Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Na Veľkofatranskej magistrále (autor foto: Tomáš Trstenský)
Na Veľkofatranskej magistrále (autor foto: Tomáš Trstenský) Zatvoriť

Extra Pomenované TZT na Slovensku

Na území Slovenska sa nachádza množstvo turistických značených trás (TZT) v celkovej dĺžke prevyšujúcej 15 000 km, pričom každá z nich je jednoznačne identifikovateľná svojím evidenčným číslom (v závislosti od farby či regiónu). Niektoré sa však odlišujú ešte viac – nesú vlastné pomenovanie. A práve o pomenovaných TZT na Slovensku si v nasledujúcom texte povieme viac.

S názvami značených ciest sa prvýkrát stretávame už v medzivojnovom období, kedy sa mená prisudzujú najmä diaľkovým trasám ako napr. „Jánošíkova cesta“, „Stredoslovenská cesta“ či „Štefánikova turistická stezka“. Mnohé však boli iba plánované a uskutočnili sa až v neskoršom období alebo sa neuskutočnili vôbec. Podľa A. Guldana sa niektoré trasy v 30. rokoch skutočne vyznačili a pomenovali. Príkladom je napr. „Cesta Andreja Kmeťa“ (Levice – Sitno) či „Cesta Dr. J. Holubyho“ (Modra – Kamenná brána – Pezinok). V roku 1938 boli pomenované nasledujúce trasy: „Cesta 28. pešieho pluku“ (Bardejov – Medzilaborce), „Cesta Slovenského krasu“ (Jasov – Domica) a zelená TZT „Jánošíková cesta“ (Detva – Chata KČST na Prednej Poľane – Chata na Hrbe). Na území vtedajšej Podkarpatskej Rusi bola vyznačená 343 km dlhá „Jubilejní karpatská stezka“ v roku 1928. V rámci zrušených pomenovaní môžeme spomenúť aspoň jeden príklad – „Chodník V. I. Lenina“ (žltá TZT: Hájovňa na Rovniach – Babia hora), táto trasa dnes nesie meno Mila Urbana.

V spôsobe pomenovania TZT neexistuje jednotná zásada. Niektoré trasy nesú názov po významných politických udalostiach (napr. Slovenské národné povstanie), iné zas po významných osobnostiach slovenského národa (gen. Milan Rastislav Štefánik). Ďalšou skupinou sú TZT pomenované po významných značkároch a funkcionároch v radoch organizovanej turistiky (napr. Janko Bojmír či Kamil Linhart). Iné trasy sú pomenované podľa regiónu, ktorým prechádzajú (napr. Tatranská magistrála, Veľkofatranská magistrála či Záhorácka magistrála) alebo len jednoducho prezrádzajú charakter trasy (napr. Prievidzský okruh).

Na Slovensku v súčasnosti evidujeme 36 pomenovaných TZT, no ich počet sa priebežne navyšuje. Spomedzi najnovšie pomenovaných TZT môžeme spomenúť Chodník J. Hollého (12. 4. 2015), Ferratu HZS (2014), Chodník Sv. Cyrila a Metoda (20. júla 2013) a Chodník Arnošta Guldana (13. júla 2013). V roku 2013 došlo tiež ku zmene trasovania Štefánikovej magistrály.

Návrhy na pomenovanie TZT prichádzajú najčastejšie z regiónov (môže ich navrhnúť Regionálna rada KST), návrh následne musí schváliť Výkonný výbor KST. Pomenovanie TZT sa potom objaví aj v hornej časti každej smerovky na všetkých turistických informačných miestach uvedenej trasy (označenie „KST“ sa v takom prípade presúva na spodný okraj smerovky). Existujú však aj prípady, kedy sa KST nestotožní s návrhom na pomenovanie TZT. Napríklad v roku 2014 Výkonný výbor KST neschválil návrh, aby modrá TZT 2403 v Malých Karpatoch niesla pomenovanie „Chodník Štefana Kesselbauera“.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Prehľad všetkých pomenovaných TZT na Slovensku:

1. Cesta hrdinov Slovenského národného povstania
číslo trasy: 0701, 0801, 0901
farba: červená
trasa: Devín – Dukliansky priesmyk
S dĺžkou 765 km je najdlhšou turistickou trasou na Slovensku. O jej vzniku bolo rozhodnuté v roku 1956, v nasledujúcom období došlo k vyznačeniu trasy. Trasa pomenovaná na počesť Slovenského národného povstania prešla počas svojej histórie miernymi úpravami trasovania – najvýznamnejšie v Turci a v Strážovských vrchoch. Cesta hrdinov SNP je súčasťou európskej diaľkovej trasy E8, s výnimkou jej začiatočného úseku Devín – Mlynská dolina.

