Prejdi na obsah

Hiking.sk Zavrieť

Prihlás sa do svojho konta
alebo sa zaregistruj

Lezenie v oblasti Žeruchových veží. Foto – Ľubo Mäkký
Lezenie v oblasti Žeruchových veží. Foto – Ľubo Mäkký Zatvoriť

Správa Návštevný poriadok TANAP-u: Naďalej reštrikcie a svetový unikát

Správa TANAP-u odovzdala koncom marca 2023 okresnému úradu v Prešove upravený návrh návštevného poriadku. Mal byť kompromisom po tom, čo TANAP uplynulé štyri roky rokoval so všetkými dotknutými subjektami aj športovou verejnosťou. Väčšina nových obmedzení pre turistov aj horolezcov v ňom však ostala. Bizarná je požiadavka členstva v národnom horolezeckom zväze a doklad o absolvovaní výcviku pre domácich aj zahraničných horolezcov.

Čo má zmeniť nový návštevný poriadok:

 • horolezcom pribudli tri mesiace uzávery, z toho polovica na celé Tatry
 • ruší sa vysokohorská turistika
 • zavádzajú sa areály zimnej turistiky
 • zmeny v sezónnej uzávere + konkrétne chodníky
 • predĺžili sa štyri cyklotrasy v dolinách
 • obmedzenie turistiky so psom
 • horolezci, skialpinisti a vodáci len s preukazom vrátane zahraničných
 • na Belej len s inštruktorom
 • podmienky geocachingu

Celé znenie návštevného poriadku nájdete na konci článku

Okresný úrad v Prešove vrátil návštevný poriadok správe parku na dopracovanie niektorých pripomienok.

„Následne si okresný úrad ku konečnému zneniu návrhu vyhlášky o návštevnom poriadku vyžiada súhlasné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR a po jeho doručení vydá Vyhlášku Okresného úradu Prešov o návštevnom poriadku TANAP a jeho ochranného pásma. Predmetná vyhláška bude uverejnená vo Vestníku vlády SR," uviedol Miroslav Benko, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie.

[ Tipy na túry a aktuality z hôr môžeš sledovať aj na našom FacebookuInstagrame ]

Na úrad aj na ministerstvo sa obrátil rozhorčený Slovenský horolezecký spolok JAMES. Vzhľadom na to, že aktuálny návrh Návštevného poriadku TANAP je v značnom rozpore s princípmi našej činnosti, ako aj s cieľmi iniciatívy „Aj my sme Tatry!“, kontaktovali sme listom Okresný úrad Prešov ohľadne legislatívnych a formálnych nedostatkov znenia návštevného poriadku. Náš ďalší list sme adresovali na Ministerstvo životného prostredia SR, kde vysvetľujeme celý proces vzniku pôvodného NP TANAP spred štyroch rokov, vývoj v rokovaniach, ale aj to, že od ostatného vecného rokovania uplynulo už 2 a trištvrte roka."

Horolezci hovoria, že Správa TANAP-u nielenže nezakomponovala ich pôvodné i následné návrhy do textového či mapového znenia návštevného poriadku, ale navyše podstatným spôsobom zmenila princípy možností pohybu na území TANAP-u pre horolezcov, skialpinistov i turistov bez akejkoľvek konzultácie s dotknutými národnými športovými zväzmi a organizáciami.

Aj predseda Slovenského vysokohorského turistického spolku Jozef Baník hovorí, že ich nikto neprizval k rokovaniam o návštevnom poriadku. Ten pritom vysokohorskú turistiku ruší. „Bol som na rokovaní ohľadom nového návštevného poriadku TANAP-u začiatkom júna 2022 v Dome HZS v Smokovci. Zúčastnili sa aj zástupcovia HSZ Vysoké Tatry, zástupcovia JAMES - sekcia horolezectva a skialpinizmu, zástupca KST, zástupcovia TANAP-u, zástupcovia Okresného úradu Prešov, zástupcovia SVTS aj zástupcovia horských sprievodcov. Výsledkom bola dohoda, že budeme prizvaní na ďalšie jednania podľa skupín so spoločným alebo podobným zameraním, čo sa týka pobytu a pohybu v NP TANAP. Do dnešného dňa nás (SVTS) nikto neoslovil k pripomienkovaniu a ani neprizval k jednaniam o novom návštevnom poriadku."

