Usporiadajte expedičnú kameru vo svojom meste a privyrobte si na tom. Je to jednoduché.

Ako to funguje:

- Dostanete od nás tie najlepšie outdoorové (cestovateľské, horolezecké, vodácke atd.) filmy uplynulej sezóny. Slovenské i zahraničné.
- V novembri 2011 organizačne pripravíte filmový večer vo svojom meste či obci.
- My zaistíme celoštátnu propagáciu.
- Vy zaistíte miestnu propagáciu. Zdarma dostanete plagáty, letáky, vstupenky a programy.
- Peniaze zo vstupného a od miestnych sponzorov zostanú všetky miestnemu organizátorovi, teda vám.
Jediný náklad miestnych organizátorov je 33 EUR za autorské práva.

Viac informácií nájdete na www.ExpedicnaKamera.sk alebo kontaktujte manažéra festivalu Dana Hálu: Dan.hala@expedicnakamera.sk.