"Keď sme sa tým začali zaoberať, zvernica bola hermeticky uzavrená. Podarilo sa nám vyriešiť už 80% problémov," hovorí advokát Pavol Mičunek, predseda OZ Priatelia Píly. "Dosiahli sme, že v časti zvernice, ktorá nie je prenajatá Slovenskej poľovnej spoločnosti, sú brány otvorené. Prechodová bránička je vybudovaná v časti zvernice v nájme výkonu práva poľovníctva pre SPS, v Častianskej doline. Ostáva ešte sprístupniť vchod od Suchej doliny pri Hornej Píle a od hradu Červený kameň." Novému generálnemu riaditeľovi lesov SR adresoval aj žiadosť o to, aby na území mohli vyznačiť turistické a cykloturistické trasy.

Keďže na území zvernice sa v minulosti vyskytlo viacero konfliktov medzi návštevníkmi a osobami, ktoré kontrolovali oprávnenosť ich pohybu v danom území, Mičunek pre turistickú verejnosť spísal aj tzv. oborový manuál, kde popisuje právomoci lesnej stráže, stráže ochrany prírody a poľovnej stráže.

Za oplotením je iba jedna maloplošná chránená rezervácia Hajdúky. Ani z hľadiska ochrany prírody teda nič nebráni turistom, aby si spravili peknú túru napr. na vrcholy Geldek, Jelenec či Biela skala. Podľa informácií od P. Mičuneka by nemali mať po vstupe do zvernice žiadne problémy.