Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Extra Škodí skialpinista tatranskej prírode?

V poslednom čase sa verejne prezentovalo viacero protichodných názorov na vplyv skialpinistov, ale aj bežných turistov na vysokohorskú prírodu. Štátne lesy TANAPu hovoria o neúnosnej návštevnosti tatranských dolín skialpinistami a ich prítomnosti ako rizikovému faktoru vplývajúcemu na kamzíky, Slovenský horolezecký spolok JAMES oponuje, tatranskí chatári chcú rokovať o uvoľnení podmienok na vykonávanie skialpinizmu.

Prvé rozvírili hladinu Štátne lesy (ŠL) Tatranského národného parku (TANAPu). V tlačovej správe 2. marca informovali o úhyne troch kamzíkov na následky pádu, udusenia sa v snehu a zoslabnutia. Zároveň vyzvali skialpinistov a ostatných užívateľov vysokohorského prostredia, aby rešpektovali zimnú uzáveru turistických chodníkov, pohybovali sa iba po trasách sprístupnených návštevným poriadkom a svojim správaním kamzíkov neplašili. V tlačovej správe z 5. marca ŠL TANAPu konštatujú, že "návštevnosť tatranských dolín skialpinistami presiahla únosnú mieru. Oveľa horšia ako ich početnosť je však skutočnosť, že sa pohybujú v území Tatranského národného parku nerešpektujúc platné obmedzenia."

Skialpinistická sezóna, ktorá trvá od 21.12, skončila 15.4. Víkend po jej ukončení sa uskutočnila spoločná kontrolná akcia Štátnych lesov a Správy TANAPu v Mengusovskej doline. Počas nej vrátili späť 25 turistov na lyžiach a 11 peších turistov. Akcia sa priamo dotkla niektorých tatranských chatárov. Následne 23. apríla vydal Klub vysokohorských nosičov, chatárov a priateľov vysokohorských chát tlačovú správu, v ktorej situáciu po prijatí opatrení zo strany ochranárskych organizácií považujú za neúnosnú. Podľa chatára z Rainerovej chaty Petra Petrasa pri kontrolách v teréne nechýbali zo strany niektorých ochranárov slovné útoky a vyhrážky fyzickým násilím, či hrozbou zabavenia lyží a iného materiálu. Podľa chatárov a nosičov takýto prístup pôsobí deštruktívne a spôsobuje nielen narušenie vzťahov, ale prináša aj negatívne dôsledky pre cestovný ruch.

SHS JAMES: Človek kamzíka neruší

O deň neskôr vydal Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES tlačovú správu, v ktorej sa ohradzuje voči spomínaniu skialpinistov ako možnému rizikovému faktoru vplývajúcemu na uhynutie kamzíkov, ako bolo uvedené v tlačovej správe ŠL TANAPu 2. marca 2009. Spolok uvádza, že pásmo lesa, kam kamzíky vytláčalo dlhodobo nepriaznivé počasie, nie je priestorom pre vykonávanie skialpinizmu. Navyše tri týždne pred samotným úhynom kamzíkov boli prírodné podmienky pre vykonávanie skialpinizmu (počasie a lavíny) obzvlášť nepriaznivé a kto aj bol v tej dobe v oblasti Vysokých Tatier, nemal prakticky možnosť realizovať akúkoľvek skialpinistickú túru. Preto pohyb skialpinistov vo vysokohorskom teréne bol v tom čase minimálny a stret s kamzíkom v miestach a ich okolí, kde boli nájdení, nanajvýš nepravdepodobný.

Podľa JAMESu dlhoročné skúsenosti odborníkov a množstvo pozorovaní v teréne potvrdzujú, že pri primeranom správaní nepôsobí človek v prírode deštrukčne a že kamzík vníma normálne sa správajúceho skialpinistu alebo lyžiara ako súčasť prírodného prostredia a tvora, ktorý ho neohrozuje. Môžu to dokázať aj obrazovou (titulná fotografia) a filmovou dokumentáciou. "Ak by sme chceli hľadať súvislosť medzi množstvom horolezcov, turistov a skialpinistov v TANAP-e a napr. počtom kamzíkov, dospeli by sme k prekvapujúcim zisteniam. Práve v čase po roku 1989, keď došlo k veľkému úbytku kamzíkov, sa návštevnosť TANAP-u mnohonásobne znížila. Dnes, keď sa návštevnosť Vysokých Tatier pomaly zvyšuje a pribúda aj skialpinistov, zvyšujú sa aj počty kamzíkov. Vôbec nechceme tvrdiť, že je medzi týmito počtami priama úmera, aj keď o niektorých pozitívnych vplyvoch môžeme uvažovať, ale je jasné, že negatívny vplyv na kamzíky mali iné faktory, a nie zvýšená alebo znížená návštevnosť vysokohorského prostredia."

