HIKING.SK podcast

V podcaste sa dozviete:

  • S akým cieľom sa uchádzala o pozíciu riaditeľky správy národného parku, kde nemá reálnu rozhodovaciu právomoc, keď predtým pracovala na odbore starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade, kde sa vydávajú rozhodnutia.
  • Že tlak na výstavbu nie je len v Demänovskej doline, ale prakticky na celé podhorie národného parku. Ktoré lokality sú ohrozené a či sa s tým dá ešte niečo robiť.
  • Aké dopravné riešenia vidí ako schodné pre Demänovskú a Bystrú dolinu, ktoré vedú k Chopku zo severu, resp. juhu.
  • V akom stave je príprava zonácie NAPANT-u.
  • Ako sa chce dohodnúť s neštátnymi vlastníkmi, ktorí vlastnia 30 percent lesných pozemkov v národnom parku.
  • Ako vplýva zmena klímy na lesy Nízkych Tatier.
  • Prečo chce navýšiť počet strážcov zo súčasných 11 na 36, čomu by sa mali venovať a odkiaľ chce získať prostriedky na toto opatrenie.
  • Ako obhajuje stráž prírody, ktorá má medzi turistami zlú povesť.
  • Prečo nepovažuje za problém prizývanie médií na záťahy strážnej služby voči čučoriedkarom.
  • Či nie sú odpadkové koše na hrebeni kontraproduktívne.

Ešte nás čakajú minimálne dva roky, čo sa v Demänovskej doline bude stavať a neurobíme s tým nič.
Sandra Popelářová, riaditeľka Správy NAPANT-u