S návštevným poriadkom nesúhlasí ani Klub slovenských turistov. Jeho predseda František Šiller hovorí, že pripravujú ďalšie kroky v koordinácii s ostatnými klubmi.

Podľa IUCN má mať v národnom parku mäkký turizmus rovnocenné zastúpenie s ochranou prírody

Vo februári 2019 predstavila Správa Tatranského národného parku návrh nového návštevného poriadku. Starý návštevný poriadok neplatí od roku 2002 a pohyb návštevníkov v národnom parku upravujú dve vyhlášky Okresného úradu v Prešove. Ako reakcia na návrh, ktorý by zaviedol viacero obmedzení, vznikla spomínaná iniciatíva Aj my sme Tatry. Petíciu za moderný návštevný poriadok založený na exaktných dátach podpísalo doteraz viac ako 17 000 ľudí.

Aj my sme Tatry!
Výzva horolezcov, turistov a skialpinistov za moderný návštevný poradok v Tatranskom národnom parku + petícia
ajmysmetatry.sk

Za výzvou je Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES, Klub slovenských turistov (KST), Slovenský vysokohorský turistický klub (SVTS) a Slovenská skialpinistická asociácia (SSA).

Predsedovia uvedených spolkov pripomínajú, že podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) má v národnom parku popri ochrane prírody rovnocenné zastúpenie aj rekreačná a športová funkcia vykonávaná trvalo udržateľným spôsobom. „Túto mäkkú formu turizmu v TANAP-e predstavujú turisti, horolezci, skialpinisti, horskí lyžiari, environmentálni sprievodcovia, horskí vodcovia, nosiči a chatári. Ich činnosť je dlhodobou súčasťou kultúrneho dedičstva Tatier a nemá na prírodu negatívny vplyv alebo dopad. Preto ich možno považovať za trvalo udržateľné na rozdiel od rozširujúcej sa činnosti developerov a ťažby dreva."

Spolky kritizovali vylúčenie vysokohorskej turistiky z návštevného poriadku, nové trojmesačné sezónne uzávery pre horolezectvo a zachovanie sezónnych uzáver pre turistov, ustanovenie o nástupe na túru až v čase východu slnka a povinnosť návratu v čase západu slnka. Ďalej to, že horolezeckú činnosť môžu vykonávať len takí horolezci, ktorí sú organizovaní v horolezeckých zväzoch, horolezeckých kluboch alebo horolezeckých organizáciách. Pribudlo ustanovenie o lokalitách, kam sa nesmie ísť so psom. Pozitívom bol návrh zaviesť tzv. areály zimnej turistiky. Naopak by sa na zimu zatvorili ďalšie chodníky. Väčšina týchto bodov ostala aj po štyroch rokoch bez zmeny. Pribudlo predĺženie cyklotrás v štyroch dolinách.

Vysokohorská turistika v Tatrách končí

Nový návštevný poriadok vôbec nehovorí o vysokohorskej turistike. Vysokohorskú turistiku v Tatrách a iných vyšších horách vykonávajú členovia Slovenského vysokohorského turistického spolku a sekcie vysokohorskej turistiky Klubu slovenských turistov. Ide o pohyb vo vysokohorskom teréne do 2. stupňa obťažnosti (vrátane) aj mimo značených chodníkov, členov klubu sprevádza bezodplatne inštruktor. Tých školí vzdelávacie stredisko klubu, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva SR na udeľovanie odbornej spôsobilosti inštruktor vysokohorskej turistiky I. kvalifikačného stupňa a inštruktor vysokohorskej turistiky II. kvalifikačného stupňa. Účastník musí mať taktiež absolvovaný Kurz základov vysokohorskej turistiky.

