Okresy na turistickej mape

Do vyhľadávania v Turistickej mape sme pridali možnosť hľadať okresy. Zadajte napríklad "okres Martin" a hranice tohto okresu mapa označí fialovou farbou. Ak si zároveň v nastaveniach mapy (tlačítko v pravom hornom rohu) zapnete zobrazenie túr, ľahko si vyberiete vhodnú túru.

Výber článkov s túrami podľa okresu

Taktiež sme pripravili jednoduchý nástroj, pomocou ktorého si vyberiete ľahšiu túru z nášho archívu podľa okresu. Zvoľte okres a zobrazí sa náhodný výber max. 15 túr, ktoré sú kratšie ako 30 kilometrov, majú stúpanie nanajvýš 1000 metrov a majú zhodný štart a koniec. Stlačením ikonky šípok vpravo od výberu okresu sa zoznam zaktualizuje.

<div class="shortcode contentbox map_featuresets_okres">     <b>Túra podľa okresu / články</b><br>   <small>Zvoľ kritériá</small>   <select class="select_okres">     <option value="none">Vyber okres</option>           <option value="5212">Bánovce nad Bebravou</option>           <option value="5213">Banská Bystrica</option>           <option value="5214">Banská Štiavnica</option>           <option value="5215">Bardejov</option>           <option value="5216">Bratislava</option>           <option value="5217">Brezno</option>           <option value="5218">Bytča</option>           <option value="5219">Čadca</option>           <option value="5220">Detva</option>           <option value="5221">Dolný Kubín</option>           <option value="5222">Dunajská Streda</option>           <option value="5223">Galanta</option>           <option value="5224">Gelnica</option>           <option value="5225">Hlohovec</option>           <option value="5226">Humenné</option>           <option value="5227">Ilava</option>           <option value="5228">Kežmarok</option>           <option value="5229">Komárno</option>           <option value="5230">Košice</option>           <option value="5231">Košice - okolie</option>           <option value="5232">Krupina</option>           <option value="5233">Kysucké Nové Mesto</option>           <option value="5234">Levice</option>           <option value="5235">Levoča</option>           <option value="5236">Liptovský Mikuláš</option>           <option value="5237">Lučenec</option>           <option value="5238">Malacky</option>           <option value="5239">Martin</option>           <option value="5240">Medzilaborce</option>           <option value="5241">Michalovce</option>           <option value="5242">Myjava</option>           <option value="5243">Námestovo</option>           <option value="5244">Nitra</option>           <option value="5245">Nové Mesto nad Váhom</option>           <option value="5246">Nové Zámky</option>           <option value="5247">Partizánske</option>           <option value="5248">Pezinok</option>           <option value="5249">Piešťany</option>           <option value="5250">Poltár</option>           <option value="5251">Poprad</option>           <option value="5252">Považská Bystrica</option>           <option value="5253">Prešov</option>           <option value="5254">Prievidza</option>           <option value="5255">Púchov</option>           <option value="5256">Revúca</option>           <option value="5257">Rimavská Sobota</option>           <option value="5258">Rožňava</option>           <option value="5259">Ružomberok</option>           <option value="5260">Sabinov</option>           <option value="5261">Senec</option>           <option value="5262">Senica</option>           <option value="5263">Skalica</option>           <option value="5264">Snina</option>           <option value="5265">Sobrance</option>           <option value="5266">Spišská Nová Ves</option>           <option value="5267">Stará Ľubovňa</option>           <option value="5268">Stropkov</option>           <option value="5269">Svidník</option>           <option value="5270">Šaľa</option>           <option value="5271">Topoľčany</option>           <option value="5272">Trebišov</option>           <option value="5273">Trenčín</option>           <option value="5274">Trnava</option>           <option value="5275">Turčianske Teplice</option>           <option value="5276">Tvrdošín</option>           <option value="5277">Veľký Krtíš</option>           <option value="5278">Vranov nad Topľou</option>           <option value="5279">Zlaté Moravce</option>           <option value="5280">Zvolen</option>           <option value="5281">Žarnovica</option>           <option value="5282">Žiar nad Hronom</option>           <option value="5283">Žilina</option>         </select>   <textarea style="display:none !important;" class="options">{"content":"T\u00fara pod\u013ea okresu \/ \u010dl\u00e1nky","id_user":9,"distance":30,"climb":1000,"limit":15,"orderby":"RAND()","okresy":[{"id":"5212","nazov":"B\u00e1novce nad Bebravou"},{"id":"5213","nazov":"Bansk\u00e1 Bystrica"},{"id":"5214","nazov":"Bansk\u00e1 \u0160tiavnica"},{"id":"5215","nazov":"Bardejov"},{"id":"5216","nazov":"Bratislava"},{"id":"5217","nazov":"Brezno"},{"id":"5218","nazov":"Byt\u010da"},{"id":"5219","nazov":"\u010cadca"},{"id":"5220","nazov":"Detva"},{"id":"5221","nazov":"Doln\u00fd Kub\u00edn"},{"id":"5222","nazov":"Dunajsk\u00e1 Streda"},{"id":"5223","nazov":"Galanta"},{"id":"5224","nazov":"Gelnica"},{"id":"5225","nazov":"Hlohovec"},{"id":"5226","nazov":"Humenn\u00e9"},{"id":"5227","nazov":"Ilava"},{"id":"5228","nazov":"Ke\u017emarok"},{"id":"5229","nazov":"Kom\u00e1rno"},{"id":"5230","nazov":"Ko\u0161ice"},{"id":"5231","nazov":"Ko\u0161ice - okolie"},{"id":"5232","nazov":"Krupina"},{"id":"5233","nazov":"Kysuck\u00e9 Nov\u00e9 Mesto"},{"id":"5234","nazov":"Levice"},{"id":"5235","nazov":"Levo\u010da"},{"id":"5236","nazov":"Liptovsk\u00fd Mikul\u00e1\u0161"},{"id":"5237","nazov":"Lu\u010denec"},{"id":"5238","nazov":"Malacky"},{"id":"5239","nazov":"Martin"},{"id":"5240","nazov":"Medzilaborce"},{"id":"5241","nazov":"Michalovce"},{"id":"5242","nazov":"Myjava"},{"id":"5243","nazov":"N\u00e1mestovo"},{"id":"5244","nazov":"Nitra"},{"id":"5245","nazov":"Nov\u00e9 Mesto nad V\u00e1hom"},{"id":"5246","nazov":"Nov\u00e9 Z\u00e1mky"},{"id":"5247","nazov":"Partiz\u00e1nske"},{"id":"5248","nazov":"Pezinok"},{"id":"5249","nazov":"Pie\u0161\u0165any"},{"id":"5250","nazov":"Polt\u00e1r"},{"id":"5251","nazov":"Poprad"},{"id":"5252","nazov":"Pova\u017esk\u00e1 Bystrica"},{"id":"5253","nazov":"Pre\u0161ov"},{"id":"5254","nazov":"Prievidza"},{"id":"5255","nazov":"P\u00fachov"},{"id":"5256","nazov":"Rev\u00faca"},{"id":"5257","nazov":"Rimavsk\u00e1 Sobota"},{"id":"5258","nazov":"Ro\u017e\u0148ava"},{"id":"5259","nazov":"Ru\u017eomberok"},{"id":"5260","nazov":"Sabinov"},{"id":"5261","nazov":"Senec"},{"id":"5262","nazov":"Senica"},{"id":"5263","nazov":"Skalica"},{"id":"5264","nazov":"Snina"},{"id":"5265","nazov":"Sobrance"},{"id":"5266","nazov":"Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves"},{"id":"5267","nazov":"Star\u00e1 \u013dubov\u0148a"},{"id":"5268","nazov":"Stropkov"},{"id":"5269","nazov":"Svidn\u00edk"},{"id":"5270","nazov":"\u0160a\u013ea"},{"id":"5271","nazov":"Topo\u013e\u010dany"},{"id":"5272","nazov":"Trebi\u0161ov"},{"id":"5273","nazov":"Tren\u010d\u00edn"},{"id":"5274","nazov":"Trnava"},{"id":"5275","nazov":"Tur\u010dianske Teplice"},{"id":"5276","nazov":"Tvrdo\u0161\u00edn"},{"id":"5277","nazov":"Ve\u013ek\u00fd Krt\u00ed\u0161"},{"id":"5278","nazov":"Vranov