Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Správy Poistenie na horách II.

Počas minulého roka sme sa venovali téme novely zákona o Horskej záchrannej službe, ktorá ustanovuje aj platenie za záchranu v horách. Keďže odvtedy už uplynul nejaký čas, prinášame vám aktuálne informácie o jednotlivých poisťovniach a o ich produktoch. Ako bonus pridávame aj informácie o tom, aký je postup zo strany Horskej záchrannej služby, čo sa týka preplácania zásahu.

Zásah Horskej služby sa skladá z dvoch zložiek, technickej a zdravotnej. Zdravotnú časť hradí zdravotná poisťovňa, a to vrátane vrtuľníka, ak ide o jeho použitie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak je vrtuľník použitý na pátranie, vyprostenie alebo transport záchranného materiálu, hradí ho postihnutý alebo jeho poisťovňa. Taktiež postihnutý alebo jeho poisťovňa zaplatí technickú časť zásahu. Cena zásahu sa môže vyšplhať až do výšky niekoľko stotisíc korún.

Allianz Slovenská poisťovňa

Táto poisťovňa ponúka produkt pre dve kategórie športov – zimná turistika na vyznačených chodníkoch a rizikové športy, ako napríklad horolezectvo, skialpinizmus, jaskyniarstvo paragliding atď. Poistenie na deň v prvom prípade stojí 20 Sk, pri rizikových športoch je to 50 Sk za deň. Poistenie sa dá uzatvoriť krátkodobo aj celoročne. Cena celoročného poistenia je 500/1200 Sk. Poisťovňa prepláca náklady za pátranie, záchranu, poskytnutú prvú pomoc a transport do výšky 500 000 Sk. Problémy môžu nastať pri nerešpektovaní pokynov HZS, nedodržiavaní bezpečnosti, pohybe mimo vyznačených trás a povolených lokalít, nenahlásení túry, požívaní alkoholu. Poistenie sa dá vybaviť cez webstránku, telefonicky alebo na pobočkách.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Poisťovňa Union

Poisťovňa Union ponúka tri produkty – Turista, Šport, Šport Špeciál. Prvý je určený peším turistom na vyznačených chodníkoch, druhý je rozšírený aj o pohyb nad hornou hranicou lesa mimo vyznačených chodníkov a pobyt v horolezeckom teréne do prvého stupňa obtiažnosti UIAA. Patrí sem aj vykonávanie zimných športov mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou skialpinizmu. Do tretej kategórie sú zaradené najrôznejšie športy, vrátane skialpinizmu, horolezectva, speleológie, paraglidingu, a ďalších, letných športov. Poisťovňa hradí náklady do výšky 300 000 Sk. Cena poistného na deň je 15/30/40 Sk, na rok 390/780/1040 Sk. Problémy s uhradením nákladov môžu vzniknúť pri užívaní alkoholu, liekov bez lekárskeho predpisu, výkonoch neposkytnutých členmi HZS, v dôsledku nedodržiavania bezpečnostných predpisov uvedených v návštevných poriadkoch, atď. Poistenie sa dá uzatvoriť cez webstránku, podmienkou je bankový prevod cez internet. Taktiež sa dá vybaviť telefonicky alebo cez ktorúkoľvek pobočku.

Poisťovňa Kooperatíva

Táto poisťovňa ponúka poistenie vo výške 15 Sk za deň. Poistenie sa dá kúpiť na niekoľko dní, minimálne však na tri, alebo na celý rok. Ročné poistenie pre prípad zásahu HZS je 1280 Sk. Poisťovňa kryje náklady do výšky 300 000 Sk. Podobne ako ostatné poisťovne zaraďuje medzi výluky z poistenia požívanie alkoholu či pohyb mimo povolených trás. Toto poistenie sa dá vybaviť len osobne na pobočke.

