V ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach je jednou z práve rozpracovaných diplomových prác cestovný ruch Slovenského krasu. V mnohých častiach tohto národného parku je však návštevníkov menej ako šafranu a získavanie informácií v teréne je zdĺhavé. Preto by som Vás, ktorí ste už tento národný park navštívili, chcel požiadať o vyplnenie krátkej anonymnej ankety. Jej cieľom je získať prehľad o štruktúre návštevníkov, najviac známych a navštevovaných miestach, kvalite a využívaní služieb z pohľadu návštevníka, ako aj osobné skúsenosti s pobytom a pohybom v teréne. Vo fóre by ma veľmi potešili príspevky s tipmi na možnosti ubytovania nielen pod širákom, ale aj tipy na možno menej známe atrakcie alebo služby z jednotlivých lokalít v Slovenskom krase.

Vyplnenie zaberie len malú chvíľu, preto prosím pokračuj SEM.