Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Rozhovor Perhala: Dôležitá je transparentnosť

V sobotu 7. júna 2014 sa v Klube slovenských turistov (KST) opäť chystá valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz za štyri roky a na ktorom delegáti regionálnych rád zvolia nové vedenie klubu. Na post predsedu kandiduje súčasný predseda KST Peter Perhala a predseda Regionálnej rady Topoľčany Peter Dragúň. S obomi kandidátmi sme urobili rozhovor o ich kandidatúre, ale aj o iných aktuálnych otázkach - tatranských chatách, spolupráci s príbuznými spolkami, rokovaniach v TANAP-e atď.

Peter Perhala má 39 rokov, žije v Bratislave. Okrem predsedu KST je i predsedom Regionálnej rady Bratislava - Klubu bratislavských turistov. Do povedomia turistickej verejnosti aj mimo členskej základne KST sa dostal vďaka verejnému výberovému konaniu na nájomcov tatranských chát, generálnou rekonštrukciou Chaty pod Rysmi či uzavretiu Dohody s príbuznými spolkami, zameranej na spoločné rokovania v oblasti ochrany prírody cestovného ruchu. Je proti vystúpeniu KST z Dohody, proti plánovanej výstavbe turistickej chaty na Skalke a oživovaniu Turservis KST s. r. o.

Prečo chcete znova kandidovať za predsedu KST?

Pretože chcem dokončiť to, čo som pri reforme tejto veľkej organizácie v roku 2010 začal, chcem pokračovať v tom pozitívnom, čo sa mi za tie štyri roky podarilo, a samozrejme chcel by som aj spraviť to, čo sa mi nepodarilo.

Môžeme prejsť k tomu trochu konkrétnejšie – čo považujete za svoje najväčšie úspechy v uplynulom období svojej funkcie?

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Som rád, že členská základňa, ale aj široká turistická verejnosť je o našej činnosti informovaná, že má možnosť si prečítať všetko na našej webovej stránke www.kst.sk. Na nej sú zverejňované všetky materiály, zápisnice zo všetkých vrcholových orgánov – výkonného výboru, ústrednej rady i valného zhromaždenia, ale i sekcií a komisií, všetky zmluvy, ktoré som ako predseda, ale aj ktorýkoľvek iný štatutár za to štvorročné obdobie podpísal. Tiež som rád, že sa naštartovala korektná spolupráca so všetkými organizáciami podobného zmýšľania a programu. Tiež som rád, že sa KST otvoril aj iným inštitúciám – napr. štátnej správy a samosprávy. Som rád, že sa nám podarilo zastaviť pokles členskej základne a začína nám počet členov stúpať.

Ďalej som rád, že sa nám podarilo transparentne začať prenajímať náš majetok, t. j. chaty vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Som rád, že sme urobili verejné výberové konanie v roku 2010, k čomu nás jednak zaväzovali nájomné zmluvy a čo sme urobili najmä kvôli našej členskej základni. Som rád, že chaty prenajíma KST priamo, spolu so svojím spolumajiteľom Slovenským horolezeckým spolkom (SHS) JAMES, tým pádom sa sprehľadnil tok finančných prostriedkov v KST a členská základňa vie, koľko prostriedkov v skutočnosti z nájomného ide do KST a koľko z toho odteká za akým účelom. Pretože všetky rozpočty, správy o hospodárení a výročné správy o činnosti za štyri roky sú zavesené na stránke KST.

Som rád, že sa nám podarilo zlepšiť propagáciu v KST. Zmenili sme vizáž a obsahovú stránku hlavného propagačného materiálu – Kalendár podujatí KST. Podarilo sa nám dosiahnuť, že sme po rokoch neúspechov na objekty vo vlastníctve KST upevnili naše logo. Podarilo sa nám urobiť v spolupráci s Propagačnou komisiou aj nové vlajky pre potreby regionálnych rád, sekcií a komisií, vytvoriť magnetky s vyobrazením našich chát, ktoré sú dosť populárnym predajným artiklom na našich chatách.

