Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Recenzia Turistické atlasy Slovenska - porovnanie

Na prelome rokov 2005/6 vyšli v priebehu niekoľkých mesiacov turistické atlasy Slovenska v mierke 1:50 000. Jeden pochádza z dielne tradičného vydavateľa domácich turistických máp - VKÚ Harmanec, druhý vydal líder českého trhu - SHOCart. Osobitné recenzie obidvoch kartografických diel boli uverejnené krátko po ich uvedení na trh. Teraz ponúkam ich porovnanie.

Krátko si všimnem technické vyhotovenie a všeobecnú textovú časť. Viac sa zameriam na to najpodstatnejšie - mapy. Jednak geografický podklad, podrobnosť informácií zaujímajúcich turistu a najmä aktuálnosť siete turistických chodníkov. Väčšinu faktov ohodnotím zo svojho hľadiska, čo ale neznamená, že niekto môže považovať mnou vyzdvihnutú vlastnosť za zápor a opačne (to by sa malo odraziť v diskusii). V ďalšom texte budem pre produkty používať skratky VKU a SHC.

Technické vyhotovenie a textová časť

Listy SHC sú skoro formátu A4, VKU tento formát presahuje oveľa viac, takže aj celý šanon je "nenormalizovaný". Na nosenie listov SHC možno použiť bežné euroobaly. Klad listov je v SHC prísne po riadkoch a zachytáva aj časť zahraničia, VKU zrejme v snahe ušetriť pár listov pristúpil na okrajoch k niekoľkým nelogickým "prilepencom" vybočujúcim z poradia. Väzba je riešená v podstate identicky, SHC má drobnú vychytávku v podobe oceľovej spony umožňujúcej pevné uchytenie listov v zavretom atlase.

VKU v textovej časti podáva stručný opis národných parkov a turistických zaujímavostí z regiónov Slovenska. SHC volil kapitolky o základnom vybavení na turistiku a zásadách pohybu v horách. Osobne považujem voľbu VKU za vhodnejšiu.

Mapový podklad

Jedným z dôvodov, prečo preferujem SHC je podrobnejší výškopis - vrstevnice po 10 m. Oveľa lepšie sa tak dá odhadnúť tvar terénu, hlavne mimo značiek. Je ale pravda, že v strmom (vrstevnice nahusto) zalesnenom (tmavšia zelená farba podkladu) svahu obrátenom na juhovýchod (tieňovanie) sa vrstevnice zlievajú, ale stále sa dajú sledovať tie hrubšie po 50 m. Nadmorské výšky vrcholov v SHC sú zaokrúhlené na metre, vo VKU sú uvádzané na desatiny. VKU uvádza aj nadm. výšky obcí, sediel, vodstva (sútoky potokov), čo uľahčuje určovanie profilu trasy, tie obce mi v SHC dosť chýbajú.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

SHC používa na popis "ľahšie" fonty písma, takže celkovo mapa vyzerá prehľadnejšie. Dosahuje sa to ale aj na úkor informácií - VKU uvádza oveľa viac miestnych názvov lokalít, honov a kratších dolín. O šedej farbe použitej vo VKU na zákres chodníkov, ciest, budov, kameňolomov, energetických vedení... sa už písalo - je naozaj nešťastná. SHC na ten účel používa oveľa výraznejšiu farbu. Našiel som jeden preklep v názvosloví: podľa SHC máme pri Pov. Bystrici CHKO Sázavské vrchy :).

Zdá sa mi, že SHC poskytuje bohatší obsah doplnkových informácií (múzeá s ich zameraním, stravovanie, krčmy...). Tiež sú zaznačené niektoré salaše a útulne, VKU ich udáva menej. Prehľadnejšie je aj označovanie rázcestí čiernym krížikom oproti "špendlíku" vo VKU, naviac každé je aj pomenované (vo VKU nie všetky). Cyklotrasy v SHC sú kreslené pomerne výraznou fialovou farbou, mňa osobne to dosť ruší - možno preto, že nie som cykloturista :). VKU má len nenápadné občasné značky bicykla pozdĺž trasy, ale zas bez ich číselného označenia.

Nie som používateľom GPS prístroja, ale povedal by som, že WGS 84 súradnicová sieť v stupňoch a minútach použitá VKU je oveľa praktickejšia ako kilometrová UTM sieť v SHC. Nedostatkom SHC je takmer nulové prekrývanie jednotlivých listov v horizontálnom smere (daň za menší formát?) - trasa sa oveľa lepšie sleduje, ak sa oko dokáže pri presune po mape chytiť opakujúcich sa častí.

