Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

PR Podpora a zachovanie biodiverzity

Energia pre prírodu – iniciatíva, prostredníctvom ktorej Slovenské elektrárne ochraňujú a kultivujú životné prostredie, každoročne podporujú desiatky projektov zameraných na ochranu prírody a prichádzajú s vlastnými riešeniami na zlepšenie životného prostredia. Príkladom takýchto iniciatívnych projektov je dlhodobá spolupráca so slovenskými národnými parkami v oblasti podpory a zachovania biodiverzity, za ktorú v roku 2012 získali Slovenské elektrárne európske ocenenie v Bruseli v kategórii Cena za podnikanie a biodiverzitu s projektom „Energia pre prírodu: Ochrana najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských horách (TANAP)“.

Podporou a vstupom SE do spolupráce pri ochrane a monitoringu najvýznamnejších a najvzácnejších druhov živočíchov vyskytujúcich sa na území TANAPu sa podstatne zlepšili možnosti pracovníkov Správy TANAPu pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené druhy. Od roku 2007 spoločnosť pomohla pri výskume a monitoringu svišťa a kamzíka vrchovského tatranského, sokola sťahovavého, orla skalného, pstruha potočného, a dravých šeliem rysa ostrovida a vlka dravého.

Dôsledný monitoring a aktívna ochrana sa prejavili na raste početnosti populácie týchto druhov. Celoplošné sčítanie kamzíkov v  Tatrách v októbri 2012 potvrdilo ich zvyšujúcu sa početnosť. Na slovenskej a poľskej strane Tatier bolo evidovaných 1096 jedincov. Oproti najkritickejšiemu roku 2000, kedy bol stav populácie len 160 kamzíkov, sa vďaka aktívnej ochrane, ktorá zahŕňa predovšetkým precízny monitoring čried, zvýšili počty takmer 6 násobne.

V rámci projektu bol realizovaný aj prenos – reštitúcia svišťov z oblasti, kde je jeho populačná hustota vysoká do oblasti bez jeho výskytu. V Belianskych Tatrách nebol po roku 2006 zaznamenaný ani jeden jedinec svišťa, preto realizácia prenosu bola nasmerovaná sem. V priebehu troch rokov (2008-2010) tam bolo prenesených celkom 18 jedincov svišťa tatranského, z ktorých sa vytvorili štyri reprodukčné páry, ktoré mali za tri roky prírastok 24 jedincov. Odchyteným jedincom boli odoberané vzorky na genetické analýzy za účelom potvrdenia samostatného poddruhu svišťa vrchovského tatranského. Genetické analýzy potvrdili, že tento svišť je samostatným poddruhom svišťa vrchovského.

Ďalším vzácnym druhom začleneným do projektu je sokol sťahovavý. Jeho stav na celom Slovensku dosiahol kritickú úroveň v roku 1970. Postupne dôslednou ochranou došlo k jeho nárastu na území TANAP a v súčasnosti sa tu eviduje už 12-13 párov sokola sťahovavého.

K sokolovi sa pridali aj ďalší králi tatranskej oblohy – orol skalný a orol krikľavý. Hniezda boli strážené pomocou kamery a zábery z nej boli poskytnuté verejnosti on-line prenosom cez internet.

Návštevníci internetu mali možnosť pozorovať celý vývin a rast orlíčaťa, preperovanie, ale aj potravnú ponuku, ktorú mu nosil rodičovský pár. Kamerový systém slúžil nie len ako možnosť sledovať rodinu orlov v čase hniezdenia, ale predovšetkým ako ochrana hniezda pred jeho prípadným vykradnutím. Kamerový systém sa využil aj na monitorovanie svišťa a kamzíka či bociana bieleho s on-line prenosom do internetovej siete. V zimných mesiacoch 2011 a 2012 bola kamera nasmerovaná do vtáčieho kŕmidla.

Aj naše najvzácnejšie šelmy rys ostrovid a vlk dravý sú zahrnuté do projektu. Monitoring sa zabezpečuje najmä fyzickým stopovaním, ale využívajú sa aj fotopasce, ktoré sa umiestnia na tzv. „vlčích a rysích“ chodníčkoch a pri strhnutej koristi, ku ktorej sa títo predátori vracajú. Na základe pozorovaní sa zaznamenávajú pekné výsledky.

V tomto roku SE pokračujú v práci na projektoch a prinášajú opäť niečo nové. Spustili kampaň „Dajte meno orlovi a sledujte ho na ceste do Afriky“.

Orol krikľavý je prísne sťahovavým druhom. Prvé samce prilietavajú zo zimovísk v juhovýchodnej Afrike / od Tanzánie na severe, po Mozambik na juhu / až začiatkom apríla, pár dní po nich samičky. Krátko po prílete prebieha tok / svadobné lety / a stavba hniezd. Koncom apríla a začiatkom mája znáša samička zväčša 2 vajíčka, na ktorých sedí 41 až 43 dní. Ak sa aj vyliahnu 2 mláďatá, v drvivej väčšine prežije len jedno. U týchto orlov, podobne ako u orlov skalných, je u mláďat typický bratovražedný boj tzv. kainizmus /silnejšie mláďa zabije slabšie/. Mláďa opúšťa hniezdo po zhruba 50 dňoch, v polovici augusta. V polovici septembra rok čo rok orly krikľavé hnané odvekým pudom začínajú tiahnuť smerom na juhovýchod okolo Stredozemného mora cez Turecko, Izrael do Egypta a potom pozdĺž Nílu do svojich východoafrických zimovísk. Počas migrácie sa však, žiaľ, nevyhnú ani pytliakom a často sa stávajú obeťou nelegálnej streľby v štátoch Grécko, Turecko, Libanon, Sýria...

Krúžkovaním boli zistené prelety až cca 7 tisíc km. V súčasnosti má populácia v okolitých štátoch a lokálne i u nás klesajúci trend a je potrebná maximálna ochrana hniezdisk, v Nemecku je orol krikľavý kriticky ohrozený druh, evidujú posledných 90 párov a vynakladajú obrovské úsilie na udržanie populácie.

Vysielačku “nášmu” dospelému orlovi pripevnia Tanapári na telo približne koncom júla. Od momentu pripevnenia vysielačky bude orol sledovaný, resp. jeho pohyb cez satelit. Signál sa bude zachytávať ešte aj počas krátkeho pobytu na území TANAP pred samotnou cestou. Správy budú prichádzať pravidelne v určitých intervaloch, jeho aktuálna poloha bude zaznamenávaná pomocou súradníc v mapách.

Na www.seas.sk alebo na www.spravatanap.sk bude možné každodenne sledovať jeho polohu na ceste do juhovýchodnej Afriky, jeho pobyt v teplých krajinách a rovnako tak aj cestu späť na hniezdisko. Na Slovensku by sa mal znovu objaviť v apríli 2014.

Všetky informácie o prelete sú pre ochranárov mimoriadne dôležité, preto si držme palce, aby sa náš orol na miesto svojho zimoviska a rovnako tak aj späť domov dostal bezpečne.

Do ankety na výber mena sa môžete zapojiť tu: www.facebook.com/EnelSlovensko

Fotogaléria k článku

Najnovšie