Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Pešie a cyklistické značenie
Pešie a cyklistické značenie Zatvoriť

Extra Turistické značenie – Maďarsko

Napriek všeobecne rozšírenému názoru, pri ktorom si pri Maďarsku predstavíme predovšetkým pusztu, Balaton či kúpele, prakticky väčšinu územia hlavne na severe a západe netvorí rovina. Je tam prekvapivo veľa zrúcanín hradov či kostolov, niekoľko ferrát a roklín, množstvo jaskýň i skál, dobré cyklotrasy a iné zaujímavé miesta, pre ktoré sa oplatí prísť. A jednou zo zaujímavostí je pestrý systém turistického značenia, ktorý má navyše tiež informačnú hodnotu.

Pohoria
Maďarsko
SHOCart mapy
map.turistautak.hu

Stručná história

Začiatky organizovanej turistiky v Uhorsku, a tým pádom aj na území dnešného Slovenska, sa spájajú s menami Ödön Téry a Gustáv Thirring. Koncom 19. storočia začali s výstavbou prvých turistických chát (jednou z prvých bola Téryho chata vo Vysokých Tatrách, úplne prvá bola v roku 1898 chata v pohorí Mátra)). Prvé turistické trasy boli v okolí Budapešti a vo Vysokých Tatrách či Mátre. Po vzniku národných štátov logicky vznikli aj rozdiely v turistike. Spočiatku bol systém značených trás nejednotný, a preto v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia bol úplne reorganizovaný. Súčasný systém značenia je od roku 1930. Značené trasy pokrývajú predovšetkým hornaté časti krajiny, v nížinných častiach je ich výrazne menej, sú tu skôr cyklotrasy. Na najviac navštevovaných miestach je sieť trás na naše pomery až príliš hustá. Možno aj preto, a aby to bolo pre turistu prehľadnejšie, používajú viac typov značiek ako u nás.

Značky

Značky sa delia na hlavné (pásová značka ako u nás, trojuholník, kruh, štvorec, kríž, L a omega-jaskyňa) a vedľajšie (napr. okruhy - kratšie túry s návratom do východiskového bodu, T – náučný chodník), ale videl som aj NCH značené ako u nás, banský chodník značený klopačkami ako u nás, priečny pruh, rôzne piktogramy (napr. kaplnka, pamätník atď.) – je ich dosť veľa.

Jednotlivé hlavné symboly majú nasledovný význam:
Pásová značka – hlavné trasy, koncový bod by mal byť v dosahu verejnej dopravy;
Trojuholník – vyhliadka, vrchol, skaly;
Kruh – prameň, zdroj vody;
L - hrad, hradisko, pamätné miesto;
Štvorec – turistická chata, obývané miesto;
Kríž – skratky, spojky;
Omega – jaskyňa, priepasť a pod.

Aby neprišlo k omylu, napr. značka omega neznamená odbočku k jaskyni, ale normálnu trasu, na ktorej sa nachádza aj jaskyňa a pod.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Často sa môžete stretnúť so značenými pútnickými trasami. Je ich 6, každá má iný znak. Najčastejšie sa možno stretnúť s Mariánskou cestou (Mária út), značenou pozri fotografiu č. 9 (modré, fialové, červené, žlté alebo zelené, fialová je hlavná Mariánska cesta z Mariacellu do Csíksomlyő, ostatné sú regionálne trasy). Ďalšie pútnické trasy sú Via Margaritarum (Gyöngyök Útja), čo je pútnická trasa z Mátraverebély až do Santiaga de Compostela. Svätojakubská cesta (Budapešť – Santiago de Compostela – Fatima), Maďarská cesta, Cesta svätej Alžbety (Sárospatak – Košice) a Svätomartinská cesta (Szombathely - Tours).

Značky hlavné aj vedľajšie bývajú v štyroch farbách ako u nás (modrá, červená, zelená a žltá, nie sú však vždy rovnakého odtieňa). Okrem toho sa môžete stretnúť s rôznymi špeciálnymi alebo regionálnymi, či medzinárodnými značenými trasami či náučnými chodníkmi. Kompletný prehľad nájdete na wiki.openstreetmap.org.