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Chatári chcú zmenu návštevného poriadku

Podľa Viktora Beránka, chatára z Chaty pod Rysmi, sú v národnom parku viaceré nedoriešené veci, ktoré však môže napraviť len nový návštevný poriadok. Za Klub vysokohorských nosičov, chatárov a priateľov vysokohorských chát s Petrom Petrasom, chatárom z Rainerovej chaty, a Jaroslavom Švorcom, predsedom Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby, už rokovali s riaditeľom Správy TANAPu Pavlom Majkom. Získavajú aj podpisy ostatných chatárov a každý z nich chce predostrieť najpálčivejší problém vo "svojej" doline a navrhnúť pripomienku buď k novému návštevnému poriadku, alebo vo forme dodatku k súčasnému. Beránek navrhuje otvoriť pre skialpinistov časť Mengusovskej doliny, koridor Žabie pleso - Rysy.

Na margo aktuálnej debaty ku kamzíkom Viktor Beránek hovorí: "Nosím 40 rokov a kamzíky sa stále správajú rovnako. Podľa môjho názoru to od skialpinizmu nezávisí. Populácia kamzíkov kolíše, príroda si ju sama reguluje. Kamzíky umierajú predsa aj na starobu a zase sa rodia mladé. V poslednom období populácia dokonca stúpa, rovnako ako počet skialpinistov."
Viktor Beránek navrhuje buď zrušiť sezónnu uzáveru úplne, alebo urobiť experiment. "Niečo otvorme a sledujme populáciu kamzíka aj svišťa, zároveň počty skialpinistov. Teraz je to tvrdenie proti tvrdeniu, tak by sme mali presné výsledky. V Poľsku nie sú sezónne uzávery, pulzuje tam život, a kamzíkom sa darí. Najväčšia škoda celého tohto podľa mňa je, že sa stráca väzba medzi ľuďmi a prírodou. Na jednej strane zákazy, na druhej ľudia majú prírodu milovať."

Podobná názor zastáva aj chatár z Téryho chaty Miroslav Jílek. Navrhuje zrušiť sezónnu uzáveru pre turistov aj skialpinistov, stačilo by sa im riadiť podľa výšky snehu a poveternostných podmienok. "Turisti ani skialpinisti kamzíky neohrozujú, tie, keď rodia, sa stiahnu." Iniciatívu Klubu vysokohorských nosičov, chatárov a priateľov vysokohorských chát podporuje. "Nemôžeme sa tu navzájom do seba "navážať", musia si sadnúť zástupcovia turistov, skialpinistov, chatárov, nosičov atď. a riešiť to spoločne."

Skialpinistická asociácia chce diskutovať

Okrem SHS JAMES je ďalšou organizáciou zastupujúcou skialpinistov aj Slovenská skialpinistická asociácia (SSA). Preto sme jej zástupcom položili niekoľko otázok.
Zaujímalo nás, či SSA v súčasnosti vyvíja nejakú iniciatívu na podporu nového návštevného poriadku. V roku 2007 asociácia podporovala návrhy ako zrušenie rozlišovania návstevníkov podľa členstva v zväze, otvorenie nových zón freeridového lyžovania atď. Podľa Kataríny Belicovej a Miroslava Leitnera sa stanovisko asociácie k novelizácii návštevného poriadku nezmenilo a je pripravená "podporiť aktivity samosprávy, poslancov Národnej rady, Združenia podnikateľov cestovného ruchu z vysokotatranského regiónu, fyzických a právnických osôb na obnovenie diskusie k danej tematike s cieľom nájsť urýchlené riešenie v zmysle nevyhnutných krokov, ktoré začnú zonáciou a budú viest k ďalším stupňom k modernému a zmysluplnému NP. Našimi aktivitami nie je riešenie freeridových zón, tie prenechávame príslušným občianskym združeniam, ktoré sa venujú tomuto športu."

