Program festivalu je pestrý, okrem samotnej prezentácie diel sú jeho podstatnou súčasťou odborné workshopy, kde budú mať autori možnosť diskutovať o svojej tvorbe s odbornými garantmi. Patronát nad literárnou tvorbou prevzala Marta Rybková, garantom pre amatérskych fotografov ostáva fotograf Tibor Škandík a kategóriu film a video si pod svoje krídla vzal filmár Ivo Brachtl.

Festival začne slávnostným otvorením spojeným s krstom novej knihy Rozhľadne od Ladislava Khandla z vydavateľstva DAJAMA. Pokračovať bude príjemným rozhovorom s hosťom večera, himalaistom, horolezcom, záchranárom a spisovateľom Michalom Orolínom a následne bude prebiehať do neskorých večerných hodín projekcia súťažných, ale aj nesúťažných filmov. V piatkovom nesúťažnom pásme filmov s horskou tematikou sa uskutoční aj celoslovenská premiéra českého filmového projektu “TELEfilm” o telemarkovom lyžovaní.

Festivalová sobota so sebou prinesie okrem odborných workshopov aj druhú slovenskú premiéru filmu o horskom bikovaní z produkcie Red Bull s názvom “Where the trial ends”. Na svoje si prídu aj milovníci slovenskej filmovej horskej tvorby, nakoľko bude prebiehať projekcia filmov od Rasťa Hatiara, Jaroslava Matouška a ďalších filmov z Outdoorfilmy.sk. Festival vyvrcholí slávnostným ocenením súťažiacich.

Horalfest 2012 so sebou prináša aj množstvo sprievodných podujatí ako napríklad dobrovoľný výlet na Rainerovu chatu spojený s prípitkom chatára, či vyskúšanie si lezeckej steny. Záver festivalu bude už tradične ukončený hudobným hosťom, žrebovaním tomboly a afterparty.

Festival sa bude počnúc aktuálnym ročníkom konať v dvojročnom intervale. Vstup na festival je voľný.
Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš.
Riaditeľ festivalu: RNDr. Stanislav Klaučo
Organizátori: Horský internetový klub, o.z., mesto Vysoké Tatry, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
Webová stránka festivalu: www.horalfest.sk