Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Archív HZS
Archív HZS Zatvoriť

Extra HZS rozšírila územnú pôsobnosť

Od 1. januára 2017 je v platnosti posledná časť novely zákona o HZS 544/2002 Z. z, ktorá rozširuje územnú pôsobnosť HZS o ďalšie horské oblasti, a to o Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy a Moravsko-sliezske Beskydy.

HZS zatiaľ v týchto oblastiach nevybudovala klasické oblastné strediská. Personálne sa posilnili existujúce strediská, konkrétne Oblastné stredisko Slovenský raj, OS Veľká Fatra a OS Malá Fatra, spolu o 15 príslušníkov HZS. Tí sa aj s potrebnou technikou nachádzajú na Skalke (pre Kremnické vrchy), v Oščadnici (pre Kysuce) a v Zboji (pre Poloniny). “Najväčšia výzva sú pre nás Poloniny, pretože tu sme nikdy nepôsobili, z ostatných oblastí máme informácie od našich dobrovoľníkov,” uviedol riaditeľ HZS Jozef Janiga. Dodal, že v tomto režime chcú fungovať cca rok, potom vyhodnotia štatistiky záchranných akcií a rozhodnú sa, ako ďalej.

Riaditeľ HZS pripomenul, že zaradením vyššie uvedených oblastí medzi horské oblasti znamená, že sa na ne budú vzťahovať práva a povinnosti osôb nachádzajúcich sa v horských oblastiach, kam spadá aj povinnosť uhradiť zásah HZS, preto odporúča turistom v týchto oblastiach poistiť sa na prípadný zásah.

Práva a povinnosti osôb v horskej oblasti

  1. Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má právo požadovať od horskej služby, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti, bezplatné informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti.

  2. Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná:

    [ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

  • dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
  • správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
  • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti a informácie súvisiace s poškodením zdravia alebo s nezvestnosťou inej osoby v horskej oblasti,
  • zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov,
  • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú; to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej.

Najnovšie