Horské poistenie

Od 1. júla 2006 je každý návštevník hôr v prípade, ak je nútený využiť služby Horskej záchrannej služby (HZS), povinný uhradiť v plnej výške náklady spojené s technickou časťou zásahu HZS, a to bez ohľadu na to, či návštevník hôr porušil povinnosti ustanovené zákonom NR SR č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe.

Detailnejšie sme sa na HIKING.SK venovali tejto téme v nasledovných článkoch:

19/07/10 Poistenie na hory – letná aktualizácia
03/07/09 Horské poistenie – leto 2009
13/04/08 Horské poistenie – aktualizácia
04/07/07 Horské poistenie funguje už rok
31/01/07 Poistenie na horách
20/06/06 Poistenie na horách od 1. júla II.
12/04/06 Poistenie na horách od 1. júla

Online objednávka poistenia zásahu HZS cez UNION

<< klikni a otvorí sa okno s prihláškou
0.96 (0.89)