Túra

Za siedmimi divmi Korne

23. 05. 2014
Kysuce sú jednoducho mojou srdcovou záležitosťou. Nuž darmo, korene nepustia. A tak je láska ku kraju akosi prirodzene zapísaná do môjho vnútra. Dvojnásobne to platí o hornokysuckej Korni, ktorá sa pre mňa stala útočiskom a úkrytom pred uponáhľaným svetom. Od detstva som si užíval pocit slobody, keď som bol mimo dosahu všetkých možných sietí a naplno som si mohol užívať krásu navôkol. To mi našťastie zostalo dodnes a kysucký duch ma vždy vie očariť natoľko, že dokážem odolať výdobytkom modernej doby, hoci sa veľa vecí zmenilo a spojenie so svetom je dnes aj v Korni bohatšie.

Napriek častým návštevám som až do súčasných dní poriadne nepoznal niektoré zaujímavosti, ktorými sa môže obec Korňa pochváliť. K zmene skutočnosti prispel minuloročný počin, kedy sa v obci začalo výraznejšie hovoriť o tzv. siedmich divoch Korne. Ide o projekt realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska, ktorý dostal formu akéhosi náučného chodníka, ktorý návštevníka oboznámi so zaujímavosťami obce. Divy možno rozdeliť do kategórie hmotné, kam patrí prevažná väčšina a nehmotné. Hoci majú jednotlivé stanovištia čísla, netreba sa ich pridržiavať, nakoľko na seba nenadväzujú, takže je na návštevníkovi, akým spôsobom sa rozhodne ich spoznávať. Snažil som sa o vytvorenie akéhosi pešieho okruhu, ktorý spája všetky hmotné divy a možno ich takto navštíviť v priebehu pol dňa.

Trasa

Korňa, osada Galuščákovci (bus Jendrisek) – veterný mlyn – Jančíkovci – Korniansky ropný prameň – Na Skotni (Skotňa) – lipy na Vígľaši – Skotňa – Žilovci (U Žilov) – Chajdovci (U Chajdov) – Zelenkovci (U Zelenkov) – Živčáková, pútnické miesto (hora Živčák) – Zelenkovci (U Zelenkov) – krížová cesta – Študentovci (U Študenta) – Mravcovci – korniansky cintorín – farský kostol Božského Srdca Ježišovho – drevený kostolík – Korňa, centrum

Prvým divom, ktorý udrie do očí hneď na začiatku obce, je veterný mlyn. Dostupnosť mlynu je absolútne bezproblémová. Pokiaľ sa do Korne vyberieme autobusom z Turzovky, treba vystúpiť hneď na prvej zastávke v obci - Jendrisek. Mlyn sa nachádza pár metrov od autobusovej zastávky na pravej strane cesty, neďaleko mosta ponad riečku Kornianku. Už na prvý pohľad ide o pekný doplnok a atraktivitu posilňuje fakt, že mlyn je plne funkčný, takže kto má záujem, môže si namlieť trocha múky. Informačná tabuľa pri mlyne nás informuje o tom, že ide o repliku mlyna z osady U Šuľcov, ktorého zariadenie si majiteľ doviezol z Ostravska. O replike by som však nehovoril, nakoľko starý mlyn, ktorý v pôvodnej osade stále stojí, sa trocha odlišuje od nového (viď foto). Nachádza sa hlboko v horách kornianskeho chotára a pre návštevníka neznalého terénu je nájdenie obtiažnejšie, pretože mnohé prístupové cesty sú značne zanedbané, resp. takmer zanikli úplne.

Po prehliadke mlyna sa vyberieme ďalej po obecnej ceste a po pár desiatkach metrov nás upúta žltá tabuľa s červenou šípkou, ktorá nás nasmeruje k druhému divu - Kornianskemu ropnému prameňu. Od cesty sa k prameňu dostaneme po stúpajúcej štrkovej ceste ani nie za 5 minút. Korniansky ropný prameň je naozaj zaujímavosť priam svetového charakteru a našinec sa s takýmto úkazom nestretne široko-ďaleko. Pri prameni sa dočítame, že ide o prirodzený povrchový výver ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu. S prieskumom náleziska sa začalo na konci 19. storočia. Ukázalo sa, že výdatnosť prameňa nie je dostačujúca na priemyselnú ťažbu. Keď stojíme pri prameni, môžeme cítiť charakteristický pach ropy a sem-tam sa na hladine objaví bublinka, ktorá je dôkazom aktivity prameňa.

