Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Novinka OECD vyčíta Slovensku nedostatky pri ochrane prírody, pokračovanie reformy považuje za nevyhnutné

OECD vyčíta Slovensku nedostatky pri ochrane prírody, pokračovanie reformy považuje za nevyhnutné. Spomína nízky podiel území národných parkov pod prísnou ochranou, prekrývajúce sa systémy ochrany, ktoré sú nesprávne nastavené a neprehľadné, a chýbajúce plány manažmentu.

Prioritou je podľa organizácie dokončenie zonácií národného parkov.

OECD v hodnotení environmentálnej výkonnosti Slovenska pripomína, že minulé rozhodnutia o využívaní pôdy mali za následok veľké monokultúrne polia a odstránenie krajinných prvkov. Táto situácia pretrváva aj v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a biodiverzita naďalej klesá. Odporúča pokračovať v presadzovaní prírode blízkeho lesníctva, tiež obnovovať trávnaté plochy, mokrade a iné ekosystémy a podporovať krajinné plánovanie.

Slovensku  radí vypracovať národnú stratégiu a akčný plán pre biodiverzitu do roku 2030.

OECD poukázala na to, že Slovensko splnilo svoje klimatické ciele na rok 2020, no vnútroštátne prognózy naznačujú, že nie je na ceste k nulovým emisiám.

„Očakáva sa, že väčšina zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 bude pochádzať z energetického priemyslu (s dodatočnou jadrovou kapacitou) a v menšej miere z priemyselných procesov,“ uviedla. V právnych predpisoch Slovenska by sa podľa organizácie mala zakotviť uhlíková neutralita, definovať by sa mala aj energetická chudoba.

„Krajina potrebuje obmedziť závislosť od áut a presunúť investície z ciest na železnicu, aby obmedzila emisie z dopravy,“ tvrdí tiež OECD v správe.

Znečistenie ovzdušia zostáva zdravotným problémom, veľa komunálneho odpadu končí na skládkach a pokrok v sanácii kontaminovaných lokalít je pomalý. „Krajina zlepšila čistenie odpadových vôd, ale čelí výzve rozšírenia pokrytia v mnohých malých obciach,“ píše sa v správe.

Tarify za vodohospodárske služby sú na Slovensku podľa OECD príliš nízke. Tvrdí, že konsolidácia obecných vodohospodárskych služieb by zlepšila prevádzkovú efektívnosť a finančnú udržateľnosť sektora. Slovensko by tiež malo zabezpečiť, aby výdavky Envirofondu boli v súlade s environmentálnymi a klimatickými cieľmi. (tasr, n)

Novinky