Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Paleontologické nálezisko Gánovce
Paleontologické nálezisko Gánovce Zatvoriť

Túra Gánovce – geopark a travertínové kopy

Alebo kultúrno-poznávacia činnosť pod Tatrami. Vydáme sa do Gánoviec – obce, ktorá sa rozprestiera juhovýchodne od Popradu, pričom je takmer v jeho bezprostrednej blízkosti. Odpoveď, prečo volíme túto lokalitu, nám dá prvotná návšteva Podtatranského múzea v Poprade, ktorou naštartujeme deti, zaujímajúce sa o nové rukolapné vedomosti. Na podhorí Vysokých Tatier preskúmame poklady v podobe náleziska skamenej výplne lebky neandertálca, pohľadáme minerálne pramene - vrty a travertínovú kopu. Pri veľkom šťastí a náhode nás bude možno čakať malé prekvapenie.

Vzdialenosť
3 km
Prevýšenie
+63 m stúpanie, -82 m klesanie
Náročnosť
ľahká, 1. stupeň z 5-dielnej Hiking stupnice
Čas
0,5 dni
Obdobie
leto – 2014
Pohoria
Podtatranská kotlina - Popradská kotlina
Trasa
Voda
minerálne pramene v Gánovciach
Doprava
Poprad (vlak, bus) - Gánovce (vlak, bus)

Trasa

Gánovce, železničná zastávka – travertínová kopa Hrádok – minerálne vrty, lom a späť

Doprava a presun

Vzhľadom na blízkosť Popradu nie je problém sa sem dostať vlakom. Autobusov chodí pomenej. Za taxík sa platí okolo 4,- €. Zo železničnej stanice Poprad sem vedie zelená turistická značka, ktorej zmapovanie bolo pôvodne v pláne, ale vrtošivé počasie nám to znemožnilo. Po niekoľkých minútach vystupujeme na železničnej stanici. Prechádzame popod trať a pri schátralej staničnej budove nachádzame turistický smerovník. Jeden smer ukazuje cestu ku Gánoveckým travertínom a druhý k lesu na Zámčisko nad Kvetnicou (prímestská časť Popradu).

Nálezisko a travertínová kopa Hrádok

Nálezisko skamenenej výplne lebky neandertálca (v poslednej dobe sa uvažuje o možnosti, že išlo o neandertálkyňu) sa nachádza takmer v strede obce na zelenej lúke, čo značne napomáha k rozpoznaniu lokality, napríklad aj z okna prechádzajúceho vlaku. Zo stanice pokračujeme ulicou Filická, ktorá nesie meno bývalej samostatnej časti Filice, spojenej s Gánovcami od roku 1924. Ulici dominujú pestrofarebné poopravované domy, kde-tu sa zdravíme s rómskymi obyvateľmi. Prechádzame okolo evanjelického kostola a neskôr míňame smerovník ukazujúci turistickú cestu do Popradu. Stále stúpame hore hlavnou ulicou, ktorej meno sa mení na Hlavná. Oproti hasičskej zbrojnici vidíme vpravo terénnu zníženinu, ktorá predstavuje bývalý kameňolom so zvyškom travetínovej kopy Hrádok. Tu zelená značka končí. Miesto je označené ceduľou Národná prírodná pamiatka (NPP). Areál má vkusnú bránu, ktorá svojimi viacjazyčnými informačnými tabuľami ihneď zaujme. Dopĺňame si poznatky z predošlej návštevy Podtatranského múzea v Poprade. Dozvedáme sa, že okrem spomínanej lebky sa tu našli napríklad odtlačky rastlinstva a fosília zubov mamuta (mastodonta), ktoré sú vystavené v múzeu v Poprade. Je tu umiestnených zopár sôch, ktoré približujú rozmery prehistorických zvierat. Od roku 2007 začalo OZ NEANDERTAL v spolupráci s obcou Gánovce a Podtatranským múzeom budovať geopark a zveľaďovať tunajší poklad našej histórie.

Kúpele, minerálne vrty a travertínová kopa s prameňom

Na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) je v Gánovciach evidovaných dovedna 27 aktívnych a zaniknutých prameňov a vrtov. Počet poukazuje na významnosť lokality. Liečebné minerálne pramene sa spomínajú od roku 1549, prvá chemická analýza je z roku 1777. Pôvodné kúpele nie sú v prevádzke, ale na ich mieste je malý akvapark s minerálnou vodou s teplotou 25 stupňov Celzia.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Od brány paleontologického náleziska pokračujeme niekoľko desiatok metrov hlavnou ulicou, prechádzajúc okolo akvaparku. Na križovatke zatáčame vpravo na Gánoveckú ulicu. Míňame miestny úrad. Prechádzame okolo rímskokatolíckeho kostola. Na konci dlhej ulice vchádzame na poľnú cestu. Približne po 80 metroch sme pri prvom vrte. Voda z neho vyteká prasklinou v rúre. Vytvára malé jazierko s vápnitými sedimentmi bielo-žltej farby. Je cítiť zápach sírovodíka, a teda laicky usudzujeme, že by mohlo ísť o síranové alebo sulfátové vody, ktoré napomáhajú pri chorobách pečene a pankreasu, pri zápche a dne. Na stránke SAŽP je zdroj registrovaný ako PD - 128 (Vrt ŠHG - 1). Ďalej sa uvádza, že bol vyvŕtaný do hĺbky 150,0 m v roku 1977 v rámci hydrogeologického prieskumu minerálnych vôd oblasti Gánoviec. Je vystrojený oceľovými rúrami o priemere 305 mm v úseku 0,0 – 24,0 m a o priemere 152 mm v úseku 20,1 – 150,0 m. Perforovaný je v úseku 53,0 – 146, 0 m, minerálna voda je zachytená v dolomitoch stredného triasu. Celková mineralizácia je 3890 mg/l, teplota sa pohybuje medzi 25,1 – 25,9 °C.