[ Tipy na túry, aktuality z hôr a iné zaujímavosti môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstragrame ]

Od prameňa sa vrátime späť na cestu a pokračujeme smerom "hore" do dediny. Približne po 10 minútach chôdze sa dostaneme do časti Korňa - Skotňa, ktorú spoznáme podľa "modrého" domu, vedľa ktorého sa nachádzajú malé potraviny. Od potravín treba ešte kúsok pokračovať po ceste a keď prejdeme cez most, dáme sa doprava. Pod lesom uvidíme ďalšiu informačnú tabuľu, ktorá nás informuje o treťom dive - stáročných lipách na Vígľaši. Lipy má Korňa zobrazené aj vo svojom erbe, paradoxne na tabuli sa o nich nedočítame vôbec nič, okrem toho, že majú niekoľko sto rokov. Konkrétne číslo uvedené nie je, ani nijaké iné podrobnosti. Dozvieme sa len fakt, že obec sa snaží aj v súčasnosti o vysádzanie líp na verejných priestranstvách. Od tabule sa k lipám dostaneme pohodlnou lesnou cestou za okamih. Netreba sa zľaknúť, pretože cesta nás privedie priamo pred dvere obývaného domu. Pred domom odbočíme vľavo z cesty do lesa a sme pri lipách. Ide naozaj o krásne stromy a lúčne okolie za lipami je priam idylické. Asi preto tu v ostatných rokoch pribúdajú nové domy.

Od líp sa vrátime opäť na cestu a zídeme kúsok späť smerom, ako sme prišli, až k potravinám "u modrého domu". Tu odbočíme do osady U Žilov. Asfaltovou cestou pokračujeme až na miesto, kde končí domová zástavba a pozvoľna prejdeme na lesnú cestu. Hoci ide o neoznačené cesty, stratiť sa je ťažko, nakoľko obec je popretkávaná desiatkami takýchto ciest a vždy natrafíte na nejakú osadu. Od Žilov nás čaká asi 30-minútové, pomerne strmé stúpanie. Pokiaľ sa niekomu podarí zísť z cesty, resp. cesta sa zrazu stratí, treba pokračovať stále priamo hore. Tým, že sa prostredie dlhšie poľnohospodársky nevyužíva, mnohé cesty stratili svoj jasný charakter. Pokiaľ stúpame priamo hore, zaručene sa dostaneme do osady U Chajdov, kde natrafíme na starý nefunkčný lyžiarsky vlek. To sme takmer na mieste štvrtého divu - hora Živčák. V súčasnosti ide o hojne navštevované pútnické miesto Živčáková, kde sa v roku 1958 turzovskému hájnikovi Matúšovi Lašutovi zjavila Panna Mária. Od roku 1993 na hore stojí malá kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja a priľahlý upravený areál s niekoľkými prameňmi. V súčasnosti návštevníka určite zaujme novostavba nového chrámu, ktorá je vo fáze výstavby. Po dokončení tu bude aj pútnický dom a veža kostola má slúžiť ako rozhľadňa. Čas strávený na hore závisí od konkrétneho návštevníka. Či si miesto popozerá zo záujmu ako turista, alebo ho využije na meditáciu a modlitbu, zaručene pocíti pokoj. Bez ohľadu na to, či verí, alebo nie. Ide naozaj o pekné miesto. Odporúčam výhľadové miesto z parkoviska pod novostavbou kostola. Ponad strechy osady U Zelenkov je nádherný výhľad na Korňu a jej osady a na ľavej strane horizontu na nás vykúka kráľovná Moravsko-sliezskych Beskýd - Lysá hora.

Zo Živčákovej pokračujeme po asfaltovej ceste, popri ktorej sa nachádzajú drevené zastavenia krížovej cesty. Cesta nás vedie striedavo cez les, lúky, osady až dolu do dediny. Kráčajúc ponad miestny cintorín sa nám ponúka pekný pohľad na centrum obce a pomaly, ale isto sa dostávame k poslednému hmotnému divu - k drevenému kostolíku. Treba prejsť cestou okolo nového farského kostola Božského Srdca Ježišovho a v mieste, kde cesta prechádza ponad rieku, kostolík neprehliadneme. Ešte v nedávnej minulosti sa aj pri kostole nachádzala informačná tabuľa, ktorá tam pri mojej ostatnej návšteve chýbala. Preto skromné informácie dopĺňam z internetu. Kostol vznikol v roku 1948 prestavaním súkromného domu istého kornianského učiteľa. Zasvätený bol Božskému Srdcu Ježišovmu a pre potreby obyvateľov slúžil až do roku 1994, kedy bol vysvätený nový farský kostol s rovnakým patrocíniom. V súčasnosti je z kostola farské pastoračné centrum.

