HIKING.SK podcast

V podcaste sa dozviete:

  • Aké všetky lokality navrhoval KST pre vznik prvej via ferraty vo Vysokých Tatrách.
  • Prečo sa nakoniec realizuje krátka a nenáročná ferrata do Priečneho sedla.
  • Aké budú parametre novej zaistenej cesty.
  • Kedy bude ferrata sprístupnená.
  • Aký režim na nej bude platiť.
  • Či má KST v pláne navrhovať a realizovať ďalšie via ferraty.
  • Aká mala byť ferrata na Predné Solisko z Mlynickej doliny, na ktorú KST získalo predbežný súhlas Správy TANAPu, no nakoniec bola zamietnutá.
Približná trasa pôvodne plánovanej ferraty na Predné Solisko

Približná trasa pôvodne plánovanej ferraty na Predné Solisko