V medzinárodnej oblasti sa činnosť nesústreďuje len na zahraničné cesty predsedu KST, ale na ne chodia a obnovili spoluprácu so svojimi partnerskými sekciami v zahraničí aj naše sekcie. Som rád, že sme na Slovensku za tie štyri roky organizovali množstvo medzinárodných konferencií, posledná pod názvom Tradície a perspektívy organizovanej turistiky sa konala v decembri 2013 v Trnave a bola vysoko odborne hodnotená. Aj do budúcnosti sme si v tejto oblasti naplánovali množstvo záležitostí, napr. v roku 2015 pripravujeme v Bratislave hostenie výročnej európskej konferencie Európskej asociácie turistických združení ERA, ktorej KST je členom.

Podarilo sa nám zvýšiť štátnu podporu na obnovu turistického značenia. V roku 2010 nám prišlo z MŠ SR 23 000 eur, v roku 2011 - 52 600 eur, v roku 2012 - 79 500 eur, v roku 2013 - 82 000 eur, a na rok 2014 - 90 000 eur. Samozrejme, že tých úspechov je omnoho viac, ale mnohé chcem povedať až na Valnom zhromaždení.

Ja by som sa ešte vrátila k nášmu rozhovoru v roku 2010 a niektorým konkrétnym zámerom, ktoré ste tam vtedy spomínali. Napríklad, keď sme už pri tých financiách zo strany MŠ na značenie, vtedy ste hovorili, že chcete rokovať s ministerstvom v tom zmysle, aby nebolo potrebné každý rok podávať projekt na značenie TZT, keďže potom sa nikdy nevie, či ďalší rok budú financie na značenie alebo nie, ale aby boli priamo vyčlenené prostriedky v štátnom rozpočte a bolo to schvaľované automaticky na každý rok. Toto sa vám podarilo?

Tento môj cieľ vznikol na základe toho, že do roku 2010 z roka na rok tá podpora zo strany MŠ klesala. Potom síce dotácia od roku 2011 začala stúpať, čo bolo pozitívne, ale chceli sme docieliť prijatie zákona. Spolupracovali sme na ňom s podporou Ministerstva dopravy a jeho sekcie cestovného ruchu, v súčinnosti s inými ministerstvami: pôdohospodárstva, dopravy, životného prostredia, školstva a vnútra. Potom sa dvakrát menila vláda, zákon sa nedotiahol do konca. Aktuálne vznikla pracovná skupina na pôde ministerstva vnútra, ktorá sa zaoberá obnovou turistického značenia na území celého Slovenska, kde sa rieši, kto to bude robiť a ako to bude financované. Požiadali sme, aby sme boli členmi tejto pracovnej skupiny.

Ďalej tu bola vízia na webstánke KST zaviesť diskusiu, kde by či už záujemcovia o členstvo, členovia alebo bežná verejnosť mohli klásť nejaké otázky, a ktorú ste boli ochotný aj moderovať, ale nezrealizovala sa.

Diskusia v pravom zmysle slova sa na stránke KST nezrealizovala. Je to stále vec, ktorú dlžíme jednak členom, ale aj širokej turistickej verejnosti, odpovedať na každodenné otázky. Druhá vec je, že teraz ako predseda KST si uvedomujem, že hoci predseda funkciu vykonáva vo svojom voľnom čase a dobrovoľne, má na starosti ako štatutár a najvyšší predstaviteľ organizácie na riešenie počas roka toho veľmi veľa a ešte ak by sa mal venovať aj moderovaniu nejakej diskusie, tak by to bolo dosť zložité, ale viem si to stále predstaviť.

Zatiaľ sme na stránke na návrh Propagačnej komisie zriadili aspoň rubriku Otázky a odpovede. To znamená, že ľudia môžu otázky posielať v rámci tejto rubriky na ústredie KST, otázky budú zodpovedané a otázky aj odpovede budú trvale umiestnené na stránke KST, aby sa ľudia nepýtali pravidelne na tie isté otázky.