nad Top\u013eou"},{"id":"5279","nazov":"Zlat\u00e9 Moravce"},{"id":"5280","nazov":"Zvolen"},{"id":"5281","nazov":"\u017darnovica"},{"id":"5282","nazov":"\u017diar nad Hronom"},{"id":"5283","nazov":"\u017dilina"}]}</textarea>   <img src="/images/icons/arrow_refresh.png" title="obnoviť" class="refresh" >   <div class="results"></div>     </div> <style type="text/css">   .contentbox { margin: 2em 0; padding: 10px; background-color: #f3f3f3; border-radius: 5px;}   .contentbox .item { margin-top: 10px; line-height: 1.25; }   .contentbox .figure { display: inline-block; width: 75px; height: 75px; background-position: center center; background-size: cover; background-color: #ccc ;float: left; margin-right: 5px; }   .contentbox .has_article .figure { }   .contentbox .title { font-size: 133%; }   .contentbox .article_link, .contentbox .link, .contentbox .climb, .contentbox .distance { display: inline; }   .contentbox .article_link:after { content: '・'; }   .contentbox .link:after { content: "\A"; white-space: pre; }   .contentbox .distance:after { content: '/ '; white-space: pre; opacity: 0.4; }   .contentbox .refresh { vertical-align: middle; cursor: pointer } </style> <script type="text/javascript">   $(function() {     if (typeof fetch_featuresets == 'undefined' ){       function fetch_featuresets(ev){                   var id = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.select_okres').val();         var name = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.select_okres option:selected').text();         var options = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.options').val();         var results = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.results');         if ( id > 0 ){           results.html('');           if( typeof pageTracker == 'object' ){             pageTracker._trackEvent('shortcode', 'okres', name);           }           $.post( "/dev/hikeplanner/get_featureset_okres.php", { 'okres': id, 'attrs': options }, function(response) {             if ( response.length > 0 ){               var html = '';               $.each(response, function( i, item ) {                 var hasArticle = (typeof item.article == 'object' ) ? 'has_article' : '';                 html += '<div class="item '+hasArticle+'">';                 html +=   '<a target="_blank" href="'+( (hasArticle) ? item.article.link : item.link)+'">';                 html +=   '<div class="figure" style="background-image:'+( (hasArticle) ? 'url(\''+item.article.pic : item.name )+'\'"></div>';                 html +=   '</a>';                 html +=   '<div class="title">'+( (hasArticle) ? item.article.title : item.name )+'</div>';                 html +=   ( (hasArticle) ? '<div class="article_link"><a target="_blank" href="'+item.article.link+'">prečítať článok</a></div>' : '');                 html +=   '<div class="link"><a target="_blank" href="'+item.link+'">pozrieť trasu na mape</a></div>';                 html +=   '<div class="distance">'+item.distance+' km </div>';                 html +=   '<div class="climb">'+item.climb+' m+ </div>';                 html +=   '<div style="clear: both"></div>';                 html += '</div>';               });               results.html(html);             }           }).fail(function() {             results.html('Nepodarilo sa nájsť žiadnu trasu podľa vybraných kritérií.');           }).always(function() {           });         }       }     }     $('.map_featuresets_okres .refresh').off('click').on('click', fetch_featuresets );     $('.map_featuresets_okres .select_okres').off('change').on('change', fetch_featuresets );   }); </script>

