Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

3. zastavenie pri schádzani do Novoveskej Huty
3. zastavenie pri schádzani do Novoveskej Huty Zatvoriť

Túra Náučný banský chodník Novoveská Huta

Vydáme sa na putovanie okolo obce, ktorá, ako banská osada patriaca Spišskej Novej Vsi, je spomínaná v listinách mesta v roku 1383. Miesto je pozoruhodné tým, že sa na jednej lokalite nachádzala ťažba až troch významných nerastných surovín - medenej rudy, sadrovca-anhydridu a uránovo-molybdenitového zrudnenia. Na sklonku 19. storočia tu boli zriadené Novoveské klimatické kúpele, fungujúce až do 2. polovice 20. storočia. Tabule náučného chodníka vybudoval Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi a otvorený bol v septembri 2013. Tabuľky na smerovníkoch nesú znak organizácie Lesy mesta Spišská Nová Ves.

Vzdialenosť
14 km
Prevýšenie
+863 m stúpanie, -863 m klesanie
Náročnosť
ľahká, 1. stupeň z 5-dielnej Hiking stupnice
Čas
1 deň
Obdobie
leto – 28.08.2014
Pohoria
Slovenské rudohorie: Volovské vrchy (ochranné pásmo NP Slovenský raj)
Trasa
Voda
Ilonkin prameň, Kráľov prameň
Doprava
Spišská Nová Ves (vlak, bus, MHD) - Novoveská Huta (bus, MHD)
SHOCart mapy
» č.1106 Slovenský raj (1:50.000)

Náučný banský chodník (ďalej NCH) pozostáva z celkovo ôsmich zastavení. Dostaneme sa k nim nasledovaním červeného značenia. Je tu ešte modrá značka, vedúca na Malý Muráň (961 m) a žltá, ktorá v podstate skracuje červenú. Červená a modrá by sa mala dať absolvovať aj na bicykli alebo lyžiach. Žltá sa odporúča len na pešiu turistiku.

Popis zastávok

1. Medenorudné baníctvo
Prečítame si historický prehľad o ťažbe a spracovávaní medenej rudy. Dozvieme sa, že záznamy o novoveskej medi sa uvádzajú v obchodných knihách nemeckého Marienburgu v rokoch 1399 - 1402 pod obchodným názvom “Neudorfer Kupfen”, pod ktorým bola známa po celej Európe. Dočítame sa o najvýznamnejšej šachte Ján (Johanni), o jej ťažnom zariadení gápli, o hute Ján a že na ich rozvalinách nakoniec vznikli Novoveské kúpele.

2. Železnorudné baníctvo
Dozvieme sa, kedy a ako sa v týchto miestach dobývali rudy. Prečítame si, že tunajšie bane, huty a hámre navštívil uhorský kráľ Matej I. (Matej Korvín) a pri tejto príležitosti sú tu pomenovania ako Kráľovský potok, resp. Údolie Kráľovského potoka, Kráľov prameň. Druhá časť panelu sa venuje spracovaniu nerastov - hutníctvu a hámorníctvu.

3. Uránový lom - Muráň
Je venovaný povrchovej a neskôr podzemnej ťažbe uránovej rudy v rokoch 1962 - 1966. Druhá časť opisuje neďalekú prírodnú rezerváciu Muráň s jedľovo-smrekovými lesmi.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

4. Banské pole Peter a Pavol
Informačný panel je situovaný pred zachovaným vstupným portálom štôlne a opisuje ďalšie medené bane. Uvádza sa "banícka modlitba" v spišskom nárečí.

5. Rybníky, vodotechnické banské diela
Dozvieme sa, že aj v Novoveskej Hute bol vybudovaný dômyselný vodotechnický systém zhromažďovania, distribúcie a využívania tečúcej vody ako zdroja energie na pohon banských mechanizmov a pre potreby huty Ján. Vodu privádzal do areálu bane systém prírodných kanálov z potokov Holubnica a Kráľovského potoka zo zberných nádrží (z Rybníkov - novoveských tajchov). Dočítame sa o lesnej železničke a lanovke. Prvý úsek železničky bol postavený v roku 1921, celá trať bola dlhá 22 342 metrov a doslúžila v roku 1957.

6. Štôlňa Horná - Bartolomej
Nachádzame sa na významnej lokalite vzácnych minerálov. Lokalitu predstavuje dnes len halda zo štôlne v banskom poli Bartolomej. Dočítame sa o baníctve medených rúd na západ od bane Ján. Neďaleko od tabule je prameň čistej horskej vody menom Ilonkin prameň s pomníkom.

7. Prieskum a ťažba uránu
Tabuľa sa venuje histórii prieskumných prác na rádioaktívne suroviny na území Slovenska, ktoré sa robili od roku 1947.

8. Sadrovec
Popisuje históriu dobývania sadrovca a anhydridu. Sadrovec bol intenzívne dobývaný od roku 1856, pálila sa z neho sadra alebo sa používal ako prísada pri zhutňovaní Ni-Co rudy. Dočítame sa o mineráloch ložiska síranov a o továrni na majoliku. V súčasnosti sa vykonáva ťažba prírodného sadrovca a anhydridu.

