.

JetBoil Flash – merania

.

#nastavenieobjem vody [l]nádobaventilátorΔ m [g]Δ t [min]Δ T [°C]spotreba [g.h-1]výkon [W]účinnosť [%]

.

J1naplno1,00AL ešus veľkýnie1206:3078111141359%

.

J2naplno0,50AL ešus malýnie703:5180109139252%

.

J3naplno0,50AL ešus malýáno*2616:047997123914%

.

J4naplno0,50JetBoilnie5,503:0680106135866%

.

J5znížený na cca 70%0,50JetBoilnie4,504:10806582781%

.

J6naplno0,50JetBoiláno*603:2881104132561%

.

* - Ventilátor s priemerom rotora 29cm je nastavený na stredný výkonový stupeň. Od variča je vzdialený 1m.

.

Komentár

.

Varič nie je extrémne rýchly – nepodarilo sa dosiahnuť výrobcom uvádzných 2,5 minúty pre ohrev 0,5 litra vody. Silnou stránkou je účinnosť ohrevu, ktorá je na vysokej úrovni, najmä pri použití hrnca s výmenníkom tepla a nastavení ventilu na menej ako maximum. Taktiež je zaujímavé, že vplyv vetra na spotrebu setu je nízky – iba 0,5-1,5 gramu paliva navyše – pri použití bežnej turistickej nádoby však prudko stúpa. Možnosť využitia s bežným ešusom preto treba vnímať ako doplnok, nie na bežné použitie.

.

Na základe testu možno očakávať, že v letných podmienkach zohreje jedna 100g kartuša s propán-bután zmesou 30/70 cca 8-11 litrov vody.

.

.

Vysvetlivky

.

.

nádobypriemer dnaznačkavysvetlenie

.

AL ešus veľký16 cmΔ mhmotnosť spotrebovaného paliva

.

AL ešus malý14 cmΔ tčas ohrevu

.

JetBoil hrniec10 cmΔ T zmena teploty

.

Pvýkon variča

.

konštantyhodnotacmerná tepelná kapacita vody

.

okolitá teplota [°C]22,00Hvýhrevnosť (dolná)

.

výhrevnosť PB zmesi 30/70 [MJ.kg-1]45,93mvhmotnosť vody

.

merná tepelná kapacita vody [J.kg-1.°C-1]4180,00

.

Výpočet účinnosti:η = ((c * mv * Δ T) / Δ t) / P

.

Výpočet výkonu:P = (Δ m / Δ t) * H

.

Upozornenie

.

Všetky merania boli vykonané v domácich podmienkach s množstvom potenciálnych chýb, ktoré z toho môžu vyplývať. Výsledky sú preto iba orientačné.

.

.

Autor

.

Ľubomír Mäkký

.

lubo (zav) hiking.sk

.

.

© 2011 HIKING.SK

.

Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti tohto dokumentu bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa servera HIKING.SK je zakázané.

« naspäť na článok