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko uviedol, že táto kategória návštevníkov na základe pripomienok HZS v novom návštevnom poriadku už nebude definovaná, nakoľko ide o vykonávanie horolezectva v zmysle medzinárodnej klasifikácie UIAA a horolezeckým terénom je už terén s obťažnosťou I. vrátane. „Vysokohorskí turisti už v súčasnosti vykonávajú ľahké horolezectvo v terénoch s obťažnosťou I. a II. Preto sme vyčlenili priestor aj pre tieto lezecké aktivity, len s tým rozdielom, že sa vypustil termín vysokohorská turistika. Ľahké horolezectvo sa však bude môcť vykonávať, nakoľko horolezectvo akceptujeme od I. stupňa (vrátane) horolezeckej obťažnosti."

Riaditeľ horskej záchrannej služby Marek Biskupič hovorí, že nechcú, aby sa v horolezeckom teréne pohybovali ľudia, ktorí nie sú horolezci. Pokiaľ však ide o túry v chodeckom teréne, napríklad do Mengusovského sedla či Východnej Železnej brány, s takouto vysokohorskou turistikou z hľadiska bezpečnosti problém nemajú.

Do spomínaného Mengusovského sedla či na Mengusovský Volovec a iné lokality, kam nevedie značený chodník a zároveň nie sú horolezeckým terénom, bude teda po novom môcť ísť turista len vtedy, ak zaplatí doprovod horskému sprievodcovi alebo požiada o doprovod správu národného parku.

Klienti horských vodcov a sprievodcov sú zahrnutí do ich výnimky na pohyb mimo značených chodníkov. Vodca a sprievodca tak budú naďalej vstupenka do „zakázaných" lokalít a nielen technická podpora.

Nie je jasné, či si teraz VhT turisti budú musieť ešte robiť základy horolezectva a inštruktorské kurzy plus sa stať členmi JAMES-u. „V tejto chvíli Vám neviem jednoznačne odpovedať. Táto problematika sa má riešiť v najbližších dňoch na rokovaní zástupcov JAMES, KST a HZS za účasti Správy TANAP-u. Navyše skupina inštruktorov nie je riešená v návštevnom poriadku, ale keďže sú vnímaní ako profesisti, tak ich činnosť má upravovať Pokyn HZS, ktorý plánuje HZS vydať súbežne s návštevnym poriadkom," odpovedal Peter Spitzkopf, námestník riaditeľa Správy TANAP-u.

Koller: Zabránime zahraničným lezcom pôsobiť v Tatrách

V návštevnom poriadku naďalej ostáva podmienka, že horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch. Navyše pribudlo, že musí ísť o národný horolezecký zväz, lezci musia mať platné potvrdenie o absolvovaní základného výcviku od oprávnenej osoby alebo byť odborníkom v športe horolezectvo. Plus majú mať platné poistenie na zásah Horskej záchrannej služby. Nie je špecifikované, čo je národný zväz.

Horolezci to označujú za nezmysel. „Neviem si predstaviť, ako chce správa národného parku dosiahnuť, aby zahraničné kluby začali svojim členom vydávať potvrdenie o absolvovaní horolezeckého výcviku. Neviem o tom, že by sa to niekde na svete robilo," uviedol bývalý predseda SHS JAMES Igor Koller. Podľa neho sa takto znemožní pôsobenie zahraničným lezcom. „A to sme v Európskej únii," kritizuje Koller. Hovorí, že to riaditeľovi Správy TANAP-u vysvetľovali opakovane.

Pavol Majko uviedol, že im ide o to, aby sa v horolezeckom teréne pohybovali ľudia, ktorí sú spôsobili na výkon horolezeckej činnosti. „Dlhodobo evidujeme nevyhovujúci stav statusu „horolezec“. Horolezcom sa stáva každý, kto si zakúpi členstvo v rôznych národných horolezeckých asociáciách, napr. za 20 € členstvo v JAMES alebo poistné v Alpenverein a iné, a získava oprávnenie vykonávať horolezectvo - t. j. pohyb mimo TZCH a vykonávanie športových aktivít v území, kde to je všeobecne legislatívou zakázané, pričom štandardne je potrebné si na pohyb mimo TZCH požiadať o potrebné výnimky zo zákona."