Na otázku, či asociácia vyvíja nejakú inú činnosť na zlepšenie legislatívnych podmienok pre vykonávanie skialpinizmu, SSA odpovedala, že je presvedčená, že návštevný poriadok vo Vysokých Tatrách (VT) by mal rešpektovať legislatívu EU, ako to je v NP NAPANTu a v iných európskych národných parkoch, napríklad na poľskej strane Tatier neplatí sezónny uzáver ani limitácia pohybu, viazaného na členstvo. "Otázka v našich radoch znie: kto má záujem označovat šport vo VT ako "ohrozenie verejného záujmu"? Do tejto aktivity sa neprofesionálne zapojili redaktori aj verejnoprávnych medií jednostrannými informáciami a skresľovaním vyjadrení aj samotných ochranárov a lesníkov," dodáva Belicová.

Čo sa týka vyjadrenia ŠL TANAPu o neúnosnej návštevnosti tatranských dolín skialpinistami, SSA sa k tejto téme vyjadrí po predložení porovnávacích čísel oproti predošlým sezónam. Práve tento rok však podľa jej zástupcov boli vo VT veľmi nepriaznivé klimatické podmienky, ako aj lavínové nebezpečenstvo.
Zaujímalo nás, či SSA reprezentuje len skialpinistov v čase pretekov, alebo aj nepretekárskych skialpinistov. "SSA má vo svojej členskej základni cca 80% nepretekárov a 20% pretekárov. Naši členovia samozrejme majú svoje aktivity a záujmy riešené v našej organizácii.Väčšina skialpinistov je však neorganizovaná, priaznivci skialpinizmu sú aj v iných organizáciach a občianskych združeniach," odpovedala Belicová.

Riaditeľ Štátnych lesov TANAPu Peter Líška na otázku, z akých štatistík vychádzajú pri tvrdení, že návštevnosť tatranských dolín skialpinistami presiahla únosnú mieru, odpovedal, že mali na mysli tatranské doliny, kde nie je povolený skialpinizmus alebo už skončila doba na jeho vykonávanie. Napriek tomu počas služieb v týchto dolinách zaznamenali veľké množstvo extrémnych lyžiarov. Zaujímalo nás, ako často chodia pracovníci ŠL do vysokohorského terénu nad pásmo lesa. "Popri ochranných obvodoch máme stredisko terénnej služby, ktorého pracovníci sú trvale vo vysokohorskom prostredí, kontrolujú turistické chodníky, značky, smerovníky a zabezpečovacie pomôcky."

Správa TANAPu: Rok pred voľbami to nikto riešiť nebude

Riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko tvrdí, že pri kontrole mali stret s pánmi Jílekom a Gálfym. Chatár Reinerovej chaty pri tom nebol a jeho vyjadrenia o slovných útokoch a vyhrážkach ochranárov sú podľa neho spôsobené skutočnosťou, že Správa TANAPu mu nepovolila zásobovanie autom po novovybudovanom chodníku pre imobilných návštevníkov. Majko potvrdil stretnutie s chatármi z Chaty pod Rysmi a z Popradského plesa s tým, že budú ďalej spolu komunikovať, zároveň by si však chatári mali uvedomiť, že vykonávajú komerčnú činnosť na území národného parku. Zmene návštevného poriadku v súčasnosti nie je naklonený: "Ideálne je počkať na novú zonáciu. Návštevný poriadok (NP) by mal byť šitý na každú dolinu a každú lokalitu. Ak je niečo akútne, je možné určité lokality riešiť výnimkou, ale ja uprednostňujem riešiť to komplexne. So zrušením uzávery sa však nedá rátať." Návrh nového NP bol podľa Majka predložený minulý rok, ale opomínal požiadavky ochrany prírody. "Každá skupina má snahu šiť ho podľa svojho, ale my sme zo strany štátu platení za ochranu prírody. Musí byť zhoda všetkých zúčastnených strán, ochrany prírody, chatárov, športovcov, vlastníkov. Vyhláška o návštevnom poriadku je na nižšej právnej úrovni ako zonácia, ktorú vyhlasuje vláda. Začať treba zmenou zákona o ochrane prírody a krajiny, ale budúci rok sú voľby a obávam sa, že tak náročný dokument nikto teraz nebude otvárať."