Tiež ste mali záujem modernizovať sekretariát v bratislavskom sídle klubu, a zmeniť jeho fungovanie tak, aby nepôsobil len pre výkonný výbor, ale celú členskú základňu, aby sa viac používal e-mail a obmedzili poštovné náklady a náklady na kancelárske potreby, toto sa vám podarilo?

Keď ma zvolili za predsedu KST, boli sme na najlepšej ceste k tomu, aby sa sekretariát modernizoval a bol určený nielen pre potreby výkonného výboru, ale aj pre celú turistickú verejnosť. Žiaľ, v súčasnej dobe situáciu na sekretariáte KST nebudem komentovať, pretože som veľmi sklamaný tým, akým smerom sa práca zamestnancov na sekretariáte uberá. Nie je to žiaľ z mojej vôle, lebo v decembri 2013 mi Ústredná rada vzala právomoc riadiť sekretariát, ktorý bol zriadený na účely KST ako takého. Od decembra 2013 ho riadi podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu (Marek Heinrich, pozn. red.).

K akémusi rozkolu, ktorý teraz vládne vo vedení KST, by som sa vrátila neskôr. Spomínali ste, že funkcia predsedu KST je dobrovoľná, nemáte z nej žiadne príjmy, venujete sa tomu iba vo svojom voľnom čase?

Áno, nemám z tejto funkcie žiadne príjmy, predseda KST je dobrovoľná funkcia, to znamená, že od 5. 6. 2010 som vykonával túto funkciu neplatene. Vzhľadom na to, že som si uvedomil, že v KST je veľa problémov a treba ich riešiť, som sa stal dokonca nezamestnaným, aby som mohol naplno riešiť veci vyplývajúce z mojej funkcie. Rozkol v KST vznikol po tom, čo výkonný výbor (VV) KST rozhodol, že by som mohol byť ako Peter Perhala zamestnaný na sekretariáte, s tým, že by som poberal aj nejakú mzdu za to, že by sa sekretariát rozšíril o štvrtého pracovníka, pretože práce je veľmi veľa a najvhodnejším kandidátom by bol Peter Perhala, pretože má najviac skúseností. Žiaľ, potom prišlo k rozkolu vo VV, zmenil sa tam pomer síl, kedy som ja stratil väčšinovú podporu. Štyria členovia VV sa rozhodli pracovnú zmluvu so mnou vypovedať. Ja som tam bol zamestnaný ako Peter Perhala, nie predseda KST.

Vtedy som na VV riešil aj takú vec, ktorou sa bude musieť v budúcnosti zaoberať KST ako také, či predseda KST by mal byť odmeňovaný a platený za výkon svojej funkcie. Nemala by to byť dobrovoľná funkcia, pretože predseda KST ako najvyšší štatutár nesie aj veľkú ekonomickú zodpovednosť za majetok a peniaze KST. A táto zodpovednosť asi aj niečo stojí. Takže môžem povedať, že som neplatený, P. Perhala bol akurát zamestnaný na sekretariáte od 1. augusta do 31. decembra 2013. Od 1. 1. 2014 do súčasnosti som opäť nezamestnaný.

Aj keď nie ste platený za prácu predsedu, stále si môžete podľa stanov uplatniť 15 % províziu z peňazí, ktoré ste pre KST získali. Tie si uplatňujete?

Za celé štyri roky som si túto odmenu v zmysle vykonávacieho predpisu o daroch a inzercii neuplatňoval, ani si nebudem, pretože chcem dokázať členskej základni KST, že som nebol zvolený do tejto funkcie, ako to niektorí v úvodzovkách tvrdia, aby som si nakradol. Napriek tomu, že som získal o dve tretiny viac finančných prostriedkov za tie štyri roky, ako môj predchodca, myslím si, že tie odmeny majú byť z darov a inzercií, nie z peňazí zo štátnych dotácií, ale aj tých darov a inzercií bolo dosť a mohol by som si to nárokovať, ale nebudem.

