HIKING.SK podcast

V podcaste sa dozviete:

  • ktorý národný park by mal mať najbližšie zonáciu a ako sú na tom ostatné,
  • aká je situácia v Tatranskom národnom parku, kde k 30 ochranárom pribudlo 120 zamestnancov bývalých Štátnych lesov TANAP-u,
  • aký je názor ministra životného prostredia na odstupné vo výške 100 000 eur, ktoré by mala Správa Tatranského národného parku vyplatiť bývalému vedeniu Štátnych lesov TANAP-u,
  • ak bude musieť Správa TANAP-u vyplatiť odstupné, z čoho národný park pokryje údržbu turistických chodníkov a infraštruktúry,
  • čo môže byť príčinou toho, že najviac kolízií s medveďmi je na Poľane,
  • či medveďov na Slovensku nie je priveľa
  • či sa uvažuje nad zmenou zákazu voľného pohybu mimo vyznačených chodníkov v 3. a vyššom stupni ochrany,
  • že ministerstvo chce v národných parkoch posilniť možnosti sprevádzania,
  • či plánuje ministerstvo naozaj obmedziť výjazdy na horské chaty,
  • kedy bude nový návštevný poriadok TANAP-u.

Diskusiu si môžete pozrieť aj ako video