Po obsiahlej správe o činnosti, ktorú predniesol Miroslav Herchl, prebehli voľby do výkonného výboru (VV) a revíznej komisie (RK). Do čela Klubu slovenských turistov na nadchádzajúce štvorročné obdobie 2010 – 2014 delegáti tesným výsledkom zvolili Petra Perhalu, predsedu Klubu bratislavských turistov. Zmeny nastali, až na jednu, aj na ďalších volených pozíciách vo VV KST:
- za podpredsedu pre organizáciu a legislatívu bol zvolený Michal Fulka,
- za podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing Erika Fábryová,
- podpredsedom pre turistiku a medzinárodné vzťahy zostal Štefan Kuiš,
- za člena VV pre majetok bol zvolený Miroslav Herchl,
- za člena VV pre sekcie Arnošt Guldan,
- za člena VV pre komisie Vladimír Povoda.

Voľby do RK potvrdili doterajšieho predsedu Jána Pullmanna, i členov RK Annu Mazánikovú a Vladimíra Fehérpatakyho.

Valné zhromaždenie ďalej prerokovalo a schválilo správu o hospodárení, správu revíznej komisie, čerpanie rozpočtu v roku 2009 a upravený návrh rozpočtu na rok 2010, návrh na predsedov a členov sekcií a komisií, návrh zloženia Ústrednej rady, návrh zástupcov KST vo výkonnom výbore AŠPV, vo Federácii kempingu a karavaningu (FCC SR) a v redakčnej rade časopisu Krásy Slovenska, návrh hlavných programových úloh KST na dvojročné obdobie, návrh čestného členstva pre Vratislava Schaala in memoriam, pre Milana Kubína a Jaroslava Šillíka, návrh na členstvo KST v Európskej únii cykloturistiky (EÚCT) a návrh na zvolanie XII. VZ KST vo februáru 2011. Návrh nového znenia Stanov KST bol najmä z časových dôvodov z programu VZ stiahnutý s tým, že bude predložený na najbližšom rokovaní Ústrednej rady.

Ocenenia a vyznamenania si prevzali:
- Ladislav Khandl, dlhoročný sekretár KST pri príležitosti odchodu do dôchodku dostal plaketu Alojza Lutonského;
- rovnaké ocenenie si prevzala aj štvorica zaslúžilých banskobystrických turistov, ocenených pri príležitosti jubilea 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici - Jozef Koubek, Otakar Ruml, Ján Grajzel a Andrej Vigaš.
- Ocenenie Majster turistiky dostal za dosiahnuté výsledky a výkony predseda klasifikačnej komisie Marián Petrík.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Na záver rokovania nový predseda KST Peter Perhala poďakoval všetkým, čo mu vo voľbách dali svoj hlas, poďakoval odstupujúcemu výboru a vyjadril odhodlanie dať činnosti KST novú dynamiku.

Zdroj:
tlačová správa Klubu slovenských turistov, Bratislava, 10. júna 2010
Dušan Valúch, sekretár KST
autorka titulnej fotografie - Anna Slivková