OEAV požaduje zvýšenie finančnej podpory na údržbu a budovanie útulní (475 objektov) a horských chodníkov (50 000 km) na základe indexu cien stavebných prác. V roku 1992 na tieto účely poskytovala vláda v prepočte 2,18 miliónov EUR, dnes 1,5 miliónov EUR. Po úprave na základe daného indexu OEAV požaduje 4 milióny EUR, čo má zodpovedať 2,18 miliónom EUR z roku 1992. Navyše stúpajú náklady na prevádzku (narastajúce požiadavky zo strany úradov, ekologické získavanie energie, nové zariadenia na zaobstarávanie a čistenie vody, navyše údržba budov a chodníkov vo vysokohorskom teréne je dvakrát tak drahá ako v údolí). Zatiaľ však podľa OEAV vláda túto podporu len znižuje.

Viac informácií a petícia sa nachádzajú tu.

Spolupracovala: Jitka Parobeková.