2. Cesta Márie Széchy
číslo trasy: 0914, 0805
farba: červená
trasa: Muránsky hrad – Rimavská Sobota – Fiľakovo
Cesta Márie Széchy spája Muránsky a Fiľakovský hrad. Je pomenovaná po Márii Széchyovej (prezývanej tiež Muránska Venuša), najstaršej dcére Juraja Széchyho, ktorého rod vlastnil Muránsky hrad od 17. storočia. Mária sa neskôr vydala za kapitána Fiľakovského hradu, a tak túto trasu nie raz absolvovala.

3. Cesta Rudolfa Mattera
číslo trasy: 2675
farba: modrá
trasa: Makov, centrum – Makov, Kopanice
Trasa je pomenovaná po regionálnom historikovi, odborníkovi na lesné hospodárstvo a v istom období aj richtárovi obcí Makov a Čadca – Rudolfovi Matterovi.

4. Cesta Vila Galvánka
číslo trasy: 2681
farba: modrá
trasa: Kysucké Nové Mesto – Zákopčie
Kysucká trasa vedúca cez Vrchrieku nad Petránkami v blízkosti rozhľadne na Marťákovskom kopci dostala pomenovanie po publicistovi a učiteľovi Viliamovi Galvánkovi, ktorý sa podieľal na vydaní množstva propagačných a turistických publikácií. Bol autorom viacerých turistických sprievodcov na Kysuciach a Orave.

5. Ferrata Horskej záchrannej služby
číslo trasy: 0872
farba: červená
trasa: Martin, Stráne – Ráztoka
Prvá oficiálna ferrata na Slovensku bola po kompletnom dokončení v roku 2014 oficiálne vyznačená pásovou značkou a pomenovaná po Horskej záchrannej službe, ktorá sa na jej zrode podieľala.

6. Hviezdoslavova aleja
číslo trasy: 8571
farba: žltá
trasa: Chata Slaná Voda – Hájovňa na Rovniach
Začiatočný úsek výstupu na Babiu horu po žltej TZT nesie názov po chránenom areáli Hviezdoslavova aleja, pomenovanej po oravskom rodákovi, spisovateľovi a právnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorý v týchto končinách trávil veľa času.

7. Chodník Andreja Kmeťa
číslo trasy: 2665
farba: modrá
trasa: Bzenica – Prenčov
Ústredná trasa Štiavnických vrchov prechádzajúca cez jej najvyššiu dominantu – Sitno (1009 m) dostala pomenovanie po Andrejovi Kmeťovi – významnému botanikovi, historikovi, geológovi, kňazovi, ale predovšetkým veľkom milovníkovi prírody. Zaslúžil sa tiež o propagáciu a rozvoj turistiky v okolí Banskej Štiavnice.

8. Chodník Arnošta Guldana
číslo trasy: 2828
farba: modrá
trasa: Teplička nad Hornádom – Novoveská Huta – Medvedia hlava
Turistický chodník na pomedzí Slovenského raja a Volovských vrchov dostal v roku 2013 pomenovanie po Arnoštovi Guldanovi, významnom a dlhoročnom značkárovi a funkcionárovi v KST. A. Guldan svojím celoživotným dielom prispel k metodickému vylepšeniu siete TZT, jej neustálemu popularizovaniu v radoch turistickej verejnosti, využívaniu výpočtovej techniky a satelitnej navigácie v značkárskej praxi a tiež k výchove nových značkárov. Podieľal sa na tvorbe STN Turistické značenie a bol autorom množstva značkárskych publikácií.

9. Chodník drotárov
číslo trasy: 5671
farba: zelená
trasa: Dlhé Pole – Kolárovice
Turistická trasa spájajúca kysucké obce Dlhé Pole, Veľké Rovné a Kolárovice nesie názov po činnosti, ktorou sa živili predkovia kedysi veľmi chudobného regiónu.

10. Chodník Horskej služby
číslo trasy: 2819
farba: modrá
trasa: Pod Tomášovským výhľadom – Ústie Suchej Belej
Turistický chodník vedúci Prielomom Hornádu dostal názov po inštitúcii, ktorá neraz pomáhala turistom v roklinách Slovenského raja pri záchrane ich životov.

