Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Správa Nové vedenie Klubu slovenských turistov

V sobotu 5. júna 2010 sa v Martine konalo XI. Valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov. Napriek zložitej povodňovej situácii vo viacerých regiónoch Slovenska, zúčastnil sa dostatočný počet delegátov, zaručujúci uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia. Ako hostia boli prítomní Jan Stráský a Jaromír Krejzlík z vedenia Klubu českých turistov, Ján Holko, predseda Asociácie športu pre všetkých (AŠPV) a štyria zaslúžilí členovia KST z Banskej Bystrice – navrhnutí na klubové vyznamenania.

Po obsiahlej správe o činnosti, ktorú predniesol Miroslav Herchl, prebehli voľby do výkonného výboru (VV) a revíznej komisie (RK). Do čela Klubu slovenských turistov na nadchádzajúce štvorročné obdobie 2010 – 2014 delegáti tesným výsledkom zvolili Petra Perhalu, predsedu Klubu bratislavských turistov. Zmeny nastali, až na jednu, aj na ďalších volených pozíciách vo VV KST:
- za podpredsedu pre organizáciu a legislatívu bol zvolený Michal Fulka,
- za podpredsedníčku pre ekonomiku a marketing Erika Fábryová,
- podpredsedom pre turistiku a medzinárodné vzťahy zostal Štefan Kuiš,
- za člena VV pre majetok bol zvolený Miroslav Herchl,
- za člena VV pre sekcie Arnošt Guldan,
- za člena VV pre komisie Vladimír Povoda.

Voľby do RK potvrdili doterajšieho predsedu Jána Pullmanna, i členov RK Annu Mazánikovú a Vladimíra Fehérpatakyho.

Valné zhromaždenie ďalej prerokovalo a schválilo správu o hospodárení, správu revíznej komisie, čerpanie rozpočtu v roku 2009 a upravený návrh rozpočtu na rok 2010, návrh na predsedov a členov sekcií a komisií, návrh zloženia Ústrednej rady, návrh zástupcov KST vo výkonnom výbore AŠPV, vo Federácii kempingu a karavaningu (FCC SR) a v redakčnej rade časopisu Krásy Slovenska, návrh hlavných programových úloh KST na dvojročné obdobie, návrh čestného členstva pre Vratislava Schaala in memoriam, pre Milana Kubína a Jaroslava Šillíka, návrh na členstvo KST v Európskej únii cykloturistiky (EÚCT) a návrh na zvolanie XII. VZ KST vo februáru 2011. Návrh nového znenia Stanov KST bol najmä z časových dôvodov z programu VZ stiahnutý s tým, že bude predložený na najbližšom rokovaní Ústrednej rady.

Ocenenia a vyznamenania si prevzali:
- Ladislav Khandl, dlhoročný sekretár KST pri príležitosti odchodu do dôchodku dostal plaketu Alojza Lutonského;
- rovnaké ocenenie si prevzala aj štvorica zaslúžilých banskobystrických turistov, ocenených pri príležitosti jubilea 120 rokov organizovanej turistiky v Banskej Bystrici - Jozef Koubek, Otakar Ruml, Ján Grajzel a Andrej Vigaš.
- Ocenenie Majster turistiky dostal za dosiahnuté výsledky a výkony predseda klasifikačnej komisie Marián Petrík.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Na záver rokovania nový predseda KST Peter Perhala poďakoval všetkým, čo mu vo voľbách dali svoj hlas, poďakoval odstupujúcemu výboru a vyjadril odhodlanie dať činnosti KST novú dynamiku.

Zdroj:
tlačová správa Klubu slovenských turistov, Bratislava, 10. júna 2010
Dušan Valúch, sekretár KST
autorka titulnej fotografie - Anna Slivková

Najnovšie