Posunuli sa niekam úvahy smerujúce k zavedeniu individuálneho členstva, ako má JAMES či ÖTK?

Áno, riešili sme aj tieto otázky v spojitosti so zvyšovaním členských príspevkov. Vtedy sme jednak zvýšili základný členský príspevok na 7,- €, a aj percentuálne prerozdelenie bolo schválené valným zhromaždením (VZ) tak, že 40 % sa odvádza ústrediu KST, 40 % odborom a a 20 % regionálnym radám. Vtedy sme rovnako riešili otázku tzv. rodinného členského. Na môj návrh sa nepodarilo presvedčiť ani väčšinu VV, ani VZ. Žiaľ, v súčasnej dobe KST asi nie je pripravený na individuálne členstvo. Vzhľadom na to, že bol takýto výsledok na VZ a že ja som jedným z predsedov 37 Regionálnych rád (RR) - Klubu bratislavských turistov v BA, tak sa RR BA rozhodla, že do stanov zakotví aj individuálne členstvo a kto má záujem, môže sa prihlásiť.

Teraz by som sa vrátila trochu k tematike tatranských chát. Konkrétne v zápisnici z marcového zasadania VV je uvedené, že VV schvaľuje pôžičku KST pre Turservis KST, s. r. o. vo výške 6 000,- €, splatnosť 5 rokov. Načo je Turservisu táto pôžička? Pokiaľ viem, táto s. r. o. je neaktívna, keďže podľa súčasnej legislatívy môže tatranské chaty prenajímať priamo KST ako občianske združenie (OZ), a aj to tak robí.

Spoločnosť s r. o. Turservis KST bola založená začiatkom 90-tych rokov za účelom prenajímania chát KST a SHS JAMES, lebo vtedy právny stav neumožňoval, aby občianske združenie prenajímalo chaty priamo. Vzhľadom na jeho zmenu a aj preto, že som to mal v predvolebnom programe, sme sa v KST rozhodli chaty prenajímať priamo a preto nebolo potrebné ďalej riešiť fungovanie tejto s. r. o. Všetok jej majetok sme previedli v zmysle regulárnych zmlúv na majiteľov chát a objektov a v Turservise nezostalo nič.
Vykonával som taktiež funkciu konateľa v tejto s. r. o. od 1. 11. 2010 do 21. 3. 2014. Chcem podotknúť, že aj túto funkciu som vykonával zadarmo, vedomý si toho, že táto s. r. o. sa postupne prepracuje k likvidácii a výmazu z obchodného registra, pretože sme nemali záujem niečo ďalej cez ňu riešiť. Aj napriek tomu, že konatelia predo mnou boli za túto funkciu platení.

Žiaľ, po zmene pomerov síl vo výkonnom výbore (VV) v októbri 2013 sa nová väčšina VV rozhodla, že Turservis opäť oživí, zmenili konateľa, ktorým je od 21. 3. 2014 Enest Rusnák, predseda RR Levočské vrchy - Branisko, a zároveň sa zaoberali možnosťou oživenia tejto s. r. o. Poverili konateľa uznesením, že do konca mája má pripraviť návrh na celkové oživenie tejto s. r. o. Na to, aby mohla byť oživená, a tiež preto, že nový konateľ má byť odmeňovaný, lebo pán Rusnák to asi zadarmo robiť nebude, sa rozhodli požiadať ako Turservis KST cez VV o pôžičku 6 000,- €. Pôvodný návrh bol oveľa vyšší, predkladal ho člen VV pre majetok (Miroslav Herchl, pozn. red.). Pretože táto s. r. o podľa ich zámeru, ktorý v súčasnosti riešia, by mala byť investorom výstavby apartmánového domu, chaty KST alebo ako to nazvať, na Skalke nad mestom Kremnica.