11. Chodník Janka Bojmíra
číslo trasy: 2724
farba: modrá
trasa: Gaderská dolina, Ústie Vápennej doliny – Tlstá – Ústie Konského dolu
Chodník na Tlstú nesie meno po Jankovi Bojmírovi (Bornemiszovi) – pedagógovi, značkárovi a milovníkovi prírody. J. Bojmír sa zaslúžil o rozvoj turistickej infraštruktúry v Turci a tiež vynikal bohatou publikačnou činnosťou.

12. Chodník Jána Hollého
číslo trasy: 5107
farba: zelená
trasa: Hradište pod Vrátnom – Dobrá Voda – Pustá Ves
Len nedávno (2015) pomenovaná trasa v severnej časti Malých Karpát dostala pomenovanie po katolíckom farárovi a spisovateľovi Jánovi Hollom, ktorý na Dobrej Vode zomrel a bol aj pochovaný.

13. Chodník Jurka Szomolányiho
číslo trasy: 0702
farba: červená
trasa: Bratislava, Červený most – Košarisko
Juraj Szomolányi – nestor turistického značenia, ktorý sa zaslúžil o koncepčné budovanie siete TZT a je tiež autorom označovania TZT evidenčnými číslami. Jeho meno nesie červená TZT vychádzajúca od bratislavského Červeného mosta cez Malé Karpaty.

14. Chodník Kamila Linharta
číslo trasy: 2620
farba: modrá
trasa: Banská Bystrica, Tulská – Skalka
Modro značený chodník z Banskej Bystrice na hrebeň Kremnických vrchov je od septembra 1996 pomenovaný po známom banskobystrickom značkárovi, propagátorovi turistiky a autorovi turistickej literatúry – Kamilovi Linhartovi. K. Linhart bol dlhé roky šéfom banskobystrických značkárov, vo funkcii ho neskôr nahradil Zdeněk Šír.

15. Chodník Kolomana Matušku
číslo trasy: 8413
farba: žltá
trasa: Horný dom – Kláštorská skala
Spojovací chodník na hrebeň Vtáčnika nesie názov po aktívnom propagátorovi turistiky na Hornej Nitre – Kolomanovi Matuškovi.

16. Chodník kpt. Miloša Uhra
číslo trasy: 2416
farba: modrá
trasa: Veľká Javorina – Lubina
Modro značená výstupová trasa na Veľkú Javorinu, prechádzajúca okolo Pamätníka SNP na kopci Roh, dostala názov po organizátorovi partizánskeho hnutia na západnom Slovensku kpt. Milošovi Uhrovi v čase Slovenského národného povstania.

17. Chodník Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
číslo trasy: 0708
farba: červená
trasa: Uhrovec – Chata Homôlka
Trasa prechádzajúca naprieč Strážovskými vrchmi nesie meno dvoch významných osobností slovenského národa – Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, ktorých rodisko sa nachádza vo východisku trasy – Uhrovci.

18. Chodník Ľudovíta Štúra
číslo trasy: 2428
farba: modrá
trasa: Modra – Veľká homoľa
Výstupová trasa z Modry na Veľkú homoľu nesie názov po Ľudovítovi Štúrovi, s ktorého pôsobením sa lokalita spája. Modro značený chodník prechádza popri Štúrovej lavičke zhotovenej z bieleho travertínu na mieste, kde Ľ. Štúr pri svojich vychádzkach rád odpočíval. Ukončenie trasy je tiež symbolické – TZT končí pri vstupe do modranského cintorína, v ktorom je Štúr pochovaný. Zaujímavosťou je, že po Ľ. Štúrovi sú pomenované až dva chodníky.

19. Chodník Mila Urbana
číslo trasy: 8571
farba: žltá
trasa: Hájovňa na Rovniach – Babia hora
Žltá TZT na Babiu horu dostala pomenovanie po Milovi Urbanovi – predstaviteľovi modernej slovenskej literatúry, ktorý pre svoju tvorbu naberal inšpiráciu aj v pokojnej oravskej prírode v Hájovni na Rovniach.

20. Chodník oslobodenia
číslo trasy: 8644
farba: žltá
trasa: Lipovec – Panošiná, pamätník – Chata pod Kľačianskou Magurou
Alternatívna výstupová trasa k Chate na Kľačianskej Magure okolo pamätníka neznámeho vojaka na Panošinej nesie pomenovanie určené politickým vývojom.