Ministerstvo ŽP: Skialpinisti vyrušujú kamzíkov

Otázky týkajúce sa nového návštevného poriadku, sezónnej uzávery, nových trás pre turistov a skialpinistov sme zaslali aj Ministerstvu životného prostredia. Riaditeľka komunikačného odboru Jana Kaplanová nám zaslala stanovisko, v ktorom sa hovorí, že prípadné zmeny sezónnej uzávery TANAPu pre skialpinizmus a pre pešiu turistiku a prípadné celoročné otvorenie trás môžu byť iba dôsledkom uzákonenia zonácie, programu starostlivosti a návštevného poriadku tohto národného parku. Návrh zonácie je vraj pripravený, ale zatiaľ nie sú uzavreté rokovania s tamojšími majiteľmi pozemkov o náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania. Schváliť návrh zonácie bez nich nie je možné a ukončenie tohto procesu sa predpokladá do cca 31.8.2009.

Ministerstvo pri posudzovaní aktivít návštevníkov Vysokých Tatier okrem iného bude skúmať ich vplyv na populácie kamzíka a svišťa. "Oba druhy žijú iba v Tatrách. Nachádzajú sa tu v malých populáciách, ktoré sú do istej miery záporne poznačené napríkad aj inbreedingom a následnou nižšou životaschopnosťou. Vyrušovanie kamzíkov skialpinizmom má za následok nielen zbytočné presuny čried z miesta vyrušenia za súčasnej straty vzácnej energie, ale najmä panické úteky vyľakaných zvierat s následnými smrteľnými zraneniami. Vyrušovanie svišťov najmä počas leta má zasa za následok nedostatočný príjem potravy, vytvorenie malých zásob tuku na zimu a úhyn počas zimného spánku. Za posledných 20 rokov evidujeme niekoľko kolónií svišťov na rôznych miestach Vysokých Tatier, ktoré vymreli."

Skialpinistická sezóna bola slabá

Skialpinistická sezóna trvá od 21.12. do 15.4. Počas tohtoročnej sezóny však poveternostné podmienky a hrozba lavín nedovoľovali skialpinistom vykonávať túry ani polovicu tohto obdobia. Počas 52 dní bol stupeň lavínového nebezpečenstva 1 (malé) a 2 (mierne), počas 63 dní bol 3 (zvýšené) alebo 4 (veľké), kedy si túry vyžadujú veľkú opatrnosť a znalosť lavínovej problematiky, alebo sú silne obmedzené s možnosťou zásahu aj údolných ciest. Ak zoberieme do úvahy víkendy počas celej skialpinistickej sezóny, počas piatich víkendov bol stupeň lavínového nebezpečenstva 1 alebo 2, počas desiatich vrátane prvého dňa sezóny 3 alebo 4, jeden víkend bol 3/2. Dá sa teda povedať, že naozaj bezpečné podmienky pre skialpinizmus boli počas piatich víkendov.

Počasie ani stav snehovej pokrývky rovnako tomuto športu veľmi nepriali. Snehu bolo aj podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu až do druhej polovice februára málo, potom zase neustále snežilo. Najlepšie podmienky v sezóne boli tesne pred jej koncom. Vynára sa teda otázka, či naozaj skialpinista, resp. turista škodí tatranskej prírode, alebo tam len z nejakého dôvodu prekáža. Organizácie zastupujúce skialpinistov deklarujú vôľu stretnúť sa a snažiť sa o zmenu, zatiaľ však veľký tlak nevyvinuli. A otázkou zostáva, či sa ich aj pripomienkami bude niekto zaoberať. O príprave nového programu starostlivosti o TANAP sme informovali už v roku 2004...

Titulná fotografia: Balvan pod Velkym hangom v Malej Studenej doline, 11.2.2009. Zdroj: SHS JAMES

Súvisiace články

Letná sezóna v TANAPe so zmenami
Otvoria sa ďalšie chodníky v Tatrách?
Nový návštevný poriadok TANAP v príprave
TANAPrd?

Najnovšie