Informácie o projekte

Základnou myšlienkou bolo utvoriť náročný okruh pre odolných a vytrvalých bežcov. Inšpiráciou organizátorov bol projekt Nolan´s 14. Prvá plánovaná trasa vznikla v pohoriach Pilis (Piliš) a Visegrádi hegység (Vyšehradské vrchy), ale zahŕňala príliš veľa obývaných plôch (miest). Preto sa organizátori a tvorcovia Okruhu zamerali na pohorie Börzsöny (Novohradské vrchy) a počiatočných 100 km neustále narastalo, ako sa snažili do okruhu zahrnúť všetky významné body na trase. Pomenovanie „Okruh“ si zvolili už počas plánovania trasy – a to vzhľadom na to, že ide o reálny okruh v pohorí, bez toho, aby sa trasa niekde križovala.

Pravidlá

 1. Je potrebné prihlásiť sa minimálne 10 dní pred štartom na e-mailovej adrese info@terepfutas.hu. Za jeden rok je možné štartovať dvakrát.

 2. Na okruhu sa v danom čase môže nachádzať iba jeden účastník (prípadne jedna dvojica).

 3. Je potrebné prejsť trasu v celej dĺžke, v smere hodinových ručičiek, a to v časovom limite 30 hodín.

  [ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

 4. Trasu je možné absolvovať jedine bežecky. Nie je povolené použitie akéhokoľvek dopravného prostriedku.

 5. Okruh je možné absolvovať ako jednotlivec alebo dvojica.

 6. V prípade, že štartuje dvojica a jeden z dvojice Okruh nedokončí, nie je absolvovanie uznané ani druhému členovi dvojice (v tomto prípade nie je možné absolvovať ako jednotlivec).

 7. Účastník je povinný nahrať si trasu GPS zariadením, ktorý mu poskytne Terepfutas.hu.

 8. Nie je povolené použiť „pacera“. Na trati sa nemôže pridať spolubežec na ľubovolný úsek.

 9. Je povolené použitie „supportu“. V tomto prípade je potrebné pridať do poznámky „s pomocou“.

 10. Akékoľvek podvádzanie a nedodržanie pravidiel má za následok vylúčenie z podujatí organizovaných Terepfutas.hu.

Ocenenie

 1. Každý účastník, ktorý úspešne dokončí Okruh, získava medailu.

 2. Voľný vstup na podujatia organizované Terepfutás.hu (Trail Running Hungary)

  a) Účastník s najlepším časom má umožnený voľný vstup na všetky podujatia (po celý čas, kým sa nachádza na prvej priečke). Nie je možné presunúť voľné štartovné na iného účastníka. V prípade, že účastník príde o svoje prvé miesto, dostáva voľné štartovné na ľubovolných 10 podujatí. Voľné štartovné je platné po dobu dvoch rokov, je možné ho získať len raz a nie je možné ho presunúť na iného bežca. Ak sa účastník novým výkonom znova dostane na prvú priečku, opäť mu patria voľné vstupy na všetky podujatia, kým je jeho čas najlepší.

  b) Každý účastník, ktorý sa dostane do desiatky najlepších bežcov, získava voľný vstup na 10 podujatí podľa vlastného výberu. Voľné štartovné je platné po dobu dvoch rokov, nie je možné ho presunúť na iného bežca, a dá sa získať iba raz (na druhýkrát účastník získa 5 voľných vstupov).

  c) Každý účastník, ktorý sa nedostane do TOP 10, získava voľný vstup na 5 podujatí podľa vlastného výberu. Opäť platí, že je platné po dobu dvoch rokov, nie je možné ho presunúť na iného účastníka. Je možné ho získať dvakrát (na tretíkrát účastník voľné vstupy už nezískava).

Na stránke terepfutas.hu/a-kor nájdete informácie v maďarskom jazyku, ako aj výsledkovú listinu. Mapa a GPX súbor je k dispozícii na tomto odkaze.

V prípade otázok alebo prihlásenia sa môžete obrátiť v anglickom jazyku na organizátorov, a to na e-mailovej adrese info@terepfutas.hu.