A nemôže byť investorom KST ako taký?

Môže a ja si myslím, že by to bolo úplne v súlade so zákonom.

Aký má potom zmysel oživovať paralelne Turservis KST s. r. o.?

Túto otázku musíte položiť iným.

Vy nie ste za výstavbu chaty na Skalke?

Nie. Od samého počiatku som bol proti. Už v roku 2008, keď som bol člen VV, a prišiel návrh, aby VZ dodatočne schválilo kúpu tohto pozemku. Aj napriek tomu, že štatutári KST oficiálne pozemok kúpili už v roku 2007, ale z katastra prišiel list, že to nie je schválené VZ, tak v roku 2008 dali dodatočne VZ schváliť toto uznesenie. Už v roku 2008 som bol proti kúpe tohto pozemku, a od začiatku som vystupoval proti tejto megalomanskej výstavbe. Žiaľ, počul som na poslednej ÚR v decembri v Čadci názor, že Perhala si vybudoval pamätník na Chate pod Rysmi za posledné štyri roky, a teraz si potrebuje niekto ten pamätník tiež vybudovať, o tom asi tá celá Skalka je. Kúpa pozemku a výstavba inžinierskych sietí boli realizované za veľmi nevýhodných podmienok pre KST.

Celý ten zámer sa Vám zdá neefektívny z ekonomického hľadiska?

Celkový zámer, ktorý predložil člen VV pre majetok, na poslednej ÚR v decembri 2013, ráta s investíciou 1 milión eur, so 40 % spolufinancovaním KST. Z tohto hľadiska a z toho, ako organizácia ako taká funguje, je to nereálny megalomanský projekt. Ak samozrejme nechceme rátať s tým, že zanikne celková celoročná turistická činnosť KST a všetky finančné prostriedky, ktoré sa získajú z nájomného, z reklamy, a z iných možných zdrojov, budú najbližšie roky smerovať len do výstavby na Skalke.

Pokiaľ viem, teraz bude treba riešiť havarijnú situáciu na Chate M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách, ktorá má ťažko poškodenú strechu. Tiež ste hovorili o jej celkovej rekonštrukcii.

Po úspešnej generálnej rekonštrukcii Chaty pod Rysmi, ktorú sme otvárali v septembri 2013, sme sa v KST zamýšľali nad tým, čo by malo prísť na rad. Že všetky chaty, ktoré v KST vlastníme, nie sú v dostatočne dobrom stave a že by sme sa mali postupne zaoberať ich generálnou rekonštrukciou. Chata M. R. Š. v Nízkych Tatrách je v 100 % vlastníctve KST a je v dosť zlom stave, ktorý sme videli počas štyroch rokov pri jednotlivých inventarizáciách tejto chaty. Tak sme dospeli k záveru, že generálna rekonštrukcia by mala prebehnúť predovšetkým na tejto chate.

V posledných rokoch je známe, že sme dostávali prostriedky na ekologizáciu našich chát zo spoločnosti Enel a tým pádom sme modernizovali a rekonštruovali Chatu pri Zelenom plese, Téryho chatu a Zbojnícku chatu a čiastočne aj Chatu pod Rysmi – tam bol tiež príspevok na rekonštrukciu. Žiaľ na Štefánikovu chatu sa tieto investície nedostávali a v posledných rokoch sme sa snažili osloviť túto spoločnosť, či by sme vedeli nájsť aj spôsob pomoci tejto chate. Tak sme si naplánovali, že by sme postupne urobili generálnu rekonštrukciu tejto chaty. Najprv sme sa zaoberali rekonštrukciou kúrenia, dokonca aj možnosťou zväčšenia kuchynských priestorov, ale víchrica, ktorá pred dvomi týždňami odtrhla časť strechy, má za následok to, že budeme musieť realizovať naše plány rýchlejšie a začať strechou.