V tejto súvislosti mi napadlo, že jeden diel seriálu o značených trasách by sa mohol venovať medzinárodným európskym trasám. Na rozdiel od nás, hlavnou maďarskou značkou je modrá, nie červená. Veľkosť značky je 12 x 10 cm, ale vyskytujú sa aj väčšie tzv. volavky (13 x 18, 18 x 24 cm). Značky bývajú namaľované, ale niekedy sú to aj k stromu, stĺpu a pod. pripnuté plastové tabuľky. Z každého pravidla však existujú aj výnimky a obzvlášť v tejto krajine. Videl som tiež megaznačku veľkú približne 30 x 30 cm. Na miestach polomov, či v húštinách boli niekedy priviazané alebo pripnuté stužky (často úplne inej farby ako značka), ale keď sa podľa nich išlo tak to pomohlo. Neviem či je to aktivita značkárov alebo niekoho iného.

Turistické trasy sú prepojené s európskymi, cez Maďarsko prechádzajú európske E3, E4 a E7. Podľa turistautak.hu, čo je stránka s dobrou e-turistickou mapou Maďarska, je celková dĺžka modro značených trás 8304 km. Z toho 1159,82 km s prevýšením 29616,84 m je Országos Kéktúra - národná modrá magistrála, ako u nás Cesta hrdinov SNP), 541,35 km s prevýšením 8948,42 m je Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra a 848,42 km je Alföldi Kéktúra s prevýšením 1383,48 m. Červeno je značených 6865 km, žlto 4786 km a zeleno 5498 km. Je veľa úsekov, kde ide viac značiek naraz, takže podľa iného zdroja (www.gotohungary.com) je v krajine spolu viac ako 11000 km peších značených trás.

K spomínanej modrej magistrále kúpite mapy či atlasy, na ktorých je celý ich priebeh v rozumnej mierke. Na mape je zobrazené len najbližšie okolie trasy. Všetky magistrály sú rozdelené do etáp. Napríklad národná má 27 etáp a mala by sa asi ísť od 1. do 27. 10., lebo ku každej etape je pridelený konkrétny deň.

Cyklotrás (piktogram cyklistu – modrá, zelená, červená, žltá) je 5178 km. Čo sa mi páči je, že medzi mnohými obcami idú vedľa štátnej cesty cyklochodníky, tak nemusíte ísť po rušnej ceste. Pekný je úsek Dunajskej cyklomagistrály medzi Ostrihomom a Budapešťou.

Ešte existujú dva typy značiek pre lyžiarov, tiež v štyroch farbách. Sú to normálne turistické trasy aj pre letnú turistiku, len majú miernejší profil. V poslednom čase pribudli značky označujúce trasy pre jazdcov na koňoch (v tvare podkovy, pozri fotografiu č. 14), sú značené trasy pre severskú chôdzu (nordic walking) atď.

Smerovníky

Smerovníky bývajú rôzne, drevené, plastové, železné – najčastejšie drevené a rôznych tvarov. Vzdialenosť býva uvádzaná v kilometroch, ale videl som aj také, kde bola vzdialenosť v km i v hodinách, predovšetkým na novších smerovníkoch. Na niektorých rázcestiach bývajú len ukazovateľa smeru bez údajov o vzdialenosti. Najväčšou chybou je, že smerovníkov je oveľa menej ako sme zvyknutí u nás. Môže sa stať, že si rázcestie ani nevšimnete, preto je dobré mať vždy so sebou mapu. Najväčší problém býva na miestach, kde má značka začínať, napr. odbočením z inej značky. Často rázcestie nie je nijako označené. Musíte odbočiť podľa mapy a hľadať značku, či idete správne. Problém môže vzniknúť aj na inak výborne značených trasách či vo frekventovaných oblastiach. Ak odbočuje z chodníka značka, po ktorej idete, býva tam šípka niekedy s uvedeným cieľom cesty (najčastejšie napísaný farbou nad alebo vedľa značky). Kvôli chýbajúcim smerovníkom som neraz netrafil na správnu cestu.

Zaujímavé je tiež, že ak idete na vrchol (alebo iné miesto), kam vás značka vedie napríklad smerovníkom, samotný cieľ cesty nie je niekedy nijako označený. A nemusíte si všimnúť, že ste v cieli. Miestami sú značky len pár metrov od seba a naopak miestami tak ďaleko, že pochybujete, či idete správne.

Napriek všetkému si myslím, že turistické značenie v Maďarsku je na vysokej kvalitatívnej úrovni, porovnateľné s naším či českým značením. Systém s tvarovými značkami je veľmi dobrý. Oceňujem, že značka má aj informačnú hodnotu. Sieť chodníkov a značenia je v pohoriach hustá, mapy podrobné a až na problém s častým (ne)značením rázcestí nie je čo vytýkať.