Výber uložených trás v mape

Pokiaľ bývate v okrese, kde máme menej článkov, môžete skúsiť výber z túr uložených v Turistickej mape, ktoré používatelia označili za verejné.

<div class="shortcode contentbox map_featuresets_okres">     <b>Túra z uložených trás na TuristickaMapa.sk</b><br>   <small>Zvoľ kritériá</small>   <select class="select_okres">     <option value="none">Vyber okres</option>           <option value="5212">Bánovce nad Bebravou</option>           <option value="5213">Banská Bystrica</option>           <option value="5214">Banská Štiavnica</option>           <option value="5215">Bardejov</option>           <option value="5216">Bratislava</option>           <option value="5217">Brezno</option>           <option value="5218">Bytča</option>           <option value="5219">Čadca</option>           <option value="5220">Detva</option>           <option value="5221">Dolný Kubín</option>           <option value="5222">Dunajská Streda</option>           <option value="5223">Galanta</option>           <option value="5224">Gelnica</option>           <option value="5225">Hlohovec</option>           <option value="5226">Humenné</option>           <option value="5227">Ilava</option>           <option value="5228">Kežmarok</option>           <option value="5229">Komárno</option>           <option value="5230">Košice</option>           <option value="5231">Košice - okolie</option>           <option value="5232">Krupina</option>           <option value="5233">Kysucké Nové Mesto</option>           <option value="5234">Levice</option>           <option value="5235">Levoča</option>           <option value="5236">Liptovský Mikuláš</option>           <option value="5237">Lučenec</option>           <option value="5238">Malacky</option>           <option value="5239">Martin</option>           <option value="5240">Medzilaborce</option>           <option value="5241">Michalovce</option>           <option value="5242">Myjava</option>           <option value="5243">Námestovo</option>           <option value="5244">Nitra</option>           <option value="5245">Nové Mesto nad Váhom</option>           <option value="5246">Nové Zámky</option>           <option value="5247">Partizánske</option>           <option value="5248">Pezinok</option>           <option value="5249">Piešťany</option>           <option value="5250">Poltár</option>           <option value="5251">Poprad</option>           <option value="5252">Považská Bystrica</option>           <option value="5253">Prešov</option>           <option value="5254">Prievidza</option>           <option value="5255">Púchov</option>           <option value="5256">Revúca</option>           <option value="5257">Rimavská Sobota</option>           <option value="5258">Rožňava</option>           <option value="5259">Ružomberok</option>           <option value="5260">Sabinov</option>           <option value="5261">Senec</option>           <option value="5262">Senica</option>           <option value="5263">Skalica</option>           <option value="5264">Snina</option>           <option value="5265">Sobrance</option>           <option value="5266">Spišská Nová Ves</option>           <option value="5267">Stará Ľubovňa</option>           <option value="5268">Stropkov</option>           <option value="5269">Svidník</option>           <option value="5270">Šaľa</option>           <option value="5271">Topoľčany</option>           <option value="5272">Trebišov</option>           <option value="5273">Trenčín</option>           <option value="5274">Trnava</option>           <option value="5275">Turčianske Teplice</option>           <option value="5276">Tvrdošín</option>           <option value="5277">Veľký Krtíš</option>           <option value="5278">Vranov