HIKING.SK podcast

V podcaste sa dozviete:

  • Ako sa dostal od štúdia prekladateľstva a tlmočníctva k dráhe profesionálneho vodiča autobusov
  • O začiatkoch v bratislavskej MHD a o tom, ako sa odvtedy zmenila
  • Prečo začal písať pre web Dailymale
  • Koho napadlo vydať jeho poviedky knižne
  • O lokalitách v Nórsku, v ktorých pôsobil
  • Čo sa mu páči na turistike v Nórsku
  • Aké sú rozdiely oproti turistike na Slovensku
  • O zmenách dopravcu po verejných súťažiach v Nórsku v súvislosti s podobnou zmenou v Bratislavskom samosprávnom kraji

Taký bordel ako v Bratislavskom samosprávnom kraji som v Nórsku pri zmene dopravcu nezažil.
spisovateľ a profesionálny vodič Ondrej Sokol