Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a sprievodných výstav.

V rámci 17. ROČNÍKA LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 organizátori pripravili 7 intenzívnych fotografických dielní v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy fotodielní sú lokalizované v partnerských organizáciách – v Galérii umelcov Spiša a v priestoroch Mesta Spišská Nová Ves. Fotodielne v Spišskej Novej Vsi sú realizované pod záštitou primátora mesta – PhDr. Jána Volného.

Dom fotografie bude počas festivalu hosťovať predbežne 15 hostí z 5 krajín (SR, ČR, Poľsko, USA, Kanada), ktorí sa zúčastnia projektu ako lektori, autori sprievodných výstav, konzultanti portfólií a lektori večerných seminárov.

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne 6.7. – 9.7.2013 (sobota - utorok) v čase 18.30 - 21.30 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša. KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 7.7. – 9.7.2013 (nedeľa - utorok) v čase 10.00 - 16.00 v priestoroch Galérie umelcov Spiša.

LEKTORI FOTODIELNÍ

■ Marián BÉREŠ, ČR
■ Petra BOŠANSKÁ, SR
■ Martin ČREP, SR
■ Jerzy GAWEL, Poľsko
■ William MOKRYNSKI, Kanada / Veľká Británia
■ Roberto MUFFOLETTO, USA / Holandsko
■ Kamil VARGA, ČR / SR

HOSTIA FESTIVALU (predbežne) / výstavy, prednášky a konzultácie portfólií

■ Pavol BREIER, SK
■ Jana HOJSTRIČOVÁ, SK
■ Anna MAXIMOVÁ, CZ/SK
■ Tomáš AGAT Blonski, PL

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY

↘ Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš:
■ V4 mojimi očami - 4 fotografi o podobách zoskupenia V4
■ Hommage Martinovi Martinčekovi - 34 fotografov v dialógu s odkazom nestora slovenskej fotografie
■ Ľubo Stacho - profilová výstava fotografa k 60. výročiu narodenia

KONTAKT, INFORMÁCIE
↘ Podrobnosti k fotodielňam a konzultáciám, zoznam lektorov, hostí, sprievodné výstavy a predbežný program podujatia je na webovej stránke www.domfoto.sk a cez e-mail: domfoto@domfoto.sk

↘ Dielne, prihlášky, informácie o lektoroch, programe a o ubytovaní 0905 974 855, Dušan Beláň, produkčný festivalu, Juraj Kostka, registrácia a office manažér

↘ Press informácie a výstavy 0905 288 717, Lucia Benická, autorka a kurátorka projektu