Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Rada Povinná cyklovýbava v SR a iných štátoch

V poslednom čase sa na stránke viackrát skloňovala otázka povinnej výbavy cykloturistu v súlade s platnými predpismi ako u nás na Slovensku, tak aj v okolitých štátoch. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim o sumár, ktorý som dal dohromady z rôznych zdrojov. Komentáru o potrebnosti sa zdržím, názor nech si spraví každý sám.

Slovensko

Bicykel musí mať:

Dve od seba nezávislé účinné brzdy s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku.
Svetlomet schváleného typu svietiaci vpredu bielym svetlom, musí byť nastavený tak, aby svetlo svietilo do vzdialenosti najviac dvadsať metrov, a upravený tak, aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne zmeniť, musí svietiť súčasne so zadným obrysovým svetlom červenej farby.
Svietidlo so zadným obrysovým svetlom červenej farby schváleného typu svietiacim trvalo alebo prerušovane.
Ak má zdroj so zásobou energie, musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.
Zadné odrazové sklo červenej farby, môže byť kombinované so svietidlom so zadným obrysovým červeným svetlom, musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane.
Najmenej jedno bočné odrazové sklo oranžovej farby na každej strane kolesa, jeho plocha nesmie byť menšia ako 2 000 mm, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu dlhú najmenej 20 mm; na zvýraznenie bočného obrysu bicykla sa môžu použiť ešte iné odrazové materiály na bokoch kolesa alebo na bokoch plástov pneumatík a na koncoch blatníkov.
Odrazové sklá oranžovej farby na oboch stranách pedálov.
Jasne znejúci zvonček, bicykle pre deti predškolského veku môžu byť vybavené aj iným zvukovým signálnym zariadením.
Zátky alebo rukoväte na zaslepenie voľných koncov rúrky kormidla.
Páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchlo upínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany buď obalené materiálom pohlcujúcim energiu, alebo ak sa použili tuhé materiály, musia mať hrany zaoblené.
Na dopravu dieťaťa musí mať samostatné sedadlo pevne pripevnené na ráme bicykla s pevnými stúpadlami na nohy dieťaťa, sedadlo a stúpadlá musia byť umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť a neobmedzovalo riadenie bicykla.
Pretekársky bicykel sa môže na pozemnej komunikácii používať iba za nezníženej viditeľnosti alebo na uzavretých tratiach počas pretekov, pri zníženej viditeľnosti musí byť vybavený prenosným doplnkovým svietidlom aspoň so zadným svetlom červenej farby svietiacim trvalé alebo prerušovane.
Bicykel na športové účely (horský, na cestné a terénne preteky) musí byť vybavený predným odrazovým sklom bielej farby umiestneným v pozdĺžnej strednej rovine najmenej 100 mm nad povrchom pneumatiky predného kolesa na stojacom bicykli, pri zníženej viditeľnosti musí byť vybavený prenosným doplnkovým svietidlom, a to so zadným svetlom červenej farby svietiacim trvalé alebo prerušovane.

Prilba je povinná pre deti do 15 rokov a pre všetkých mimo obec.

Česká republika

Bicykel musí byť vybavený:

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami.
Zátkami alebo rukoviatkami na zaslepenie voľných koncov riadidiel. Voľné konce riadidiel, bŕzd a ďalších častí bicykla musia byť obalené materiálom pohlcujúcim energiu a na bicykli nesmú byť ostré hrany na riadidlách páčkach a podobne. Matice nábojov kolies musia byť uzatvorené.
Zadným odrazovým sklíčkom červenej farby, toto sklíčko môže byť kombinované so zadným svetlom červenej farby. Predným odrazovým sklíčkom bielej farby. Odrazovými sklíčkami oranžovej farby na oboch stranách pedálov. Na lúčoch predného a zadného kolesa aspoň jedným odrazovým sklíčkom oranžovej farby na každej strane bicykla. Všetky vyššie uvedené odrazové sklíčka môžu byť, podobne ako na Slovensku, nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu.

Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vybavený:

Predným svietidlom svietiacim dopredu súvislý lúč bielej farby. Ak je komunikácia súvislo a dostatočne osvetlená môže byť toto svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielom farby. Zadným svietidlom svietiacim dozadu súvislý lúč červenej farby. Zadné svietidlo môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby. Zdrojom elektrického prúdu a ak ide o zdroj so zásobou elektrického prúdu musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť po dobu najmenej 1,5 hod. bez prerušenia.

Ochranné prilby sú povinné pre cyklistov do 18 rokov.