21. Chodník Pavla Jozefa Šafárika
číslo trasy: 5720, 5721
farba: zelená
trasa: Nálepkovo – Volovec – Rožňava – Kohút – Jelšava
Dlhá turistická trasa prechádzajúca z údolia Hnilca cez Volovec, ďalej cez údolie Slanej, Rožňavu, Stolicu, Kohút až do Jelšavy v doline rieky Muráň nesie meno po básnikovi a historikovi – gemerskom rodákovi Pavlovi Jozefovi Šafárikovi.

22. Chodník Petra Školnu
číslo trasy: 2604
farba: modrá
trasa: Bystričany – Vtáčnik
Obľúbená výstupová trasa na Vtáčnik z hornonitrianskej strany nesie pomenovanie po Petrovi Školnovi, významnom koordinátorovi turistického značenia, značkárovi a inštruktorovi značenia. P. Školna bol autorom koncepcie siete TZT v širokom okolí Prievidze. Vďaka jeho zásluhe bol okres Prievidza prvým v rámci Slovenska s ucelenou vybudovanou sieťou TZT vrátane všetkých prvkov turistickej orientácie (turistické informačné miesta, turistické vývesné mapy v teréne a pod.).

23. Chodník Rudolfa Drozda
číslo trasy: 8114
farba: žltá
trasa: Nové Mesto nad Váhom – Čachtický hrad
Alternatívna prístupová trasa na Čachtický hrad nesie meno po Rudolfovi Drozdovi – človeku, ktorý sa aktívne angažoval v turistike, ale aj v orientačnom behu.

24. Chodník svätého Cyrila a Metoda
číslo trasy: 2442
farba: modrá
trasa: Piešťany – Podhradie
Turistický chodník vedúci naprieč Považským Inovcom bol pomenovaný v roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Trasa prechádza aj obcou Hubina, kde na začiatku obce možno odbočiť do lokality Kostolec s rekonštrukciou veľkomoravského sídla.

25. Chodník Viktora Beniaka
číslo trasy: 8163
farba: žltá
trasa: Podbranč, Majer – Kunov
Kratšia turistická spojnica v blízkosti Kunovskej priehrady či hradu Branč nesie meno po Viktorovi Beniakovi, za jeho dlhoročné zásluhy v činnosti okresnej turistickej organizácie v Senici.

26. Chodník Zoltána Kissa
číslo trasy: 8404
farba: žltá
trasa: Fačkovské sedlo – Kľak
Meno Zoltána Kissa nesie najčastejšie používaná výstupová trasa na malofatranský Kľak v smere od ľahko dostupného Fačkovského sedla.

27. Partizánska cesta
číslo trasy: 0816
farba: červená
trasa: Nemecká – Mýto pod Ďumbierom
Partizánska cesta vedie južným podhorím Nízkych Tatier s viacerými pamiatkami na vojnové udalosti, prechádza popri vápenke v Nemeckej či pamätníku paradesantnej brigády na poľane Črmné.

28. Partizánsky chodník
číslo trasy: 0815
farba: červená
trasa: Staré Hory – Špania Dolina
Červená turistická trasa, svojím pomenovaním veľmi podobná predošlej trase, vedie Starohorskými vrchmi okolo Bunkra Mor ho! pod Jelenskou skalou. Sprístupňuje región, ktorý bol v čase SNP súčasťou tzv. Partizánskej republiky. Uvedená trasa je opäť príkladom politicko-historických dôvodov na pomenovanie TZT.

29. Pieninská cesta
číslo trasy: 0905
farba: červená
trasa: Červený Kláštor – Ústie Lesnického potoka
Trasa prechádzajúca Prielomom Dunajca nesie názov národného parku, ktorým prechádza. Význam trasy, a teda aj dôvod na jej pomenovanie, je v tomto prípade podmienený nie dĺžkou, ale celkovou atraktívnosťou a návštevnosťou trasy.

30. Ponitrianska magistrála
číslo trasy: 0706, 0810
farba: červená
trasa: Nitra – Handlová
Ponitrianska magistrála prechádza hrebeňom Vtáčnika a Tribeča. Svojím charakterom ju taktiež možno považovať za diaľkovú trasu nadregionálneho významu prechádzajúcu cez Zobor, Veľký Tribeč, hrad Hrušov, Vtáčnik a Veľký Grič.

