.

Coleman F1 Power PZ – merania

.

#nastavenieobjem vody [l]nádobaventilátorΔ m [g]Δ t [min]Δ T [°C]spotreba [g.h-1]výkon [W]účinnosť [%]

.

C1stredný výkon1,00AL ešus veľkýnie1406:13801351 72452

.

C2max. výkon1,00AL ešus veľkýnie2003:12803754 78436

.

C3stredný výkon1,00AL ešus veľkýáno3311:33781712 18722

.

C4max. výkon1,00AL ešus veľkýáno3506:51793073 91121

.

C5takmer max. výkon1,00hrniec veľkýnie2003:16793674 68736

.

C63/4 výkon1,00hrniec strednýnie1604:18792232 84945

.

* - Ventilátor s priemerom rotora 29cm je nastavený na stredný výkonový stupeň. Od variča je vzdialený 1m.

.

Komentár

.

Hoci sa nepodarilo dosiahnuť výrobcom deklarovaný čas 2:30, varič je schopný dosahovať veľmi dobrý čas a to najmä v bezveterných podmienkach. Je to však za cenu nízkej efektivity. Treba preto vhodne regulovat výkon, aby sa zbytočne nemíňalo palivo. Vzhladom na tvar horáka treba použiť nádobu so širším dnom, hoci prenáňať to netreba – veľký kuchynský hrniec dosiahol pri zohrievaní 1 litra vody rovnakú efektivitu ako hrniec veľkosti bežného ešusu.

.

Pre efektívnejšie využitie vlastností variča by sa hodil hrniec s výmenníkom tepla. Tam je dno totiž mierne vyvýšené, čo by pri širokom horáku pomohlo a unikajúce teplo z bokov by zachytával výmenník.

.

.

.

Vysvetlivky

.

.

nádobypriemer dnaznačkavysvetlenie

.

AL ešus veľký16 cmΔ mhmotnosť spotrebovaného paliva

.

kuchynský hrniec stredný20 cmΔ tčas ohrevu

.

kuchynský hrniec veľký25 cmΔ T zmena teploty

.

Pvýkon variča

.

konštantyhodnotacmerná tepelná kapacita vody

.

okolitá teplota [°C]22,00Hvýhrevnosť (dolná)

.

výhrevnosť PB zmesi 30/70 [MJ.kg-1]45,93mvhmotnosť vody

.

merná tepelná kapacita vody [J.kg-1.°C-1]4180,00

.

Výpočet účinnosti:η = ((c * mv * Δ T) / Δ t) / P

.

Výpočet výkonu:P = (Δ m / Δ t) * H

.

Upozornenie

.

Všetky merania boli vykonané v domácich podmienkach s množstvom potenciálnych chýb, ktoré z toho môžu vyplývať. Výsledky sú preto iba orientačné.

.

.

Autor

.

Ľubomír Mäkký

.

lubo (zav) hiking.sk

.

.

© 2011 HIKING.SK

.

Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti tohto dokumentu bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa servera HIKING.SK je zakázané.

« naspäť na článok