Stretáme pána, ktorý si bol nabrať minerálnej vody. Radí nám, aby sme sa poponáhľali, pretože obďaleč je vrt, z ktorého eruptuje voda raz za hodinu. Pokračovaním po poľnej ceste sa po ďalších 200 metroch dostávame k tomuto vrtu. Stihli sme vidieť už iba posledné kvapky vody. V upršanom počasí pod dáždnikmi a pršiplášťami nečakáme na ďalšie vytekanie vody. Ešte si stihneme všimnúť, že okolo výtoku rúry sa mihoce vodou zohriaty vzduch alebo plyn. Je tu väčšie jazierko, pričom rozliata odtekajúca voda vytvára travertínové kaskády. Vrt je registrovaný pod menom PD - 129 (Vrt ŠHG - 2). Vyvŕtaný bol do hĺbky 110,0 m, je vystrojený oceľovými rúrami s priemerom 241 mm v úseku 0,0 – 33,0 m a s priemerom 152 mm v úseku 31,0 – 110,0 m. Perforovaný je v úseku 33,0 – 108,0 m, minerálna voda je zachytená v dolomitoch stredného až vrchného triasu. Celková mineralizácia je 3830 mg/l, teplota sa pohybuje medzi 22,3 – 25,2 °C.

V takmer bezprostrednej blízkosti je na druhej strane poľnej cesty vidieť kopu. Prichádzame k nej a zisťujeme, že ide o travertínovú kopu s puklinou, z ktorej vyteká prameň. Ako sa voda rozlieva po okolí (cca 15 x 20 m) vytvára pôsobivé travertínové sintre s jazierkami. Prameň je registrovaný pod menom PD - 118, ide o bývalý lom v travertínovej kope, na vrchole ktorej je viacero vyschnutých kráterov, ktoré sú zarastené vegetáciou. Teplota by mala byť rádovo okolo 22 °C. Tabuľu, že by išlo NPP alebo inak chránenú lokalitu, sme nenašli.

Prekvapenie - meteorologický balón

V obci má SHMÚ od roku 1977 zriadené Aerologické a radiačné centrum Poprad-Gánovce. Je to jediné miesto na Slovensku, kde sa vypúšťajú meteorologické balóny, ktoré sondami merajú atmosférický tlak, teplotu, vlhkosť, smer a rýchlosť výškového vetra až do výšok okolo 33 km. Momentálne by sa mali vypúšťať dvakrát za deň, o 00:00 UTC a 12:00 UTC, teda v lete to je 02:00 a 14:00 letného času. Ako stojíme v lejaku a čakáme na taxík do Popradu, zrazu na oblohe vidíme sivý balón. Je niečo po druhej poobede a balón pomaly stúpa hore, dobrých 7 - 8 minút ho pozorujeme, než sa stratí z dohľadu. Ako pri predošlých navštívených miestach, tak aj teraz nasledujú ďalšie a ďalšie otázky zvedavých detí.

Záver

Nebola to pravá turistická akcia, ale účel splnila, a to ten, že sme deti zobrali von a v prírode, priamo na mieste sa dozvedeli a naučili zopár nových vedomostí. Pôvodne trasa mala začínať v Poprade a končiť na Zámčisku, ale tohtoročné letné počasie nám zámer prekazilo. Vedel by som si predstaviť pokračovanie turistickej značky až ku vrtom a travertínovej kope s prameňom, pretože aj toto sú naše poklady, ktoré by sme mali ukazovať naším ratolestiam a naučiť si ich vážiť.

Užitočné odkazy

Podtatranské múzeum v Poprade
Kvetnica (Poprad)
Národná prírodná pamiatka Gánovské travertíny
Geopark Neandertal Gánovce
Gánovce - vrt
Gánovce - vrt
Prameň v travertínovom lome
Minerálne vody - významný zdroj príjmu tekutín pre ľudský organizmus
Na mieste kúpeľov v Gánovciach vzniká akvapark
Aqua Spa Gánovce
Meteorologická stanica Poprad-Gánovce
Gánovce - prírodné kultúrne pamiatky

Fotogaléria k článku

Najnovšie