Bude sa niečo riešiť aj na ostatných chatách – čo sa týka nejakého vylepšovania či rekonštrukcie?

Na všetkých chatách počas celého roka sa robí obnova podľa požiadaviek nájomcov chát, dvakrát do roka sa stretáva spoločná majetková komisia KST a SHS JAMES spolu s nájomcami. Dokonca sme zaviedli, že každé stretnutie bolo vždy na inej chate, aby chatári videli, ako jednotlivé chaty fungujú, aké majú nedostatky, vedeli si vymeniť svoje skúsenosti a názory na fungovanie chát. Obnovovali sme časti viacerých chát, v spolupráci s Enelom sme rekonštruovali malú vodnú elektráreň na Chate pri Zelenom plese, rekonštruovali sa suché záchody na Zbojníckej chate, zakúpili sme úsporné LED žiarovky na všetky chaty, vymenia súčasné žiarovky. Na Téryho a Zbojníckej chate a Chate pod Rysmi máme aj fotovoltaický systém, to znamená, že energiu získavame z alternatívnych zdrojov.

Sú nejaké ďalšie plány na vylepšovanie týchto chát, či tie sa zatiaľ odkladajú kvôli Štefánikovej chate?

Od tohto roku všetky finančné prostriedky získané z nájomného Chaty M. R. Štefánika budú smerované do jej rekonštrukcie. Čo sa týka finančných prostriedkov z ostatných chát, tam sme o tom neuvažovali, keď sme schvaľovali rozpočet, pretože potom by bola ohrozená naša celoročná turistická činnosť v sekciách a komisiách.

Ako sa skončil spor s Jurajom Gantnerom kvôli uprednostneniu iného nájomcu na Chate pri Zelenom plese, je to už uzavreté?

Juraj Gantner, ktorý bol neúspešný vo výberovom konaní na Chatu pri Zelenom plese, žaloval KST, SHS JAMES a Turservis KST, ale aj nového nájomcu Tomáša Petríka. Jednak to bola žaloba na vyhlásenie výberového konania za neplatné a jednak za zrušenie novej nájomnej zmluvy s novým chatárom. Neskôr zo strany Gantnera bola zmenená, žiadal len náhradu škody, ktorá mu vznikla prihláškou do výberového konania, kedy predložil podnikateľský zámer, ktorý si dal vypracovať a zaplatil zaň 1000,- €. Súd uznal, že tento podnikateľský zámer za 1000,- € nebol podmienkou výberového konania a celá žaloba bola zamietnutá. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 22. mája 2014.

Ešte by som sa vrátila k tej korektnej spolupráci s inými príbuznými organizáciami, ktorú ste spomínali v úvode rozhovoru. Keď sa trochu vrátime späť, tak v decembri 2012 ste podpísali Dohodu piatich spolkov o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu – medzi tými piatimi spolkami okrem KST boli aj SHS JAMES, Slovenský vysokohorský turistický spolok, Slovenský cykloklub a občianska iniciatíva Naše hory. Žiaľ táto spolupráca sa rozpadla – vystúpili z nej Naše hory a KST, následne KST samostatne spustil petíciu za zmeny podmienok využívania TANAP-u verejnosťou, od ktorej sa ostatné spolky dištancovali. Čo sa stalo, prečo KST vystúpil z Dohody, a tiež prečo rozporuplne komentuje túto petíciu, ktorú vyhlásila iba časť vedenia, Vy ste sa od nej dištancovali. Tie signály o spolupráci teraz nevyzerajú veľmi presvedčivo.