V horolezeckom teréne sa podľa Majka pohybuje množstvo „oprávnených“ osôb, ktorých pohyb končí veľkým množstvom zásahov HZS a neustálym vyrušovaním fauny záchrannými akciami, predovšetkým leteckými.

TANAP chce stanoviť prechodné obdobie, v ktorom budú mať horolezci priestor na to, aby splnili nové podmienky. „Toto obdobie by predbežne nemalo trvať viac ako rok od nadobudnutia platnosti nového návštevného poriadku, pričom o tejto podmienke chceme informovať aj zahraničných horolezcov."

Ak by do Tatier zavítal Reinhold Messner, musí mať tiež horolezecký preukaz národného zväzu? „Reinhold Messner je známy a uznávaný horolezec, ktorý dosiahol mnoho úspechov v horolezectve a alpinizme. V prípade, že by sa rozhodol vykonávať horolezeckú činnosť v Tatrách, mal by aj on dodržiavať príslušné pravidlá týkajúce sa horolezeckej činnosti na území TANAP-u."

Reinhold Messner je taliansky horolezec rakúskej národnosti. Taliansko má však len národnú Taliansku federáciu športového lezenia, čo je iný šport než výškové horolezectvo. V tomto smere pôsobí v Taliansku ešte Club Alpino Italiano, ktorý má celotaliansku pôsobnosť, nie je však označený ako „národný". To napokon nie je ani SHS JAMES.

Nové uzávery pre horolezcov

Návrh návštevného poriadku spred štyroch rokov zavádzal nové trojmesačné sezónne uzávery pre horolezectvo, ktoré doteraz neboli. Horolezci ich kritizovali, keďže návštevnosť TANAP-u nedosahuje úroveň zo 70-tych rokov 20. storočia, kedy boli zavedené sezónne uzávery. Aj počty kamzíkov sa pritom zvýšili z 200 kusov na prelome tisícročí na viac ako 1000. Problémom pre ne nebol šport, ale pytliactvo.

Horolezci si protestami veľmi nepomohli, správa národného parku im ponechala totálnu uzáveru v jarných mesiacoch od 15. apríla do 1. júna. Zavádza aj jesennú uzáveru v čase od 1. novembra do 15. decembra, počas ktorej sa bude môcť liezť len v okolí vysokohorských chát a nad Štrbským Plesom.

Taktiež S-TANAPu neakceptovala návrhy horolezcov zahrnúť do návštevného poriadku lokality pre bouldering.

Skialpinizmus s preukazom alebo bez

Aj skialpinista bude musieť mať preukaz národnej horolezeckej alebo skialpinistickej asociácie. Za skialpinizmus sa považuje športová činnosť s použitím skialpinistickej výstroje a výzbroje, ktorá sa „vykonáva v horolezeckom teréne v oblastiach, kde je povolené vykonávanie horolezectva, skialpinizmu a v areáloch zimnej turistiky".

Z uvedeného nie je jednoznačne jasné, či preukaz nebude musieť mať každý lyžiar idúci napríklad na Zbojnícku chatu, teda v areáli zimnej turistiky. Zároveň sa v inom paragrafe hovorí, že identifikačnými znakmi skialpinistu sú lyže, lyžiarky, palice, stúpacie pásy, stúpacie železá, prilba, turistický alebo horolezecký čakan, lavínová výbava a znalosť terénu a naplánovanej túry. Pokiaľ teda pôjdete na chatu bez čakana a lavínovej výbavy, zrejme nebudete skialpinista, ale peší.

Areály zimnej turistiky

Areály zimnej turistiky čiastočne zmierňujú sedemmesačnú sezónnu uzáveru. Zimná turistika je definovaná ako peší pohyb vykonávaný v chodeckom teréne kombináciou turistických výstupov, turistických zostupov a lyžovania v areáloch zimnej turistiky, pri ktorom môže byť využívaný skialpinistická výstroj, snežnice, stúpacie železá a snowboard, bežecké, backcountry, telemarkové a iné lyže.

