Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Správa Nové chodníky okolo Banskej Bystrice

Na území (bývalého) okresu Banská Bystrica je v správe miestnych značkárov 537,4 km turistických značených trás. K tomuto úctyhodnému číslu treba pripočítať ďalších 79,2 km čerstvo vyznačených chodníkov na území Mestských lesov Banská Bystrica. Hustotou a úrovňou turistických chodníkov patrí okolie Banskej Bystrice k najlepšie vyznačeným oblastiam pre potreby turizmu na Slovensku.

Mestský lesopark Urpín – Stará kopa

Od septembra 2007 vybudovali Mestské lesy Banská Bystrica v spolupráci so značkármi Klubu slovenských turistov Banská Bystrica v Bystrickej vrchovine nové turistické trasy. Chodníky v dĺžke 26,1 km sú označené normovanou značkou okružnej turistickej trasy s prepojením na existujúce turistické chodníky. Sieťou nových chodníkov sprístupňujú vrcholy Urpín, Vartovka s hvezdárňou a Stará kopa v prímestskej rekreačnej zóne mesta. Od železničnej zastávky Banská Bystrica - mesto možno prejsť lipovou alejou cez zrekonštruovanú mestskú kalváriu až do prírodnej rezervácie Urpínska lesostep. Z Vartovky sa dá zostúpiť popri skokanských mostíkoch do mestskej časti Žltý Piesok. Okružné chodníky sú prispôsobené trendu vracania sa k východziemu bodu, k zaparkovanému automobilu. A to po novej trase, nie po rovnakej, ako viedol výstup. Druhá sieť chodníkov sprístupňuje prírodnú rezerváciu Stará kopa z mestskej časti Podryba s možným prechodom ku Chivas ranču nad Hornou Mičinou.

Mestský lesopark Podlavice – Laskomer

Taktiež od septembra 2007 sú pre obyvateľov a návštevníkov k dispozícií nové turistické trasy v rámci Mestského lesoparku Laskomer na pomedzí Kremnických a Starohorských vrchov. 53,1 km nových trás sprístupnilo Laskomerskú dolinu, Hámorskú dolinu, dolinu Biela hlina, Lackov grúň a chránený areál Podlavické výmole. Nové chodníky sa napojili na zeleno značenú trasu č. 5520, vedúcu z mestskej časti Banskej Bystrice - Medený Hámor cez „Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica“ na vrchu Laskomer, vrch Ravasky, Riečanské sedlo a ďalej smerom k obci Kordíky. Laskomerská dolina so záhradkárskou osadou a škvárovým ihriskom je častým cieľom piknikov Banskobystričanov. Doplnením siete chodníkov sa zväčšilo zázemie mestského lesoparku, fungujúceho od roku 1996. Súčasťou je aj 14 km cyklotrasa z Podlavíc do Jakuba. Lesná cesta zo záhradkárskej osady nad Podlavicami, prechádzajúca cez opustený kameňolom Machútov, cez Podlavické výmole a cez Búlikovú do Riečanského sedla je označená červenou miestnou značkou. Túto frekventovanú trasu vhodnú pre horské bicykle a v zime pre bežky sme zaniesli do www.turistickamapa.sk a tiež do Hike plannera (plánovač túr). Trasy boli v teréne označené normovanými značkami miestneho značenia, turistickými rázcestníkmi a smerovými tabuľkami. Aktivity Mestských lesov Banská Bystrica napĺňajú úlohy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007-2013 skvalitniť život občanov a návštevníkov mesta budovaním turistických chodníkov. Slávnostné otvorenie nových turistických chodníkov v mestskom lesoparku sa konalo na konci apríla 2008.

Samostatné turistické mapy

Mestské lesy Banská Bystrica vydali dve samostatné turistické mapy na prelome apríla a mája 2008. Mapa turistických okružných trás lesoparku Upín a Stará kopa je v mierke 1 : 15 000 s ekvidištanciou 5 metrov. Mapa miestnych turistických trás lesoparku Laskomer je v mierke 1 : 20 000 s ekvidištanciou vrstevníc 5 metrov. Obe mapy boli svojho času k dispozícii návštevníkom v Kultúrnom a informačnom stredisku mesta Banská Bystrica na hlavnom námestí (Námestie SNP 14). Mapy sú súčasťou informačných materiálov (skladačka) so sprievodným textom (vrátane zaujímavostí) k trasám, ktoré si v elektronickej podobe môžete stiahnuť.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Fotogaléria k článku

Najnovšie