Ja ako predseda KST som sa od zvolenia v roku 2010 snažil a vždy som bol za transparentnú a korektnú spoluprácu subjektov rovnakého zamerania a problémov. Podobne táto Dohoda vznikla na základe môjho podnetu a niekoľkoročného úsilia takúto dohodu uzavrieť a spoločne sa podržať a postupovať v daných problémoch v komunikácii so štátnou správou a s ostatnou sférou v rámci SR. Žiaľ, táto Dohoda bola KST nie mojou vinou vypovedaná, bolo to pre určité problémy v komunikácii a ješitnú povahu jedného zo signatárov tejto Dohody, ktorý bol vo funkcii hovorcu schválený všetkými subjektami, z KST, podpredseda pre organizáciu a legislatívu (Marek Heinrich, pozn. red). Väčšina VV chcela zakryť tú jeho ješitnosť a nadutosť tým, že odsúhlasila vypovedanie tejto Dohody. Je to na škodu veci a ja napriek tomu, že Dohoda bola vypovedaná, ďalej korektne spolupracujem s týmito subjektami v iných oblastiach. Verím, že po VZ KST bez ohľadu na to, kto bude novým, resp. staronovým predsedom, že sa KST k tejto dohode vráti.

KST aktuálne je v nejakom rokovaní ohľadom priateľskejšieho návštevného poriadku v TANAP-e, sú nejaké posuny v tomto smere?

KST bol vždy v rokovaniach so štátnou správou, či na ministerstve životného prostredia, Správe TANAP-u a Štátnych lesoch TANAP-u, Štátnej ochrany prírody SR, pred i po roku 2010, kedy sme intenzívnejšie predkladali návrhy a rokovali s nimi o ochrane prírody, zonácii TANAP-u a týchto záležitostiach, ktoré sa bytostne KST dotýkajú. Naďalej sme v neustálom kontakte s týmito inštitúciami a ja zastávam názor, že dohodnúť sa dá len pri stole, kde sa všetky strany budú vzájomne rešpektovať a dospejú ku kompromisnej dohode všetkých zúčastnených, ktorá bude prospešná pre všetkých.

Ale na druhej strane beží tá petícia.

Petícia je podľa môjho názoru určitým obrazom občianskej neposlušnosti, je to tiež v zmysle ústavy SR legitímny nástroj na podávanie žiadostí. Ale myslím si, že jednoducho KST ako taký by nemal byť nástrojom nejakého boja alebo nejakej vzbury. Treba si uvedomiť jednu vec – KST v postavení, ktoré má v našej spoločnosti, je odkázaný na finančné príspevky zo štátnych zdrojov, zdrojov samospráv, VÚC, miest a obcí. Pokiaľ sa bude búriť formou rôznych petícií a demonštrácií voči rozhodnutiam, alebo bude chcieť týmito petíciami a demonštráciami dosiahnuť svoje ciele, môže to ohroziť druhú stranu tejto mince. Lebo každá minca má dve strany.

Prebieha v KST predvolebná kampaň?

Predvolebná kampaň v KST prebieha už od októbra 2013. Vypukla mimoriadnym zasadnutím VV, z ktorého zasadania som po piatich minútach odišiel. Či bolo toto rozhodnutie v tom čase správne alebo nesprávne, to nech posúdi čas. Vtedy začala predvolebná kampaň, ktorá pokračovala tým, že bolo zvolané VZ KST na december 2013 podpredsedom KST pre organizáciu a legislatívu. ÚR v decembri však konštatovala, že toto VZ bolo zvolané v rozpore so stanovami, takže VZ na moje odvolávanie sa neuskutočnilo, a od októbra až doteraz prebieha intenzívna predvolebná kampaň, ktorá, žiaľ nie je o argumentácii objektívnych vecí, ale je o subjektívnych názoroch určitých ľudí na určitých ľudí. Zachádza do osobných invektív, čo podľa môjho názoru neprispieva k dobrej veci. A myslím, že OZ, akým je KST, by malo mať v sebe viac slušnosti a toho lepšieho ducha, a aj v predvolebnej kampani používať slušnosť, korektnosť a vyvarovať sa rôznym osobným napádaniam zo strany funkcionárov, alebo aj radových členov.

Foto: Ľubo Mäkký, otvorenie zrekonštruovanej Chaty pod Rysmi

Fotogaléria k článku

Najnovšie