Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

PR Ekologizácia vysokohorských chát

Energia pre prírodu – iniciatíva, prostredníctvom ktorej Slovenské elektrárne ochraňujú a kultivujú životné prostredie, každoročne podporujú desiatky projektov zameraných na ochranu prírody a prichádzajú s vlastnými riešeniami na zlepšenie životného prostredia.

Spoločnosť Slovenské elektrárne (SE) je primárne výrobcom elektriny. Z pohľadu zodpovedného pôsobenia na trhu je preto kľúčovou otázkou, čo robí spoločnosť preto, aby nielen proces výroby elektriny spĺňal princípy spoločensky zodpovedného podnikania, a najmä prispieval k udržateľnému rozvoju, ale aj čo robí spoločnosť preto, aby sa zlepšovala úroveň životného prostredia, podporoval rozvoj a stabilita biodiverzity a znižovali sa emisie CO2.

Jedným z projektov, ktorý dlhodobo prispieva k skvalitneniu životného prostredia je aj projekt ekologizácie vysokohorských chát v Slovenskej republike. Po konzultácii so zástupcami niekoľkých organizácii na Slovensku, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, SE identifikovali vhodné vysokohorské chaty, ich zamestnanci zanalyzovali aktuálnu situáciu a potreby, vypracovali komplexný energetický audit, identifikovali a navrhli najvhodnejšie možnosti riešenia. Voľba padla predovšetkým vzhľadom na podmienky v našich najväčších veľhorách na fotovoltické systémy a obnovy malých vodných elektrární.
Postupne od roku 2008 spoločnosť zrealizovala na dvoch chatách fotovoltickú ostrovnú elektráreň (Téryho chata a Zbojnícka chata) a na jednej chate revitalizovala malú vodnú elektráreň (Chata pri Zelenom plese). Kombinácia lokálneho zdroja bez potreby napojenia na verejnú sieť, bez negatívnych dopadov na životné prostredie sa ukázala v tomto prípade ako vhodný variant na zásobovanie objektov vysokohorských chát elektrickou energiou.
Cieľom projektu je úplné alebo čiastočné (Poznámka: Malé vodné elektrárne sú závislé na prietoku vody turbínou. V prípade dlhotrvajúcich mrazov, resp. dlhodobého sucha, nie je možné zabezpečiť výrobu pomocou obnoviteľného zdroja a je nutné pre prevádzku chaty dočasne spustiť dieselagregát.) vylúčenie výroby elektriny pomocou dieselagregátu. Výroba čistej zelenej energie pomocou obnoviteľného zdroja a v neposlednom rade úspora emisií CO2. Samozrejmosťou je aj zvýšenie bezpečnosti, uľahčenie ťažkej a tvrdej práce personálu chaty, zníženie hlučnosti a zvýšenie energetickej efektívnosti. V neposlednom rade aj vyšší komfort pre horolezcov a turistov.

Fotovoltický systém na Téryho chate SE navrhli pre plne autonómnu prevádzku s akumuláciou elektrickej energie tak, aby poskytoval objektu chaty energetickú samostatnosť. Pozostáva z 30ks fotovoltických panelov na báze monokryštalických článkov. Panely sú prepojené k riadiacej jednotke, ktorá vytvára ostrovnú elektrickú sieť. Prebytky elektrickej energie prenáša regulátor dobíjania do akumulátorového systému, čo umožňuje v prípade nedostatočného slnečného svitu čerpať energiu potrebnú na prevádzku z akumulátorov. Ich kapacita umožňuje prevádzku na 5 dní. Fotovoltická ostrovná elektráreň tak úplne vylúčila používanie starého a neekologického dieselagregátu.
Približne 2,5 tony materiálu a náradia potrebného na komplexnú rekonštrukciu bolo nutné na chatu dopraviť vrtuľníkom. Okrem iného sa na spolupráci podieľali vysokohorskí nosiči, Klub slovenských turistov, chatár na Téryho chate, dodávatelia systému. Na Téryho chate je prebytok energie vhodne využívaný a prepojený na maják, ktorý je umiestnený na streche a umožňuje v nepriaznivom počasí bezpečný návrat na chatu nielen turistom a horolezcom, ale aj samotnému personálu. Pri hmle, snehovej búrka a zlých poveternostných podmienkach bez svetelného majáku aj najskúsenejší horskí vodcovia vraj dokážu blúdiť v okolí 20 metrov okolo chaty.

