Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

PR Nový cyklochodník Požitavie - Širočina

Cyklochodník Požitavie – Širočina bude slávnostne otvorený v sobotu 1. júna 2013. Pre návštevníkov je pripravený ľahký okruh cyklotrasy (10 km) od Malých Vozokán cez Veľké Vozokany do Arboréta Mlyňany vo Vieske nad Žitavou a späť do Malých Vozokán. V rovnaký deň môžete v regióne navštíviť aj jadrovú elektráreň Mochovce, ktorá otvára svoje „dvere“ pre širokú verejnosť a má pripravený bohatý program s rôznymi atrakciami pre rodiny s deťmi.

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel (SE) má vypracovaný komplexný program spoločenskej zodpovednosti - Energia pre krajinu. Zastrešuje množstvo aktivít, prostredníctvom ktorých SE podporujú najrôznejšie projekty na národnej aj lokálnej úrovni v piatich oblastiach:
Energia pre kultúru - rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Energia pre prírodu - ochrana prírody a životného prostredia a zachovanie biodiverzity
Energia pre šport - prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít
Energia pre vzdelanie - podpora a rozvoj vzdelávania
Energia pre život - charitatívne a filantropické aktivity

V rámci programu Energia pre prírodu podporili Slovenské elektrárne otvorenie cyklotrasy Požitavie – Širočina, ktorá rieši prepojenie obcí rovnomenného mikroregiónu. Charakteristický ráz mikroregiónu dáva zvlnený reliéf Podunajskej pahorkatiny, čo je skvelým predpokladom pre nenáročnú rekreačnú cykloturistiku. Územie sa nachádza v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja a zahŕňa celkovo 15 obcí, z toho 13 v južnej časti okresu Zlaté Moravce a dve v okrese Nitra. Cyklotrasa vedie katastrami obcí Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Choča, Malé Vozokany, Nevidzany, Nemčiňany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou a Volkovce.

Cyklotrasy sú rozdelené na 3 náučné chodníky:
1. cyklotrasa – náučný chodník Arborétum vedie z obce Veľké Vozokany cez Viesku nad Žitavou až po obec Tesárske Mlyňany.
2. cyklotrasa – náučný chodník vínnou cestou mikroregiónu vedie obcami Nevidzany, Červený Hrádok, Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Nemčiňany a Čierne Kľačany, v ktorých sa vo veľkej miere pestuje vinič.
3. cyklotrasa – náučný chodník Požitavím – Širočinou prechádza všetkými obcami mikroregiónu.

Podporený projekt prispieva k rozvoju cykloturistiky a zdravého životného štýlu nielen miestnych obyvateľov, ale celého regiónu. V roku 2012 SE prispeli na výrobu 15 informačných tabúľ, ktoré osadilo záujmové združenie Mikroregión Požitavie – Širočina do každej z uvedených obcí. Ich cieľom bolo zvýšiť povedomie obyvateľov o možnostiach realizovania cykloturistiky, ako aj plánovania si trás.

Na cyklotrasách môžete obdivovať rôzne pamätihodnosti. Snáď najcennejšou zastávkou je Arborétum Mlyňany pri obciach Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Slovenské elektrárne sú dlhoročným partnerom tohto chráneného areálu v rámci programu Energia pre prírodu. Arborétum Mlyňany je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied (SAV), ktoré od roku 1892 spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. Územie sa vyznačuje výraznými terénnymi prevýšeniami (výbežok Pohronského Inovca), čo napomáha tvorbe malebných zákutí. Rozmiestnenie zbierkových plôch popri kľukatých cestičkách a v okolí sústavy jazierok s besiedkami robí objekt po celý rok mimoriadne atraktívnym. Založil ho v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd). Jeho projekt vždyzeleného parku na ploche 40 hektárov patrí k prvým úspešne realizovaným veľkoplošným výsadbám vždyzelených drevín v strednej Európe. Dnes Arborétum Mlyňany spravuje takmer 67 hektárový park a v zbierkach má približne 2000 taxónov, prevažne botanických, teda divorastúcich druhov drevín a ich nižších systematických jednotiek. Zastúpené sú najmä dreviny severnej pologule s dominantným zastúpením drevín východnej Ázie. Arborétum spravuje aj budovu novoklasicistického kaštieľa z roku 1894, v ktorom sa popri administratívnych priestoroch nachádza aj knižnica, učebňa Svet stromov, Tvorivé dielne a Ambrózyho pamätná izba.

Medzi ďalšie zaujímavosti, ktoré môžete vidieť a navštíviť na cyklotrase, patria pamätník víťazstva nad Turkami – Lev vo Veľkých Vozokanoch, či turecký kamenný most z 15. storočia pri Novej Vsi nad Žitavou.

Slovenské elektrárne vás pozývajú stráviť príjemné a zdraviu prospešné chvíle na bicykli na cyklotrase Požitavie – Širočina so zastávkou v Arboréte Mlyňany.

Titulná fotografia: Cyklotrasa Požitavie - Širočina

Fotogaléria k článku

Najnovšie