Trasa s výstupom na Malý Muráň

Novoveská Huta - rázcestie pod Zlomom - Malý Muráň - rázc. pod Zlomom - Kráľov prameň - Novoveská Huta

Naše putovanie bude kompromis medzi prejdením NCH a túrou s výhľadmi a s dĺžkou prijateľnou pre deti. Využijeme to, že smerovanie NCH nie je viazané na postupnosť zastavení. Budeme sa snažiť čím skôr vyjsť na Malý Muráň, aby nás prípadné búrky nestretli na kopci.

Z autobusu linky č. 3 vystupujeme na začiatku obce, neďaleko tabule upozorňujúcej na lesnícky NCH Medvedia dolka. Ideme okrajom cestnej komunikácie a po chvíli sme na námestí, pri smerovníku s prvým informačným panelom. Nasledujeme červenú značku smerujúcu ku kostolu. V miernom stúpaní prechádzame okolo oploteného areálu bane, ktorá pôsobí ako ešte donedávna slúžiaca, pravdepodobne na prieskum výskytu uránu. Ďalej ideme blatistou cestou po vrstevnici a dostávame sa na podmáčanú lúku so zastavením č. 6. Vchádzame vľavo do lesa na žltú značku NCH a stúpame hore. Zastavujeme sa pri haldách banského poľa Bartolomej. Deti inšpirované náučnou tabuľou sa rozpŕchnu po kopčeku kamenia a takmer okamžite majú plné vrecká kamienkov s rôznofarebnými povrchmi.

Pokračujeme po širokej ceste pod korunami stromov rastúcich na haldách. Ako naberáme výškové metre, tak sa postupne dostávame k stráňam s mladými stromčekmi. Odkrýva sa pohľad na okolité kopce ochranného pásma Slovenského raja, ako napríklad Medvedia hlava a za ňou je vrch Matka Božia patriaci do Slovenského raja. Dole pod nami sú vidieť domy Novoveskej Huty. Porast je rôznorodý, a tak nachádzame rôzne druhy hríbov, kozáky, suchohríby, v čučoriedčí žlté masliaky-klózky. Vychádzame k rázcestníku pod Zlomom, kde žltá končí a pripája sa červená. Pokračujeme modrou, aby nás nekončiacim stúpaním popri zbieraní pravákov a suchohríbov doviedla do sedla pod Malým Muráňom. Ideme vpravo, vykoseným chodníkom v malinách, nasledujúc miestne značenie na vrchol a ďalej na výhľadové miesto s lavičkou. Užívame si spomínané výhľady, ku ktorým sa pridáva pohľad na kúsok Spišskej Novej Vsi a Spišský hrad. A napokon sa v opare týčia Vysoké Tatry.

Vraciame sa späť tou istou cestou do sedla a na rázcestie pod Zlomom. Meníme nasledovanie modrej za červenú, ktorá nás dovedie do Novoveskej Huty. Klesanie je spočiatku nebadané, sme takmer na vrstevnici, kde máme obmedzené výhľady na obec pod nami a kostol na Mariánskej hore nad Levočou s pozadím Levočských vrchov. Neskôr míňame tretiu informačnú tabuľu a začíname príkrejšie klesať do doliny Suchohorského potoka (pôvodne Kráľovský potok). Na rázcestí Kráľov prameň so zastavením č. 2 je prístrešok, ohnisko, sedenie a studničky, ideálne miesto na oddych. Stáčame sa vľavo a idúc širokou cestou po približne 700 metroch míňame neoznačený bývalý vchod do podzemia, asi zatvorenú štôlňu. Po 150 metroch začíname tušiť, že treba odbočiť vľavo a prejsť po mostíku ponad potok, inak by nás cesta doviedla po modrej turistickej značke do Stážanskej Huty, časti Novoveskej Huty. Prechádzame okolo domu s včelími úľmi a pokračujeme lesným chodníkom v úbočí kopca. Priamo na chodníku nachádzame hríby, janky-kremenáče-červeňáky a praváky. Miestami vidíme malé prepadliská, stopy banskej minulosti. Vychádzame z lesa pri zastavení č. 7. Sme na krok od chodníka, ktorým sme ráno išli. Náš okruh sa končí a vraciame sa okolo plota a kostola na námestie, kde dobiehame autobus do mesta.

Záver

Edukačná trasa umožňuje príjemný pohyb v ľahkom turistickom teréne, pričom poskytuje poučenie o našej minulosti. V budúcnosti sa sem určite vrátime absolvovať zvyšné nenavštívené časti banského chodníka.

Súvisiace odkazy

Náučný banský chodník Novoveská Huta
Lesnícky náučný chodník Medvedia dolka
Náučné chodníky okolo Spišskej Novej Vsi
Náučné banské chodníky na Slovensku
Monografia Podzemie Malých Karpát
Modranský banský náučný chodník

Fotogaléria k článku

Najnovšie