31. Prievidzský okruh
číslo trasy: 8408
farba: žltá
trasa: Kopanice, podchod – Pod Klčovňou – Kopanice, lesný park
Žlto značený okružný chodník v prímestskej rekreačnej zóne mesta Prievidza má skôr vychádzkový charakter, čím je táto trasa jedinečná v rámci ostatných pomenovaných TZT.

32. Rudná magistrála
číslo trasy: 0707, 0804, 0913
farba: červená
trasa: Zlaté Moravce – Stolica
Názov pre magistrálu spájajúcu v minulosti významné banské oblasti najmä na strednom Slovensku má opodstatnenie v rudnom bohatstve pohorí (napr. Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy či Slovenské rudohorie), ktorými Rudná magistrála prechádza. Rudná magistrála privedie turistu tiež k banskoštiavnickým tajchom či do malebnej krajiny Podpoľania, ale aj na samotný vrchol Poľany (1459 m). Uvedenú trasu vedúcu veľmi rôznorodými regiónmi možno považovať za jednu z najdlhších na Slovensku.

33. Štefánikova magistrála
číslo trasy: 5145, 0701
farba: zelená (Ivanka pri Dunaji – Biely kríž), červená (Biely kríž – Bradlo)
trasa: Ivanka pri Dunaji, mohyla gen. M. R. Štefánika – Bradlo, mohyla gen. M. R. Štefánika
Turistická magistrála pomenovaná po gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi spája mohyly v Ivanke pri Dunaji a na Bradle. Trasa v prvom úseku po Biely kríž využíva novú zelenú TZT cez rezerváciu Šúr a miesto leteckej nehody Sakrakopec, v ostatnej časti ide súbežne s Cestou hrdinov SNP až na Bradlo.

34. Tatranská magistrála
číslo trasy: 0860, 0930
farba: červená
trasa: Ústie Jaloveckej doliny – Ždiar
Tatranská magistrála prepája oblasti na južnej strane Tatier v západno-východnom smere. So značkovaním trasy sa začalo v roku 1933. Ešte na začiatku jej existencie došlo k presmerovaniu úseku vedúceho od Obrovského vodopádu cez Lomnický hrebeň na Veľkú Svišťovku nižšie na traverzový chodník popri Skalnatom plese. V neskoršom období bola trasa predĺžená o úsek vedúci podhorskou oblasťou Západných Tatier. V rokoch 1978 a 1980 došlo k zrušeniu koncového úseku Veľké Biele pleso – Tatranská Kotlina v dôsledku uzatvorenia Belianskych Tatier pre turistickú činnosť. Najnovšou zmenou po roku 2010 je predĺženie magistrály cez Monkovu dolinu do Ždiaru.

35. Veľkofatranská magistrála
číslo trasy: 0870
farba: červená
trasa: Krížna – Ľubochňa
Je opäť príkladom trasy, ktorej charakter je prezradený už v samotnom pomenovaní. Severo-južne orientovaná magistrála sleduje hlavný hrebeň Veľkej Fatry a je tak ústrednou trasou v pohorí, na ktorú sa pripájajú ďalšie výstupové trasy. Prechádza tromi najvyššími vrcholmi v pohorí (Krížna, Frčkov a Ostredok-Pustolovčia). K jej zdolaniu môže napomôcť Chata pod Borišovom, ktorá sa tiež nachádza na jej trase.

36. Záhorácka magistrála
číslo trasy: 0770, 0771, 0772, 0773
farba: červená
trasa: Závod – Sobotište – Mlýnky (CZ)
Záhorácka magistrála bola vyznačená v roku 2002 a sprístupňuje rozmanitý región Záhoria vrátane borovicových lesov na viatych pieskoch či pestrej krajiny na myjavských kopaniciach. Prechádza aj cez okresné mesto Senica a okolo vodnej nádrži Kunov.

Použité zdroje:

1. Guldan, A., Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska, Klub slovenských turistov, Bratislava, 2013 (1. vydanie), ISBN 978-80-969498-8-5,
2. Zápisnice Výkonného výboru Klubu slovenských turistov,
3. časopis Krásy Slovenska (1921 - 2015).

Autori fotografií: Vladimír Kobza, Michal Bukvai, Ivan Wlachovský a Tomáš Trstenský

Fotogaléria k článku

Najnovšie