Uzávierka prijímania žiadostí je 28. januára 2010 (do 16.00 hod v papierovej forme v sídle nadácie). Výsledky budú zverejnené 1. marca 2010. Výška grantu je 3 000 až 5 000 eur. Príjemca musí mať preukázateľnú dlhodobú činnosť v danom chránenom území.

Príjemcom grantu môžu byť:
1. Neziskové mimovládne organizácie, aktívne v oblasti daného národného parku a rezervácie (občianske združenia, nadácie, organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, združenia právnických osôb a ďalšie).
2. Neformálna skupina občanov, aktívnych v oblasti daného národného parku a rezervácie. Jeden z občanov musí byť zodpovedný líder projektu.

Predpokladaný počet podporených projektov je 5 až 8. Projekty musia byť ukončené do 31. októbra 2010.

Viac o odporúčaných projektoch, požadovaných kritériách, podporiteľných aktivitách, posudzovaní žiadostí a kontakt, kde sa môžete poradiť, nájdete tu.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Doterajšie ročníky:
Víťazné projekty Živé chodníky 2009
Živé chodníky 2009, vyhlásenie ročníka 2009 a zhrnutie ročníka 2008

Titulná foto: Západné Tatry, nové odpočívadlo pod Roháčskymi plesami, zdroj Ekopolis