Technické údaje:

  • Názov: Dolu Váhom a dolu Nitrou
  • Autorka: Eva Dučaiová
  • Rozmer: 130 x 218 v mäkkej väzbe
  • 179 farebných fotografií
  • mapky: 160 strán

1. časť: Bicyklovanie dolu Váhom - Vážska magistrála

V úvode autorka v krátkosti zhrnula vlastné pocity z trasy ako celku, z čoho, žiaľ, vyplýva, že to ešte nie je ideálna trasa pre rodiny s deťmi, ako by putovanie popri rieke mohlo byť. Odporúča nám horský bicykel kvôli častým neupraveným povrchom. Upozorňuje aj na občasnú nutnosť využitia frekventovaných štátnych ciest. "Cyklotrasy okolo Váhu sú síce na mape pekne nakreslené, ich značenie v teréne je však na mnohých miestach menej ako symbolické." Nasledujúce kapitoly ma napriek tomu presvedčili, že tu prežili krásnych deväť dní na ceste od Štrbského Plesa až do Komárna v deviatich etapách putovania.

Rieka Váh

Barón Alojz Mednyanský v knihe Malebná cesta dolu Váhom (vydaná v roku 1826 v Pešti) napísal: "Prekrásne údolie, ktorým preteká Váh, jedna z najväčších riek Uhorska, čo sa podľa nej údolie nazýva, mne trojnásobne drahé ako kraj, historické územie i domovina, ponúkalo sa už dávno za vhodný námet na opis rozširujúci vlastivedné znalosti." V knihe opisuje nielen prírodné krásy, ale aj hospodársky význam rieky ako dopravnej tepny, po ktorej sa dostávali poklady Hornej zeme na bohatý juh až do Pešti.

Váh je najdlhšia rieka prameniaca na Slovensku, meria 403 km. Autorka si 601 km cyklotrasu vopred starostlivo rozplánovala do deviatich etáp – štyroch ľahkých a piatich stredne náročných, s dĺžkou od 50 do 87 km, so stúpaním od 100 do 870 metrov, vrátane ubytovacích zariadení.

Už prvé etapy sú pestré, nakoľko v nich pátrame po presných miestach prameňov – áno, prameňov – rovno dvoch. Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou, Biely Váh vzniká spojením Veľkého Zlomiskového potoka a Furkotského potoka v oblasti Rakytovských pliesok pod Kriváňom. Sútok Bieleho a Čierneho Váhu je pri Kráľovej Lehote.

Zaujímavosťou diaľkovej trasy je aj to, že od jej začiatku a romantických zákutí okolo prameňov, či miesta, kde sa Biely a Čierny Váh spoja a ďalej nesú hrdý názov Váh, až kým jeho vody nesplynú s Dunajom, sa dostaneme k veľkým technickým stavbám Vážskej kaskády a budeme bicyklovať cez obce a mestá až na "Dolnú zem". Okolo nás sa budú striedať pohoria či hrady, rieka bude prechádzať mestami či dedinami. Z takej pestrosti sa nám môže miestami aj zatočiť hlava.

Aj samotný Váh sledujeme v jeho premenách z jemných žblnkotavých potôčikov na veľkú hrdú rieku, niekoľkokrát spútanú priehradami. Cesta nám ukazuje veľkú pestrosť našej krajiny, pamiatky prírodné, historické i dnešný život pri rieke. Nakoľko trasa vedie prakticky súbežne s hlavným železničným ťahom, je možné niektoré etapy podľa uváženia skrátiť či zmeniť.

Členenie kapitol

Prvá strana kapitoly je celostranová fotografia. Na začiatku textovej časti je úvod s nejakou zaujímavosťou, ktorá nás vtiahne do deja. Nechýbajú farebné fotografie, rámčeky s rôznymi údajmi. Opisy trás sú veľmi konkrétne, čím zľahčujú pocestným hľadanie správnej cesty všade tam, kde to so značením pokrivkáva. Niekde si naši pútnici odbehli pešo od cesty, ak hľadali niečo konkrétne. Napríklad Rakytovské plieska pod Štrbským Plesom, neďaleko ktorých nájdeme pramene Bieleho Váhu, či prameň Čierneho Váhu pod Kráľovou hoľou. Záver kapitoly je tabuľkové zhrnutie technických parametrov a celostranová mapka trasy.

2. časť: Bicyklovanie dolu Nitrou

Trasa je oveľa menej náročná ako prvá. Autorka 323 km trasy rozdelila do piatich etáp, štyroch ľahkých a jednej veľmi ľahkej, v dĺžke od 42 do 85 km, s prevýšením od 10 do 390 metrov. Členenie kapitol je tu rovnaké ako v prvej trase, obsahuje všetky potrebné údaje, vrátane kompletnej mapy.

Rieka Nitra pramení v lone slovenských hôr, v hlbokom údolí zovretom Malou Fatrou, Strážovskými vrchmi a pohorím Žiar v nadmorskej výške 810 m n. m. Preteká miestami s najstaršími dejinami Slovanov, preto sa jej často pridáva prívlastok "národná rieka".

Vlieva sa do Váhu neďaleko Komárna. Meria 197 km, je našou štvrtou najdlhšou riekou. V minulosti bola o 40 km dlhšia, no potom bol vybudovaný regulačný kanál, vďaka ktorému sa zabránilo zaplavovaniu polí v okolí rieky a samotné ústie rieky sa nasmerovalo do toku Váhu, ešte pred jeho spojením s Dunajom. Posledné etapy sú venované hľadaniu Starej Nitry, jej rôznych ramien napájaných z Dlhého kanála, v náručí ticha a komárov.

Záver

Obe putovania sú veľmi rozdielne, nielen fyzickou záťažou, no i rázom krajiny v okolí rieky. Každopádne majú čo ponúknuť cyklistom na dlhšie výjazdy. A samotná kniha ponúka hodnotné čítanie. Mapuje skoro 1000 km naprieč našim Slovenskom a pri jej čítaní sa môžeme opäť uistiť, aká je naša krajina pestrá a krásna. Určite po nej počas zimy siahnem ešte niekoľkokrát.