HIKING.SK podcast

Národný park Slovenský raj (NPSR) leží na pomedzí stredného a východného Slovenska v trojuholníku miest Dobšiná, Spiššká Nová Ves a Poprad. Ide o krasové, vápencové a dolomitové územie s vysokou biodiverzitou. Na malej ploche, park má necelých 20-tisíc hektárov, je zdokumentovaných vyše tisíc druhov vyšších rastlín, tritisíc druhov motýľov a stabilné populácie veľkých šeliem a dravých vtákov.

Podľa riaditeľa Správy NPSR Tomáša Dražila je park unikátny aj jemnou a precíznou formou sprístupnenia roklín. V zahraničí sú rokliny buď turistom neprístupné alebo sú zabezpečené natoľko, že je návštevník bez dotyku s prírodou.

Osobitný priestor v podcaste venujeme Kopaneckým lúkam, ktoré majú svetovo najväčšiu doposiaľ zdokumentovanú biodiverzitu na malej ploche. Na štvorci 0,5×0,5 metra našli 54 druhov vyšších rastlín. V podcaste sa dozviete, ako tieto lúky vznikli, čo je dôležité preto, aby sa zachovali a ako sa snaží správa národného parku zapojiť aj miestnu komunitu z Vernára.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Ďalšie témy, o ktorých sme sa rozprávali:

  • ako ovplyvnil koronavírus turistickú sezónu v Slovenskom raji v minulom roku,
  • ktoré sú najnavštenovanejšie lokality parku podľa pravidelných sčítaní,
  • čo priniesla parku zonácia a aké sú plány v rozširovaní bezzásahových území,
  • ako sa park snaží budovať dialóg s miestnymi ľuďmi,
  • o úvahách, že technické zariadenia v roklinách by mohli prejsť pod Správu národného parku,
  • koľko územia reálne spravuje Štátna ochrana prírody, prečo je to problém a ako sa to dá zmeniť,
  • o lanovke na Geravy, ktorá je v rekonštrukcii,
  • prečo povolili splavovanie prielomu Hornádu a aké pravidlá pri tom platia,
  • o ferrate Kyseľ,
  • o pravidlách, ktorých porušovanie sa v parku tvrdo pokutuje a pri ktorých sú strážcovia benevolentnejší.