Rakúsko

Bicykel musí byť vybavený:

Predným svietidlom svietiacim s bielym neprerušovaným svetlom. Zadným svietidlom svietiacim červeným neprerušovaným svetlom, na dostatočne osvetlených cestách môže byť použité červené prerušované svetlo. Zdrojom elektrickej energie so zásobou energie na svietenie počas minimálne 1,5 hodiny.
Zadnou červenou odrazkou, ktorá môže byť súčasťou svetla (25 - 60 cm nad vozovkou). Žltými odrazovými sklíčkami na oboch stranách pedálov. Žltými odrazovými sklíčkami vo výplete oboch kolies. Zariadením vydávajúcim zvukový signál.

V prípade dobre viditeľnosti nemusí byť bicykel vybavený svetlami (môžu byť odložené napríklad v ruksaku). Používanie detských sedačiek je presne definované: sedačka musí byť pripevnená za cyklistom upínacím systémom, ktorý nemôže dieťa jednoducho rozopnúť, s fixáciou nôh a súčasne s možnosťou nastaviť výšku podľa potreby dieťaťa. Sedačka musí mať tiež opierku, ktorá umožní oporu hlavy. Na jednom bicykli je možné prepravovať len jedno dieťa a to do veku 8 rokov.

Ochranné prilby sú povinné pre cyklistov do 12 rokov.

Nemecko

Povinná výbava bicyklov:

Predným svietidlom svietiacim s bielym neprerušovaným svetlom a dosahom minimálne 5 metrov. Zadným svietidlom svietiacim červeným neprerušovaným svetlom, na dostatočne osvetlených cestách môže byť použité červené prerušované svetlo. Zdrojom elektrickej energie so zásobou energie na svietenie počas minimálne 1,5 hodiny. Zadnou červenou odrazkou, ktorá môže byť súčasťou svetla (25 - 60 cm nad vozovkou). Žltými odrazovými sklíčkami na oboch stranách pedálov. Žltými odrazovými sklíčkami vo výplete oboch kolies posadenými 180° oproti sebe, alebo môžu byť použité biele odrazové obruče pozdĺž ráfiku.

V Nemecku musia cyklisti využívať cyklistické chodníky. Cyklisti nie sú povinní využívať cyklistické chodníky, ak nie sú vedené pozdĺž komunikácie, alebo nie sú v použiteľnom stave (technický stav, neprejazdné v dôsledku zlého počasia – zatopenie vodou, zasnežené, popadané konáre zo stromov a pod.). Deti do 7 rokov jazdiace na bicykli musia byť v doprovode osoby staršej ako 16 rokov. Deti do 10 rokov môžu jazdiť po chodníku. Pri jazdení na bicykli je zakázané telefonovanie bez použitia handsfree sady.

Prilba je nepovinná.

Poľsko

Bicykel musí byť vybavený:

Predným svietidlom žltej alebo bielej farby. Zadným svietidlom červenej farby.
Zadným červeným odrazovým sklíčkom, ktoré môže byť súčasťou zadného svietidla.
Zvončekom alebo zariadením vydávajúcim zvukový signál. Aspoň jednou funkčnou brzdou.

Detská sedačka nemusí byť kúpená, ale jej konštrukcia musí byť bezpečná pre prepravované dieťa. Dieťa do 10 rokov musí jazdiť len v sprievode dospelej osoby. Dieťa od 10 do 18 rokov (pokiaľ jazdí samo) musí mať kartu cyklistu, ktorá dokladuje znalosť cestnej premávky.

Prilba je nepovinná.

Chorvátsko

Bicykel musí byť vybavený:

Predným svietidlom žltej alebo bielej farby. Zadným svietidlom červenej farby. Musí mať brzdy. V noci, alebo za zle viditeľnosti musí mať cyklista oblečenú reflexnú vestu alebo iné vhodné oblečenie.

Prilba je povinná do 16 rokov.

Povolená hranica alkoholu v krvi pre cyklistov je 0,05 % - minimálna pokuta za prekročenie je 500,- HKR. Minimálny vek k jazde na ceste je 14 rokov. Deti od 9 - 14 rokov môžu jazdiť len v sprievode osoby staršej ako 16 rokov.

Maďarsko

Povinné vybavenie:

Predné svietidlo žltej alebo bielej farby. Zadné svietidlo červenej farby. Žlté odrazové sklíčka na oboch stranách pedálov. Žlté odrazové sklíčka vo výplete oboch kolies.

Bezpečnostná prilba nie je povinná.

Zvláštne pravidlo:

V noci, alebo za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista oblečenú reflexnú vestu, inak sa vystaví pokute až 30 000,- HUF.

Záverom

Ťažko povedať, či zistené skutočnosti sú 100 %. V niektorých prípadoch sa mi zdá nelogické, že napríklad sa nevyžadujú ako povinná výbava brzdy. Dúfam, že však bola prednesená aspoň základná kostra povinnej výbavy bicyklov v okolitých krajinách. Podrobnosti o výbave na Slovensku sú vo Vyhláške č. 464, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (paragraf 22).

Titulná ilustrácia – autor Ľubo Mäkký, s použitím The Noun Project

Najnovšie