Tento rok sa súťaží v kategóriách fotografia, film - video a literárna tvorba. Vo fotografiách si môžete vybrať podkategórie Príroda, krajina hôr; Makro, detail; Človek a hory. Film a video je bez časových či tematických obmedzení. V kategórii literárnej tvorby si môžete vybrať buď poéziu, alebo prózu - a tu reportáž, úvahu, opis udalosti alebo príbeh.

Uzávierka príspevkov, ktoré musia mať samozrejme horskú tematiku, je 15.10. Viac o podmienkach súťaže a zasielaní príspevkov nájdete na stránke festivalu.

Festival bude prebiehať pod viacerými strechami v Starom Smokovci - premietanie v Tatry Pube, výstava fotografií vo Vile Flóra a literárna časť v Meskej knižnici. Časť filmov bude paralelne premietaná v priestoroch lezeckej steny v Tatranskej Lomnici.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]