nad Topľou</option>           <option value="5279">Zlaté Moravce</option>           <option value="5280">Zvolen</option>           <option value="5281">Žarnovica</option>           <option value="5282">Žiar nad Hronom</option>           <option value="5283">Žilina</option>         </select>   <textarea style="display:none !important;" class="options">{"content":"T\u00fara z ulo\u017een\u00fdch tr\u00e1s na TuristickaMapa.sk","id_user":0,"distance":30,"climb":1000,"limit":15,"orderby":"RAND()","okresy":[{"id":"5212","nazov":"B\u00e1novce nad Bebravou"},{"id":"5213","nazov":"Bansk\u00e1 Bystrica"},{"id":"5214","nazov":"Bansk\u00e1 \u0160tiavnica"},{"id":"5215","nazov":"Bardejov"},{"id":"5216","nazov":"Bratislava"},{"id":"5217","nazov":"Brezno"},{"id":"5218","nazov":"Byt\u010da"},{"id":"5219","nazov":"\u010cadca"},{"id":"5220","nazov":"Detva"},{"id":"5221","nazov":"Doln\u00fd Kub\u00edn"},{"id":"5222","nazov":"Dunajsk\u00e1 Streda"},{"id":"5223","nazov":"Galanta"},{"id":"5224","nazov":"Gelnica"},{"id":"5225","nazov":"Hlohovec"},{"id":"5226","nazov":"Humenn\u00e9"},{"id":"5227","nazov":"Ilava"},{"id":"5228","nazov":"Ke\u017emarok"},{"id":"5229","nazov":"Kom\u00e1rno"},{"id":"5230","nazov":"Ko\u0161ice"},{"id":"5231","nazov":"Ko\u0161ice - okolie"},{"id":"5232","nazov":"Krupina"},{"id":"5233","nazov":"Kysuck\u00e9 Nov\u00e9 Mesto"},{"id":"5234","nazov":"Levice"},{"id":"5235","nazov":"Levo\u010da"},{"id":"5236","nazov":"Liptovsk\u00fd Mikul\u00e1\u0161"},{"id":"5237","nazov":"Lu\u010denec"},{"id":"5238","nazov":"Malacky"},{"id":"5239","nazov":"Martin"},{"id":"5240","nazov":"Medzilaborce"},{"id":"5241","nazov":"Michalovce"},{"id":"5242","nazov":"Myjava"},{"id":"5243","nazov":"N\u00e1mestovo"},{"id":"5244","nazov":"Nitra"},{"id":"5245","nazov":"Nov\u00e9 Mesto nad V\u00e1hom"},{"id":"5246","nazov":"Nov\u00e9 Z\u00e1mky"},{"id":"5247","nazov":"Partiz\u00e1nske"},{"id":"5248","nazov":"Pezinok"},{"id":"5249","nazov":"Pie\u0161\u0165any"},{"id":"5250","nazov":"Polt\u00e1r"},{"id":"5251","nazov":"Poprad"},{"id":"5252","nazov":"Pova\u017esk\u00e1 Bystrica"},{"id":"5253","nazov":"Pre\u0161ov"},{"id":"5254","nazov":"Prievidza"},{"id":"5255","nazov":"P\u00fachov"},{"id":"5256","nazov":"Rev\u00faca"},{"id":"5257","nazov":"Rimavsk\u00e1 Sobota"},{"id":"5258","nazov":"Ro\u017e\u0148ava"},{"id":"5259","nazov":"Ru\u017eomberok"},{"id":"5260","nazov":"Sabinov"},{"id":"5261","nazov":"Senec"},{"id":"5262","nazov":"Senica"},{"id":"5263","nazov":"Skalica"},{"id":"5264","nazov":"Snina"},{"id":"5265","nazov":"Sobrance"},{"id":"5266","nazov":"Spi\u0161sk\u00e1 Nov\u00e1 Ves"},{"id":"5267","nazov":"Star\u00e1 \u013dubov\u0148a"},{"id":"5268","nazov":"Stropkov"},{"id":"5269","nazov":"Svidn\u00edk"},{"id":"5270","nazov":"\u0160a\u013ea"},{"id":"5271","nazov":"Topo\u013e\u010dany"},{"id":"5272","nazov":"Trebi\u0161ov"},{"id":"5273","nazov":"Tren\u010d\u00edn"},{"id":"5274","nazov":"Trnava"},{"id":"5275","nazov":"Tur\u010dianske Teplice"},{"id":"5276","nazov":"Tvrdo\u0161\u00edn"},{"id":"5277","nazov":"Ve\u013ek\u00fd Krt\u00ed\u0161"},{"id":"5278","nazov":"Vranov nad Top\u013eou"},{"id":"5279","nazov":"Zlat\u00e9 Moravce"},{"id":"5280","nazov":"Zvolen"},{"id":"5281","nazov":"\u017darnovica"},{"id":"5282","nazov":"\u017diar nad Hronom"},{"id":"5283","nazov":"\u017dilina"}]}</textarea>   <img src="/images/icons/arrow_refresh.png" title="obnoviť" class="refresh" >   <div class="results"></div>     </div> <style type="text/css">   .contentbox { margin: 2em 0; padding: 10px; background-color: #f3f3f3; border-radius: 5px;}   .contentbox .item { margin-top: 10px; line-height: 1.25; }   .contentbox .figure { display: inline-block; width: 75px; height: 75px; background-position: center