Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Recenzia Prírodné zaujímavosti a Rekordy

V tohtoročný predvianočný čas vydavateľstvo Dajama vydalo viacero kníh, určených pre milovníkov rôznych výberov, zhrnutí, či rekordov. Do tejto kategórie patria aj dve najnovšie publikácie – Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska a Rekordy Slovenska. Na to, čo čitateľom prinášajú, sa pozrieme v nasledujúcom článku.

Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska

Daniel Kollár, Kliment Ondrejka

Publikácia je v rozmere 194 x 258 mm, v mäkkej väzbe, má 48 strán na kvalitnom leskom papieri. Na obálke z prednej strany sa nachádza výrazný názov publikácie a výrez z mapového listu, na zadnej strane údaje o publikácii a ilustračná mapka so zobrazením niektorých prírodných zaujímavostí pomocou bodov. Atlas je dobre zvládnutý po grafickej aj farebnej stránke, najmä čo sa týka prvých kapitoliek.

Ide o kartografické dielo, ktoré nadväzuje na skôr vydaný Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska. Na začiatku atlasu nájdeme klad listov s vysvetlivkami. Nasledujúcich päť dvojstrán sa venuje popisu prírodných zaujímavostí nachádzajúcich sa na povrchu, v podzemí, vo vodách, medzi rastlinstvom a živočíšstvom a v oblasti ochrany prírody. Autori do každej kapitolky vybrali trinásť top zaujímavostí podľa svojho výberu. Ide samozrejme o subjektívny výber a tak mnohí čitatelia by mali určite iný, ale ako tipy na návštevy týchto miest to spoľahlivo poslúži. Osobne by som ešte do samostatných kapitoliek rozdelila rastlinstvo a živočíšstvo. Na každej dvojstrane nájdeme všeobecnú charakteristiku danej tematickej oblasti a potom už jednotlivé zaujímavosti, pričom všetky sú jednak zaznačené na ilustračnej mapke, jednak má každá svoj vlastný popis aj s fotografiou.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Na ďalších stranách sa už nachádzame na klasických mapových listoch, na ktorých sú zakreslené podľa autorov najzaujímavejšie prírodné lokality a chránené územia, či už národné parky, národné prírodné rezervácie, chránené areály, či prírodné pamiatky. Ikonky sa farebne líšia podľa dôležitosti lokality. V závere sa ešte nachádza podrobnejšia mapka oblasti Vysokých Tatier a register názvov.

Atlas podľa autorov slúži predovšetkým na základnú priestorovú orientáciu čitateľa a ako doplnok k ostatným knižným publikáciám vydavateľstva, najmä z edície Prírodné krásy Slovenska. Neobsahuje mapy turistických chodníkov a tak ak vás niektoré lokality zaujmú, treba vziať do ruky turistickú mapu a ďalšiu literatúru a svoje ciele si z nich naštudovať. Ako publikácia, ktorá čitateľovi poskytne základný prehľad o prírodných zaujímavostiach celého Slovenska na jednom mieste, však má svoj zmysel. Navyše vyznačenie zaujímavostí je tu oveľa nápadnejšie, a tým aj čitateľnejšie, než v bežných turistických mapách.

Rekordy Slovenska

Kliment Ondrejka

Publikácia má rozmery 210 x 297 mm, tvrdú väzbu, počet strán je 272. Hmotnosť som nezisťovala, ale ide o ťažkú knihu, v podstate encyklopédiu. Z oboch strán obálky môžeme vidieť panoramatickú fotografiu krajiny rozdelenú bielymi čiarami do menších fotografií.

Po slove editora sa v úvodnej časti nachádza pomerne široký Obsah. Autor sa snažil v rámci vymenúvaní rekordov neobísť hádam žiadnu oblasť a tak sa v obsahu prepracujeme od rekordov v geologickej stavbe, klíme a rastlinstve cez históriu a architektúru až po cirkev a cestovný ruch. Každá z týchto kapitol má ešte mnohé podkapitoly. Knihu uzatvára register a zoznam použitej literatúry. V tej ma trochu prekvapilo, že na záver sú uvedené zdroje Časopisy, denná tlač, propagačné materiály, rozhlas, televízia, internet , avšak bez akejkoľvek ďalšej špecifikácie.

V prvej časti knihy nájdeme rekordy Slovenska, teda najmä prírodné. Každá kapitola má svoj krátky úvod vrátane ilustračných mapiek Slovenska, na ktorých je farebným rozlíšením zobrazené to, o čo v danej kapitole ide, či už geologická stavba, pôdy atď., a potom sa už dostaneme na podkapitoly a jednotlivé rekordy v nich. Informácie sú podané v krátkych odstavcoch, doplnené fotografiami, ilustráciami či schematickými kresbami. Väčšina rekordov má na pohľad odborný podklad, nájdeme tu však aj subjektívne rekordy, napríklad dúhu ako najkrajší atmosférický úkaz či najkrajšieho pavúka. Texty sú spracované populárno náučným štýlom a dobre sa čítajú.

V druhej časti knihy nájdeme rekordy, na ktorých sa podieľal človek. Historické udalosti, vynálezy, architektonické pamiatky či zaujímavé technické stavby. V kapitole o hospodárstve na mňa trocha rušivo pôsobili logá rôznych firiem, o ktorých bola reč v súvislosti s niektorým naj. Taktiež pri kúpeľoch. Na začiatku a niekedy aj na konci kapitol sú celostranové fotografie, pri ktorých by som privítala aj popis, lebo nie vždy je zrejmé, čo sa na fotografii nachádza.

Tematicky je kniha naozaj rôznorodá a tak si v nej to svoje pravdepodobne nájde mnoho čitateľov. Odporúčala by som ju na dlhé zimné večery, kedy je ideálny čas na listovanie si medzi rôznymi pozoruhodnosťami a vlastne aj nenápadné vzdelávanie sa.

Knihy sa dajú kúpiť tu.

Fotogaléria k článku

Najnovšie