Prístup

  • zo Sklenianskych lúk po červenej značke (Cesta hrdinov SNP) za cca 1.30 h,
  • z Chrenovských lazov po červenej značke (Cesta hrdinov SNP) za cca 0.20 h,
  • z Jalovca po lesných cestách mimo značky za cca 1.15 h,
  • z Chrenovca po lesných cestách mimo značky za cca 1.15 h,
  • z Ráztočna po lesných cestách mimo značky za cca 1.15 h,
  • zo Skleného po modrej značke cez Sklenianske lúky a po červenej značke (Cesta hrdinov SNP) za cca 2.30 h,
  • z Malej Čausy po lesných cestách mimo značky na Chrenovské lazy a po červenej značke (Cesta hrdinov SNP) za cca 2.00 h.

Táborisko

Ide o lúčne priestranstvo medzi chatami v lokalite Jalovské lazy, ktoré je výhodné na nocľah pri putovaní Cestou hrdinov SNP. Po rozhovore s miestnymi chatármi nám odporúčali miesto na stanovanie pri tzv. obecnej chate, pred ktorou je trávnatá plocha a veľké drevené sedenie s ohniskom. Žiadna z tunajších chát nie je oplotená a preto je v prípade zlého počasia možnosť uchýlenia sa pod krytou verandou. Obecná chata sa nachádza približne v strede udržiavanej lúky, resp. uprostred Jalovských lazov.

Voda

Najbližším zdrojom vody pre tunajšie chaty je upravený prameň na južnej strane hrebeňa. Od súkromnej chaty so zelenou strechou (juhozápadný cíp lúky) pod cestou treba pokračovať po vychodenom chodníčku do lesného porastu a po pár desiatkach metrov prídete ku žliabku s vodou. Ďalší prameň by sa mal nachádzať na severnej strane hrebeňa a od starého trasovania červenej značky (pomedzi chaty, nie po vyjazdenej ceste) by k prameňu mala viesť významová odbočka. Tretí prameň, ktorý nám spomínali chatári, sa nachádza na južnej strane hrebeňa v lokalite Hrabovské lazy, kde pramení pri lesnej ceste.