Na ilustráciu spomenutých skutočností môžu poslúžiť výrezy rovnakých častí územia z obidvoch atlasov (horský aj z podhorský terén).

Turistické značené trasy (TZT)

V tom, čo robí "bežný" atlas turistickým - teda v podaní aktuálneho priebehu TZT - sa ani jeden z vydavateľov nevyznamenal. Obidvaja síce deklarujú spoluprácu s KST pri tvorbe turistického obsahu, ale zistené rozdiely sú potom ťažko vysvetliteľné... V nasledujúcich odstavcoch sú uvedené pre ilustráciu rozdiely TZT v atlasoch oproti skutočnosti z končín, ktoré osobne poznám resp. som získal údaje z iných zdrojov. Mnohé ďalšie by sa isto našli aj v ďalších oblastiach Slovenska. Celkovo mám dojem, že SHC je o čosi aktuálnejší a tiež, že zachytáva priebeh TZT presnejšie (drobnejšie serpentíky a pod.), VKU viac generalizuje.

Chybný priebeh TZT v atlase VKU:
modrá Pohorelá - Andrejcová (N. Tatry) (zrušený prípoj zo Ždiarskeho s., pôvodná žltá spod Úplazíka preznačená na modrú)
červená S. Dobšinský vrch - S. Smrečinka (Volovské v.) (úplne zmenený priebeh pod Stromišom)
žltá Pod Stromišom - Vlachovo (Volovské v.) (zmenená - súvisí s predošlou zmenou)
zelená Cemjata - Brežany (Šarišská v.) (chýba)
zelená Krompachy - Kaľava (Branisko) (preznačená cez Kolinovce)
zelená Hrabové - S. pod Bradou (Súľovské v.) (v teréne značená modrou)
modrá Rohožník - S. Skalka (M. Karpaty) (chýba)
červená Čunovo - trojmedzie SK+H+A (chýba)

Chybný priebeh TZT v atlase SHC:
červená S. za Lenivou - Ramža (N. Tatry) (TZT nejde po hrebeni ako je kreslená, ale mierne traverzuje)
žltá Fačkovské s. - Kľak (M. Fatra) (iný priebeh v okolí Reváňa)
zelená Mojtín - Ostrá Malenica (Strážovské v.) (dávno preznačené mimo Rohatín)
červená Hričovské Podhradie - S. Roháč (Súľovské v.) (iný priebeh v okolí Hričovského hradu)
modrá Lopatina - S. Klapy (Javorníky) (mierne iný priebeh)
viacero značiek nad Podjavorníkom (Javorníky) (sú uvedené ako riadne TZT, ale v skutočnosti sú to len miestne vyznačené bežkárskymi nadšencami)
viacero nových značiek na juhovýchod od vrcholu Vtáčnik (vo VKU sú zakreslené, v SHC nie, ale aký je skutočný stav v teréne, to neviem)

Chybný priebeh TZT v oboch atlasoch:
zelená Rakytov - Južné Rakytovské s. (V. Fatra) (je kreslená priamo nadol cez kosodrevinu)
zelená Jánošíkova kolkáreň - voj. zot. Smrekovica (V. Fatra)
modrá cez Obšívanku (M. Fatra) (znovu otvorená, nezakreslená)
červená cez Jankovú (M. Fatra) (kreslený traverz vrcholu cez hustú smrečinu)
žltá Dol. Milochov - Pov. Bystrica (Strážovské v.) (v Milochove iný priebeh)

Záver

Tak, a teraz buďte múdri... ale snáď tento článok a diskusia k nemu pomôže turistom, ktorí si zatiaľ žiaden z uvedených atlasov nezadovážili, ale plánujú tak urobiť, aby si všimli aj také okolnosti, ktoré by im pri bežnej prehliadke v kníhkupectve ušli. Tiež by mohli inšpirovať vydavateľov k zlepšovaniu svojich produktov na osoh nám všetkým.

Výzva

Dáta pre službu Hikeplanner vznikali na základe mapových podkladov od oboch vydavateľov. Keďže na žiaden zdroj sa nedá úplne spoľahnúť, vyzývam týmto priaznivcov Hikingu, aby akékoľvek odchýlky skutočného priebehu TZT od zákresu v Hikeplanneri oznámili administrátorovi (alebo uviedli v diskusii). Najlepšie je poslať obrázok so správnym priebehom, ale postačí aj dostatočne podrobný opis. Už teraz je Hikeplanner vďaka osobným príspevkom lepším zdrojom TZT ako akákoľvek mapa - včasnou aktualizáciou za pomoci čo najväčšieho počtu prispievateľov takýmto môže ostať aj naďalej.

Fotogaléria k článku

Najnovšie