center; background-size: cover; background-color: #ccc ;float: left; margin-right: 5px; }   .contentbox .has_article .figure { }   .contentbox .title { font-size: 133%; }   .contentbox .article_link, .contentbox .link, .contentbox .climb, .contentbox .distance { display: inline; }   .contentbox .article_link:after { content: '・'; }   .contentbox .link:after { content: "\A"; white-space: pre; }   .contentbox .distance:after { content: '/ '; white-space: pre; opacity: 0.4; }   .contentbox .refresh { vertical-align: middle; cursor: pointer } </style> <script type="text/javascript">   $(function() {     if (typeof fetch_featuresets == 'undefined' ){       function fetch_featuresets(ev){                   var id = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.select_okres').val();         var name = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.select_okres option:selected').text();         var options = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.options').val();         var results = $(this).parents('.map_featuresets_okres').find('.results');         if ( id > 0 ){           results.html('');           if( typeof pageTracker == 'object' ){             pageTracker._trackEvent('shortcode', 'okres', name);           }           $.post( "/dev/hikeplanner/get_featureset_okres.php", { 'okres': id, 'attrs': options }, function(response) {             if ( response.length > 0 ){               var html = '';               $.each(response, function( i, item ) {                 var hasArticle = (typeof item.article == 'object' ) ? 'has_article' : '';                 html += '<div class="item '+hasArticle+'">';                 html +=   '<a target="_blank" href="'+( (hasArticle) ? item.article.link : item.link)+'">';                 html +=   '<div class="figure" style="background-image:'+( (hasArticle) ? 'url(\''+item.article.pic : item.name )+'\'"></div>';                 html +=   '</a>';                 html +=   '<div class="title">'+( (hasArticle) ? item.article.title : item.name )+'</div>';                 html +=   ( (hasArticle) ? '<div class="article_link"><a target="_blank" href="'+item.article.link+'">prečítať článok</a></div>' : '');                 html +=   '<div class="link"><a target="_blank" href="'+item.link+'">pozrieť trasu na mape</a></div>';                 html +=   '<div class="distance">'+item.distance+' km </div>';                 html +=   '<div class="climb">'+item.climb+' m+ </div>';                 html +=   '<div style="clear: both"></div>';                 html += '</div>';               });               results.html(html);             }           }).fail(function() {             results.html('Nepodarilo sa nájsť žiadnu trasu podľa vybraných kritérií.');           }).always(function() {           });         }       }     }     $('.map_featuresets_okres .refresh').off('click').on('click', fetch_featuresets );     $('.map_featuresets_okres .select_okres').off('change').on('change', fetch_featuresets );   }); </script>

Upozornenie

Výber nezohľadňuje prípadné bežné, či mimoriadne uzávery turistických chodníkov. Automatizovaný výber z uložených trás podľa lokality vychádza z dát, ktoré pridávajú používatelia a neprešli cez redakčnú úpravu. Pri ich použití odporúčame sa vopred zoznámiť cez aké lokality trasa prechádza a aký tam platí návštevný režim.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

V čase epidémie koronavírusu odporúčame nenavštevovať hrady, rozhľadne, či iné veľmi frekventované miesta, ale zamerať sa na objavovanie neznámych chodníčkov. Viac informácií o tom, ako sa správať, ako vyberať túry, alebo čo odporúčajú odborníci, sa dočítate v článkoch nižšie.

Súvisiace články z jesene 2020

Súvisiace články z jari 2020