Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

PR 17. Letná fotoškola Domu fotografie 2013

17. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 bude prebiehať od piatka - 5. júla do piatka - 12. júla 2013 v meste Spišská Nová Ves: fotodielne, semináre a prezentácie, kozultácie portfólií a finálna elektronická prezentácia výstupov z jednotlivých tried. Sprievodné výstavy prebiehajú od apríla do novembra v Galérii Domu fotografie v Liptovskej Galérii P. M. Bohúňa v meste Liptovský Mikuláš.

Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a sprievodných výstav.

V rámci 17. ROČNÍKA LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 organizátori pripravili 7 intenzívnych fotografických dielní v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy fotodielní sú lokalizované v partnerských organizáciách – v Galérii umelcov Spiša a v priestoroch Mesta Spišská Nová Ves. Fotodielne v Spišskej Novej Vsi sú realizované pod záštitou primátora mesta – PhDr. Jána Volného.

Dom fotografie bude počas festivalu hosťovať predbežne 15 hostí z 5 krajín (SR, ČR, Poľsko, USA, Kanada), ktorí sa zúčastnia projektu ako lektori, autori sprievodných výstav, konzultanti portfólií a lektori večerných seminárov.

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne 6.7. – 9.7.2013 (sobota - utorok) v čase 18.30 - 21.30 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša. KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 7.7. – 9.7.2013 (nedeľa - utorok) v čase 10.00 - 16.00 v priestoroch Galérie umelcov Spiša.

LEKTORI FOTODIELNÍ

■ Marián BÉREŠ, ČR
■ Petra BOŠANSKÁ, SR
■ Martin ČREP, SR
■ Jerzy GAWEL, Poľsko
■ William MOKRYNSKI, Kanada / Veľká Británia
■ Roberto MUFFOLETTO, USA / Holandsko
■ Kamil VARGA, ČR / SR

HOSTIA FESTIVALU (predbežne) / výstavy, prednášky a konzultácie portfólií

■ Pavol BREIER, SK
■ Jana HOJSTRIČOVÁ, SK
■ Anna MAXIMOVÁ, CZ/SK
■ Tomáš AGAT Blonski, PL

SPRIEVODNÉ VÝSTAVY

↘ Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš:
■ V4 mojimi očami - 4 fotografi o podobách zoskupenia V4
■ Hommage Martinovi Martinčekovi - 34 fotografov v dialógu s odkazom nestora slovenskej fotografie
■ Ľubo Stacho - profilová výstava fotografa k 60. výročiu narodenia

KONTAKT, INFORMÁCIE
↘ Podrobnosti k fotodielňam a konzultáciám, zoznam lektorov, hostí, sprievodné výstavy a predbežný program podujatia je na webovej stránke www.domfoto.sk a cez e-mail: domfoto@domfoto.sk

↘ Dielne, prihlášky, informácie o lektoroch, programe a o ubytovaní 0905 974 855, Dušan Beláň, produkčný festivalu, Juraj Kostka, registrácia a office manažér

↘ Press informácie a výstavy 0905 288 717, Lucia Benická, autorka a kurátorka projektu

Najnovšie