Ak sme sa dostali až sem, prakticky sme prišli do centra obce, kde môžeme naše putovanie ukončiť napríklad posedením v niektorom z pohostinstiev. Zostali nám však ešte dva, tzv. nehmotné divy obce. Jedným z nich je drevená architektúra. S týmto divom sa v podstate môžeme stretnúť v celej obci. Takmer v každej osade sa nachádzajú typické ľudové stavby, ktoré reprezentujú unikátnu kysuckú architektúru. Pravdou je, že mnohé z nich sú poznačené modernejšími úpravami a minimálne strešná krytina už nie je tvorená pôvodným dreveným šindľom, ale plechom, či iným materiálom. Vytrvalému návštevníkovi sa určite podarí nájsť aj drevenice s pôvodnou strechou a takmer nezmenené od pôvodného stavu. Ako príklad uvediem dreveničku v centre obce oproti obecnému úradu, ktorá je naozaj malebná. Aj cestou zo Živčákovej, napríklad v osade U Študenta, môžeme natrafiť na pár pekných domov. Odporúčam len tak sa potúlať chotárom a nechať sa prekvapiť krásnymi zákutiami a popri tom objavovať drevenice dýchajúce minulosťou. Osady Škorňov Grúň, Šlahorka, Beskyd (Slezákovci), Nižní Slezákovci, Sobčákovci určite nesklamú. Ale výber je na návštevníkovi, veď Korňa ponúka viac ako tridsiatku osád.

Posledný div obce je z kategórie "ľudové tradície" a treba si naň počkať do predvianočného obdobia. Ide o tzv. hricov, ktorí boli akýmisi koledníkmi a zvyčajne chodili spolu s betlehemcami. Bývali oblečení do rôznych kožušín, na hlavách mali masky, ozdobení boli farebnými stuhami a boli vybavení množstvom zvoncov a plieškov, aby robili hluk. Dievčatám naháňali strach a tie, čo neposlúchali, zobrali so sebou. V rámci projektu Sedem divov Korne sa uskutočňuje podujatie venované týmto zvykom. Minulý rok to bolo v priebehu októbra, takže pre prípadný záujem treba pozerať webovú stránku obce, či iné informačné portály z regiónu Kysúc.

Záver

Toľko o siedmich divoch Korne. Pozývam teda všetkých do krásnej hornokysuckej obce a som si istý, že okrem uvedených divov vám obec ukáže omnoho viac. Pohodu, pokoj, krásu a hlavne slobodu, ktorá je v kysuckých lesoch doma.

Dovidenia v Korni!

Fórum 11 príspevkov
Za siedmimi divmi Korne 13/01/16 15:42 11 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Túra Za siedmimi divmi Korne Kysuce sú jednoducho mojou srdcovou záležitosťou. Nuž darmo, korene nepustia. A tak je láska ku kraju akosi prirodzene zapísaná do môjho vnútra. Dvojnásobne to platí o hornokysuckej Korni, ktorá sa pre mňa stala útočiskom a úkrytom pred uponáhľaným svetom. Od detstva som si užíval pocit slobody, keď som bol mimo dosahu všetkých možných sietí a naplno som si mohol užívať krásu navôkol. To mi našťastie zostalo dodnes a kysucký duch ma vždy vie očariť natoľko, že dokážem odolať výdobytkom modernej doby, hoci sa veľa vecí zmenilo a spojenie so svetom je dnes aj v Korni bohatšie. 23/05/14 Dominik Smažák Západné Beskydy
Ferrata Prírodný park Dolomiti d´Ampezzo Môj vzťah k horám a špeciálne k slovenským by sa dal prirovnať vzťahu k milovanej osobe, s ktorou rád trávim čas, ktorá mi chýba, keď sa dlhšie nevidíme a ktorej sa chcem so všetkým zdôveriť a požiadať o odpustenie, keď som jej ublížil. Posledný menovaný fakt som mal stále na mysli, keď som ostatné leto súhlasne zareagoval na tak silné a podmanivé volanie Álp. Mal som pocit, že moje krásne hory zrádzam. No pôvab a majestátnosť alpských velikánov, o ktorých som doposiaľ iba počul z rozprávaní, mi aj napriek diaľke učarovali a jednoducho, akosi bez odporu, som podľahol. S vedomím, že mi moje hory túto trúfalosť odpustili, ma slovenská krajina s požehnaním prepustila. 23/04/13 Dominik Smažák Svet
Túra Na chrbte roháčskych velikánov Leto sa skončilo a pomaly, ale isto sa zjesenievalo. Blížil sa koniec septembra a pár dní chýbalo k tomu, aby bol presne rok, čo som sa spolu s Lukášom túlal veľkofatranským hrebeňom. Tento rok bol na moje pomery až priveľmi plný, čo sa bohužiaľ prejavilo i vo veľmi sporadických návštevách našich hôr. Okrem pár veľmi príjemných dní strávených na jar v Nízkych Tatrách a návšteve jedinečného Slovenského raja na jeseň som sa nedostal prakticky nikde. 11/06/12 Dominik Smažák Západné Tatry
Najnovšie články na titulke
 
