Trasa

Bratislava, most Lafranconi – Devín – Cyklomost slobody – Schloss Hof – Engelhartstetten – Stopfenreuth – Hainburg an der Donau – Wolfsthal – Bratislava, most Lafranconi

Je začiatok apríla, nedeľné ráno a na okružnú trasu sa napájam na petržalskom brehu Dunaja pri moste Lafranconi. Týmto okruhom som doteraz vždy prechádzal tak, aby som to najhoršie – teda úsek z Karlovej Vsi do Devína, absolvoval čo možno najskôr. Cyklisti sa totiž na tomto úseku tiesnia na vozovke spolu s motorovými vozidlami. Počas víkendového dopoludnia tu podľa mňa možno očakávať menšiu premávku než popoludní.

Slovenský úsek trasy

Hneď po zjazde z mosta Lafranconi na karloveskom brehu Dunaja sa ponúka možnosť vybrať sa po cykloznačke doprava, k botanickej záhrade a internátu Družba. Dobrodružnejší a blatistejší variant však vedie popri Dunaji, no zakrátko sa napojí na pôvodnú cyklotrasu. Pohodlie cyklotrasy však nepotrvá večne a onedlho sa aj tak ocitnem na Devínskej ceste spoločne s autami.

Postupne míňam ostrov Sihoť, chatovú osadu, kameňolom, až sa napokon dostávam aspoň do zdanlivého bezpečia devínskej obytnej zóny, stále však na spoločnej ceste s autami. Napokon sa však napojím na cyklistickú cestičku v tesnej blízkosti hradu Devín. Pri sútoku Dunaja a Moravy spravím pár fotografií, vrátane ikonickej veže. Pokračujem však ďalej do Devínskej Novej Vsi. Voda či korene stromov na viacerých miestach spôsobili, že sa cyklotrasa zdula, zo sedla tak radno občas vstať. Po asi štyroch kilometroch sa dostávam k Cyklomostu slobody a prechádzam na rakúsku stranu Moravy.

Rakúsky úsek trasy

Prechádzam po samostatnej cyklotrase okolo brán Schloss Hofu, a hoci na jednom mieste križujem cestu pre autá, opäť pokračujem ďalej po samostatnej cyklotrase. Naskytá sa mi nezvyčajný pohľad na sídlisko v Devínskej Novej Vsi a Devínsku Kobylu z Rakúska. Asfaltová cyklocestička onedlho vchádza do lesíka a k ohradám pre kone. Za chovom koní však cyklotrasa vedie po štrkovej hrádzi, čo môže pre tenké plášte cestných bicyklov znamenať určité riziko. Na hrubších plášťoch si dovolím ísť po štrku, pre istotu však zostávam v strehu, defekt si neželám.

Za štrkovým úsekom cyklotrasa vedie dvomi menej známymi rakúskymi obcami. Najprv prechádzam krajom obce Engelhartstetten (slovensky Poturno), pričom v diaľke vidno pilier mosta cez Dunaj v Hainburgu. Cyklotrasa však nepokračuje rovno týmto smerom, ale cez poľnú asfaltovú cestičku si most akoby nadchádzam a dostávam sa do susednej dediny Stopfenreuth. Na konci obce sa napojím na dunajskú hrádzu a až takto sa znova približujem k mostu.

Most cez Dunaj v Hainburgu bol postavený približne v tom istom čase ako Most SNP v Bratislave a svojím pilierom s oceľovými lanami ho tak trocha pripomína. Po zjazde z mosta prechádzam Hainburgom popri Dunaji. Ďalej cyklotrasa vedie mimo hlavnej cesty do Bratislavy, a to veľmi miernym stúpaním okrajovou časťou Hainburgu. Je to síce menej intuitívne, no pomerne bezpečné, a preto sa podľa mňa oplatí značenie sledovať. Po tom, čo ma značenie vyvedie z Hainburgu, príjemným klesaním sa dostávam k cyklotrase popri železničnej trati do Wolfsthalu (Vlčia Dolina).

Pred Wolfsthalom sa tvorcovia trasy ešte s cyklistami trocha zahrajú. Chodník popri železnici totiž nevedie až po vjazd do obce a zrejme preto cyklotrasa vjazd do obce obchádza bočnými cestičkami. Je to určité spestrenie, odporúčam teda držať sa na tomto úseku cyklotrasy. Povrch je asfaltový s výnimkou záverečného veľmi mierneho stúpania do križovatky s hlavnou cestou, kde je povrch tvorený čadičovými kockami. Neposlušnosť cyklotrase a jej značeniu však vyhlasujem až priamo tu, na križovatke s hlavnou cestou. Cyklotrasa totiž zrejme vedie vpravo, na západ, akoby späť po hlavnej ceste v smere do Hainburgu, aby sa potom stočila na juh, do okrajových častí Wolfsthalu, kde opäť naberie smer do Bratislavy. O takúto spoznávaciu jazdu však momentálne záujem nemám, na križovatke teda odbáčam vľavo, na východ a obcou prechádzam po hlavnej ceste.

Vodiči áut so slovenskými evidenčnými číslami sa takto v cudzej zemi tiež správajú k cyklistovi opatrnejšie. Po určitej chvíli sa však dá odbočiť vľavo a pokračovať popri hlavnej ceste po samostatnej cyklotrase, a to až po štátnu hranicu a ďalej pod most Lafranconi.

Variant pre cestné bicykle

Ako bolo uvedené, zvlášť rakúsky úsek okružnej trasy vedie najmä bočnými cyklistickými trasami, čo je vhodné aj pre cyklotúry s deťmi. Naopak, možno odpozorovať, že borci na cestných bicykloch zvyknú aj v Rakúsku vyhľadávať cesty spoločné s motorovými vozidlami, a to či už aby sa vyhli spomínanému štrkovému povrchu na hrádzi medzi chovom koní a Engelhartstettenom, či aby si skrátili trasu o zachádzky do Stopfenreuthu, či do viacerých okrajových častí Hainburgu a Wolfsthalu. Až na kratučký úsek pri botanickej záhrade v Bratislave a krátky úsek vo Wolfsthale som sa však pridržiaval cyklistického značenia.