Turistické mapy

V zásade sú dva druhy turistických máp. Mapy od Cartographie majú žltý obal a od firmy Szarvas/Faragó/Térkép center sú so zeleným okrajom. Na mapách z Cartographie sú všetky farby vyznačené rovnakou farbou s popisom aká farba to je (K-modrá, P–červená, Z–zelená a S-žltá) zároveň s tvarom značky, ak to nie je pásová, napríklad K (modrá pásová) alebo K+ (modrý kríž). Ak idú spolu, tak je to zapísané ako KK+. Je to vraj výhoda pri čiernobielom kopírovaní mapy. Na opačnej strane mapy sú niekedy textové informácie o zaujímavých miestach, niekedy len reklamy. Mapy nie sú vydané pre celé územie, ale len pre významné turistické oblasti (pozri fotografiu č. 27). K rovnakým oblastiam aké zobrazujú mapy sa dajú od Cartografie kúpiť atlasy, kde je rovnaká mapa vo forme atlasu a navyše informácie o oblasti a zaujímavých miestach. Mierka nie je jednotná, závisí od veľkosti zobrazovaného územia (cca od 1 : 25 000 do 1 : 75 000, najviac 1 : 40 000).

Zelené mapy sú novšie, trocha drahšie, v plastovom obale a pri rovnakom území sú zvyčajne podrobnejšie (namiesto 1 : 40 000 dajú mierku 1 : 30 000), býva k nim príloha vo forme brožúry s textovými informáciami a ešte podrobnejšími mapkami najzaujímavejších oblastí v rámci zobrazovaného regiónu. Sú vydané pre niektoré oblasti, ktoré Cartographia nepokrýva a mapa rovnakej oblasti zobrazuje väčšie územie ako pri dielach Cartographie. Majú farebné rozlíšenie trás uvedením príslušného znaku vo farbe (pozri fotografiu č. 26). Nie pre všetky oblasti existujú oba varianty máp. Z praktického hľadiska staršie mapy sa na miestach preloženia už po veľmi krátkom používaní začínajú trhať. Druhé vydržia o niečo viac, ale radím podlepiť obe. Naše mapy sa mi z tohto pohľadu zdajú kvalitnejšie. Okrem toho existuje mnoho regionálnych či tematických máp. Niektoré vám dajú zadarmo v turistických informačných centrách. Nejedná sa o klasické turistické mapy, aj keď turistické značenie na nich môže byť zobrazené.

Turistické zaujímavosti

Turisticky zaujímavé miesta po celej krajine bývajú označené typizovaným dopravným značením (tzv. hnedé tabule). Sú uvedené tiež v turistických mapách. Kultúrne pamiatky (najvýznamnejšie) majú v blízkosti panel so základným popisom v maďarskom, niekedy anglickom či nemeckom jazyku. Dokonca na niektorých miestach v slovenskom jazyku (hlavne vďaka cezhraničným projektom z eurofondov).

Tak ako u nás, aj tu vyrástlo v poslednom čase mnoho rozhľadní a prístreškov pre turistov. Zaujímavosťou je, že na rozhľadne sa prerábajú bývalé geodetické veže (Csoványos, Pilis, Gerecse), kde bol vstup len na vlastné riziko a neboli určené pre verejnosť. V múzeách nie je nezvyklé, ak majú informačné materiály v slovenčine, resp. vám dajú audio sprievodcu v slovenčine (napr. Visegrád, Pannonhalma). Existujú dvojjazyčné náučné chodníky napr, na hrad Drégelyvár. Neznalosti jazyka sa netreba báť, ľudia sú ochotní a vždy sa nejako dá dorozumieť a veľa slov je podobných. Mladší vedia po anglicky, starší skôr po nemecky.

Tradíciou je zdravenie sa, keď niekoho stretnete na turistickom chodníku ("jó napot" (dobrý deň) alebo "szia" (čau)). V poslednom čase sa na mnohých atraktívnych miestach objavujú tabuľky (pozri fotografiu č. 29) s tromi rôzne umiestnenými bodkami. Pripomína mi to kód do mobilu. Ak niekto viete na čo to slúži, dajte vedieť do diskusie.

Súvisiace články

Turistické značenie – Albánsko
Turistické značenie – Bosna a Hercegovina
Turistické značenie – Bulharsko
Turistické značenie – Česká republika
Turistické značenie – Fínsko
Turistické značenie – Chorvátsko
Turistické značenie – Rakúsko
Turistické značenie – Škótsko
Slovensko:
Turistické značenie – Slovensko
Pomenované TZT na Slovensku
Zaistené turistické trasy
Sezónne uzávery turistických trás

Seriál Turistické značenie doma a vo svete » pozri ďalšie články

Fotogaléria k článku

Najnovšie