Poisťovňa Generali

Poisťovňa Generali ponúka produkt s názvom Out&Active. Poistenie kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie vo vysokohorskom teréne. Poisťovňa kryje náklady do výšky 300 000 Sk. Generali ponúka dva varianty poistenia. Prvý má názov "Základ" a kryje zásahy pri pešej turistike, zjazdovom a bežeckom lyžovaní, snowboardingu, sánkovaní alebo jazde na boboch. Variant "Extrém" okrem tohto zahŕňa lyžovanie a snowboarding mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, lyžiarske túry, paragliding, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách, jaskyniarstvo a jazdu na snežných vozidlách. Cena poistenia je pri variante Základ 20 Sk na deň, pri celoročnom poistení 500 Sk. Pri variante Extrém je cena 40/1000 Sk. Náklady sa nepreplatia, ak ste pod vplyvom alkoholu, narkotík, pohybujete sa v horskom teréne pri 4. a vyššom stupni lavínového nebezpečenstva a podobne. Poistenie si môžu klienti VUB banky so službou internetbanking uzatvoriť cez webstránku, ostratní záujemcovia v regionálnych kanceláriách, vo vybraných hoteloch a ďalších zariadeniach.

OEAV

Ďalšia možnosť, ako sa poistiť, je stať sa členom Rakúskeho alpského spolku – Ősterreichisher Alpenverein. Každý člen, ktorý zaplatí členský príspevok, je súčasne poistený pre prípad úrazu, záchrannej akcie alebo transportu po úraze. Výdaje za záchranné alebo pátracie akcie sú kryté až do výšky 22 000 eur. Toto poistenie sa vzťahuje takmer na všetky druhy pohybových aktivít a platí na všetkých kontinentoch. Žiadne výluky z poistenia podobné slovenským tu neplatia. Na Slovensku sa môžete stať členom OEAV cez dve organizácie: Slovenský alpský klub a viedenskú pobočku OEAV Edelweiss. Členský poplatok sa platí na rok a jeho výška sa líši. V prvom prípade je to 2 240 Sk pre dospelú osobu Sk, pre juniorov a seniorov 1 720 Sk. Okrem toho platí každý nový člen jednorazový vstupný poplatok 360 Sk. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.alpenverein.sk. V druhom prípade sa dá poistiť cez stránku http://www.hory.sk/alpenverein/index.php?ref=9. Členské pre dospelú osobu je 1 950 Sk, pre juniorov a seniorov 1 530 Sk.

Postup Horskej záchrannej služby

Keď sa vám stane úraz, záchranári po vyšetrení a ošetrení zisťujú vaše osobné údaje, ktorých súčasťou sú aj informácie o poistení. Všetky informácie sa zapíšu do "hlásenia o zásahu HZS", ktoré postihnutý, zákonný zástupca alebo svedok podpíšu. Na základe hlásenia vedúci zásahu vypíše v systéme Iventus "záznam o zásahu" a "záznam o postihnutej osobe". Na základe týchto údajov, ktoré sú prekryté s cenníkom, sú pripravené podklady k fakturácii. Podľa druhu poistenia následne administratívny pracovník HZS buď pošle faktúru príslušnej poisťovni (po predchádzajúcej verifikácii dát), alebo pošle faktúru postihnutému a ten ju následne postúpi svojej poisťovni, alebo pošle faktúru len postihnutému.

Zaujímali nás okolnosti, ktoré môžu viesť k výluke z poistenia a spôsobiť postihnutému problémy, ako napríklad prítomnosť alkoholu v krvi alebo to, že sa nachádza mimo chodníka. Od riaditeľa Horskej záchrannej služby Jozefa Janigu sme sa dozvedeli, že alkohol sa zisťuje len v tom prípade, ak príčinou nešťastia bola jeho konzumácia. Čo sa týka výskytu na mieste mimo chodníka, je to trochu zložitejšie. Poisťovňa dostane kópie všetkých spomenutých dokumentov súvisiacich so zásahom (aj vrátane faktúry dodávateľov, napr. prevádzkovateľov leteckej techniky). V zázname zo zásahu je aj dátum, miesto a čas zásahu a príčina úrazu. Posudzovanie poistných podmienok je už na príslušnej poisťovni.

Fotogaléria k článku

Najnovšie