Túra Velická dolina Velická dolina je témou deviatej časti série Tatranské doliny. Nachádza sa v strednej časti Vysokých Tatier, priamo pod Gerlachovským štítom. Ohraničujú ju dve rázsochy odpájajúce sa z hlavného tatranského hrebeňa. Zo západnej strany je to rázsocha Gerlachovského štítu a z východnej strany rázsocha Bradavice s pokračovaním cez hrebeň Granátových veží. V jej zadnej časti ju uzatvára úsek hlavného hrebeňa medzi Zadným Gerlachom a Východnou Vysokou, s najnižším bodom v sedle Poľský hrebeň. Hlavnou prírodnou atrakciou doliny je Velické pleso, ktoré dopĺňajú vyššie položené Kvetnicové pliesko a Dlhé pleso. dnes Peťo Nový Vysoké a Belianske Tatry
Prístrešok Predky pod Sľubicou Na Branisku a v sesterskom pohorí Bachureň, ktoré lákajú fajnšmekrov na trojdňovú túlačku hrebeňom, donedávna chýbalo v jeho južnej časti, miesto na skrytie či na prespanie. No už pred pár rokmi som si všimol kostru prístreška. včera Henrich Tomáš Branisko
Príbeh Slovenské brandy a poľská wiśniówka Viac rokov som plánoval túru hornou Oravou. Prejsť si po najsevernejších hraniciach okruh od Babej hory po Pilsko. Pred 4 rokmi mi to nevyšlo preto, že som sa spoliehal na ľudí, ktorí mali ísť so mnou. Dovolenka bola vybavená, chuť objavovať na najvyššom stupni, ale podvečer túry to zvyšok partie vzdal a ostal som doma. Samému sa mi vtedy chodiť ešte veľmi nechcelo, aspoň nie takto ďaleko. O dva roky je situácia výrazne iná a nerobí mi problém vyraziť aj na viac dní sám. Leto vrcholí a rozhodujem sa, že idem do toho. 14/05/21 Martin Birka Príbehy

 
 
 
Verzia pre tlač
 • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Za siedmimi divmi Korne 13/01/16 15:42 11 príspevkov
Fakty
 • Pohoria
  • Kysuce: Západné Beskydy - Turzovská vrchovina
 • Počet dní
  • 1
 • Nadmorská výška
  • max: 787,7 m n. m.
  • min: 540 m n. m.
 • Prevýšenia
  • stúpanie: 248 m
  • klesanie: 248 m
 • Vzdialenosť
  • 6 km
 • Náročnosť
  • 1
 • Ročné obdobie
  • jar
 • Dátum túry
  • 20.03.2014
 • Štart trasy
  • šírka: 49.41372 ° SŠ
   dĺžka: 18.58385 ° VD
   » Mapa
 • Koniec trasy
  • šírka: 49.41361 ° SŠ
   dĺžka: 18.5421 ° VD
   » Mapa
 • Voda
  • studničky na pútnickom mieste Živčáková (hora Živčák)
 • SHOCart mapy
 • Doprava
  • Čadca (vlak, bus)/Turzovka (vlak, bus) - Korňa (bus), parkovanie takmer všade popri ceste
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.75 (0.26)