Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

PR Vtáčí raj na Sennom

Pojem „Senné“ je pre vtáčkarov a milovníkov prírody synonymom pre najvýznamnejšiu ornitologickú lokalitu na Slovensku. Tento vtáčí raj sa nachádza neďaleko tepelnej elektrárne Vojany a už niekoľko rokov sa jeho ochrane venuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

Cez Nadačný fond v nadácii Pontis pomáhajú Slovenské elektrárne s realizáciou projektu „Vtáčí raj“ od septembra 2013. Ide o jedinečnú a vzácnu oblasť, ktorá si zasluhuje pozornosť a starostlivosť. Je migračnou a hniezdnou lokalitou celoeurópskeho významu najmä pre vodné vtáctvo, hniezdisko pre viac ako 120 druhov vtákov a migračná zastávka pre ďalších viac ako 165 druhov.

Vtáčí raj sa nachádza len 15 km severne od tepelnej elektrárne Vojany smerom na Michalovce. Zahŕňa rybničnú sústavu pri Iňačovciach a Národnú prírodnú rezerváciu Senianske rybníky. Nachádzajú sa tu rôzne typy mokradí (rybníky, močiare, kanále, podmáčané lúky, staré ramená potokov a terénne zníženiny) a pomerne veľké rozlohy zachovalých lúk a pasienkov. V kombinácii s polohou na jednej z najvýznamnejších migračných trás v Európe preto niet divu, že si to tu vtáky tak obľúbili.

Vďaka finančnej podpore Slovenských elektrární, práci firemných a ďalších dobrovoľníkov spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko zlepšila podmienky a infraštruktúru v lokalite. V Sennom sa nachádzajú náučný chodník s krásnymi rozhľadňami a Avescentrum - starý vidiecky dom so záhradou, ktorý slúži ako základňa pre vtáčkarov, dobrovoľníkov a ekovýchovné aktivity zamerané najmä na deti a mládež.

Práve práce na ňom boli podporené zo zamestnaneckého grantového programu Slovenských elektrární. Na Avescentre opravili dva komíny, vahadlovú studňu, postavili altánok, zakúpili materiál na opravu a náter informačných panelov a mostíkov. Pre malé gazdovstvo s chovom kôz a oviec na dvore Avescentra postavili prístrešok a vyrobili oplotenie. Orezali hlavové vŕby, pokosili hniezdne ostrovy na lúke a pre verejnosť zorganizovali viacero exkurzií.

Vo vtáčom raji na Sennom nájdete napr. lyžičiara bieleho, druh podobný volavke. V závislosti od počasia a dostupnosti potravy, ktorú zbiera v plytkej vode, tu v porastoch pálky hniezdi 5 - 35 párov. Ide o jedinú pravidelne osídlenú hniezdnu kolóniu na Slovensku. Hniezdia tu aj desiatky volaviek popolavých, belúš veľkých i malých, ktoré patria medzi volavkovité vtáky a živia sa menšími rybami, obojživelníkmi, ale i plazmi a hmyzom. Pozorovať sa tu dajú všetky druhy u nás sa vyskytujúcich kačíc, vrátane takých vzácnych druhov ako kačica lyžičiarka, ostrochvostá, hvízdavá alebo chrapačka. Najvzácnejšie hniezdiacou kačicou na Slovensku je chochlačka bielooká. Medzi veľmi vzácne patrí potápka čiernokrká, ktorá je viazaná na hniezdne kolónie čajok smejivých. Hniezdia tu aj čajkám podobné čoríky bahenné, ktoré stavajú svoje hniezda na plávajúcej vodnej vegetácii.

Nezastupiteľný význam z pohľadu ochrany prírody má Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky. Hniezdia tu napríklad vzácne volavky purpurové, jarné večery svojím „bučaním“ oživuje bučiak veľký i chriašť malý. Na ostrovoch hniezdia chavkoše nočné i kormorány veľké. Už koncom apríla môžeme pozorovať starostlivé rodinky husí divých vodiacich svoje mláďatá. Najbežnejším dravcom je kaňa močiarna, ale vyskytuje sa tu aj orliak morský. Spomedzi spevavcov je veľmi zriedkavým hniezdičom slávik modrák. Počas jarnej migrácie sa na okolitých lúkach a poliach zastavujú desaťtisíce žeriavov popolavých.

Slovenské elektrárne vás spolu s SOS/BirdLife Slovenskopozývajú do „Vtáčieho raja na Sennom“ a zároveň aj do tepelnej elektrárne Vojany, ktorá otvára svoje brány pre verejnosť v sobotu 31. mája. Pripravený je bohatý kultúrny program, remeselné trhy s tvorivými dielňami, súťaž vo varení gulášu a samozrejme možnosť prehliadky elektrárne.

Autori fotografií: archív SOS/BirdLife Slovensko

Fotogaléria k článku

Najnovšie