Na Zbojnícku chatu sa preniesol funkčný, ale nedostačujúci pôvodný systém z Téryho chaty, ktorý je naopak vhodný svojim inštalovaným výkonom práve pre túto chatu. Prenos a inštaláciu fotovoltiky na Zbojnícku chatu SE zrealizovali v rámci jedného projektu fotovoltiky na vysokohorských chatách. Bolo samozrejme nutné vykonať aj úpravy, resp. doplniť a zrekonštruovať elektroinštaláciu na Zbojníckej chate, dokúpiť batérie a meniče.

Umiestnenie systému fotovoltických panelov na oboch chatách bolo navrhnuté tak, aby zohľadňovalo architektonické a estetické začlenenie v dotknutom území, rešpektujúc požiadavky piateho stupňa ochrany prírody a taktiež klimatické a poveternostné podmienky.

Ďalším obnoviteľným zdrojom, ktorý je možné využiť na vysokohorských chatách je voda. Chata pri Zelenom plese nie je ideálna na využívanie slnečnej energie, jej súčasťou je však malá vodná elektráreň, ktorá bola ale donedávna nefunkčná. Keďže SE disponujú pri svojej skladbe zdrojov aj výrobou energie z vody, revitalizácia malej vodnej elektrárne (MVE) na Chate pri Zelenom plese bola výzvou a zároveň aj lahôdkou pre dobrovoľníkov z radov zamestnancov SE, ktorí na „znovuoživení“ MVE pracovali vo svojom voľnom čase. Niekoľko stoviek dobrovoľníckych hodín odpracoval projektový tím analýzou, preskúmaním viacerých možností, realizáciou výpočtov až po nájdenie a oslovenie dodávateľa turbíny. Prvé dobrovoľnícke hodiny na revitalizácii MVE sa začali odratúvať počas tradičného víkendu Čisté hory, na ktorom sa spoločnosť SE dobrovoľne zúčastňuje už niekoľko rokov.
Skupinu dobrovoľníkov netvorili len odborníci - špecialisti na prevádzku a údržbu vodných elektrární, ale aj dobrovoľníci z iných „netechnických“ útvarov SE, ktorí pod dohľadom kolegov na projekte spolupracovali. Výnimkou nebolo ani zapojenie stredného a vrcholového manažmentu. Stredný manažment spoločnosti bol súčasťou procesu plánovania, dokonca našiel možnosti, ako využiť neupotrebiteľné súčiastky a zariadenia, ktoré by inak skončili v šrote a umožnili tímu ich zrenovovať a použiť pri rekonštrukcii. Z hľadiska výšky investovanej sumy patrí tento projekt medzi najmenšie, z hľadiska posolstva pre firmu však patrí medzi najhodnotnejšie. Hodnota vkladu dobrovoľníkov, práce a know-how nepochybne prevýšila hodnotu finančných prostriedkov na nákup materiálu.

Využitie výroby elektrickej energie zo slnka a vody na vysokohorských chatách znamená nielen zvýšenie komfortu pre turistov a personál, ale predovšetkým úplné alebo čiastočné vylúčenie používania neekologického dieselagregátu. Predovšetkým, pri priemernej ročnej výrobe na všetkých troch chatách, dochádza k ročnej úspore spolu približne až 19 ton emisií oxidu uhličitého. Už tri vysokohorské chaty si tak vďaka projektu SE vyrábajú len čistú zelenú energiu. A tá je prínosom nielen pre daný región, komunitu, ale znamená aj priamu ochranu životného prostredia, rozvoj a podporu biodiverzity. Vďaka množstvu turistov, ktorí navštevujú spomínané chaty dochádza k zmene vnímania a myslenia verejnosti, ktorá oceňuje „umlčanie“ dieselagregátov a so záujmom sleduje fungovanie ostrovnej fotovoltickej elektrárne či malej vodnej elektrárne.

Slovenské elektrárne pokračujú v ekologizácii vysokohorských chát za súčasnej spolupráce Klubu slovenských turistov a Správy TANAP. Sú súčasťou projektu fotovoltiky na Chate pod Rysmi, na ktorej otvorenie po rozsiahlej rekonštrukcii všetci s napätím čakajú a naďalej pracujú na zvýšení efektívnosti a výroby čistej energie na Chate pri Zelenom plese výmenou starého dieselagregátu za nový, ekologický, ktorý je v prípade dlhotrvajúcich mrazov alebo sucha nutné dočasne spúšťať pre prevádzku chaty.

Fotogaléria k článku

Najnovšie