Vykonávať sa môže od 15. decembra do 15. apríla kalendárneho roka v dennej dobe, bez doprovodu psa. Areály zimnej turistiky sú: Studené doliny – Dolina Zeleného plesa (do tohto areálu musí turista smerujúci do Baranieho alebo Priečneho sedla vstupovať len s plnohodnotným skialpinistickým výstrojom), koridor zimnej turistiky Mlynická dolina plus Patria, Mengusovská dolina, Žiarska dolina, Červenec, Zelená dolina, Salatínska dolina.

Zimný turista môže vstupovať do areálov a koridorov zimnej turistiky aj mimo značených chodníkov za účelom nástupu na zimnú túru, a to z východiskových bodov určených pre každý areál a koridor zimnej turistiky osobitne. Musí disponovať zimným turistickým výstrojom a znalosťou pohybu vo vysokohorskom teréne.

Povinné poistenie na zásah HZS

Platné poistenie na zásah Horskej záchrannej služby vyžaduje návštevný poriadok od zimného turistu, skialpinistu aj horolezca. Zákon o Horskej záchrannej službe pritom povinné poistenie nevyžaduje, hovorí len o tom, že návštevník musí zásah uhradiť.

Tento bod do návštevného poriadku navrhla Horská záchranná služba. Riaditeľ Marek Biskupič na námietku, že vyhláška o návštevnom poriadku nemôže byť nad zákonom, reagoval, že vyhláška v tomto znení je aj nad zákonom o ochrane prírody a krajiny, ktorý ďalej špecifikuje. Zákon o ochrane prírody však hovorí o tom, čo je návštevný poriadok, kto a ako ho tvorí a vyhlasuje a čo má obsahovať. Zákon o HZS však nedáva nikomu právomoc rozhodovať o povinnom poistení na zásah HZS.

Časové obmedzenia počas dňa

Iniciátori a signatári petície kritizovali aj ustanovenie o nástupe na túru až v čase východu slnka a povinnosť návratu v čase západu slnka. „Nikto tu nechce robiť nočné akcie, ale toto je proti zásadám bezpečnosti," hovorí Igor Koller. Aj Horská záchranná služba podľa neho odporúča aj v lete včas vyraziť na túru, aby počas popoludňajšej búrkovej činnosti bol už návštevník preč z exponovaného terénu. Rovnaký názor zdieľa dobrovoľný záchranár Jaroslav Švorc. „Ak vyjdem na zimnú horolezeckú túru pri východe slnka, prídem na nástup, vyleziem stenu, o ôsmej večer som na vrchole, už po západe slnka, a potom čo? Bivakovať nesmiem, ísť dole nesmiem."

Správa národného parku následne upravila horolezcom čas na zimné túry od 5 do 19 hodiny. V lete ostáva platnosť od východu do západu slnka, rovnako aj pre turistov. Výnimkou je prístup najkratšou trasou po TZCH na chatu/hotel za účelom ubytovania sa, ktorý sa môže realizovať aj po západe slnka. Pozor, dole z chaty potme ísť nemôžete. Otázne je, prečo je denná doba ohraničená východom a západom slnka a nie denným svetlom.

Skrátenie sezónnej uzávery pre turistov + zmeny

Sezónna uzávera by mala platiť od 1. novembra do 31. mája, nie do 14. júna kalendárneho roka ako doteraz.

Trasa Juráňova dolina – ústie do sedla Pod Umrlou bude uzatvorená od 1. novembra do 30. apríla

Symbolický cintorín pod Ostrvou bude uzatvorený od 15. decembra do 30. apríla.

Ako bolo v platnosti už od roku 2017, počas zimnej sezónnej uzávery už nebude sprístupnený Slavkovský štít zo Slavkovskej vyhliadky po modrej značke. Červeno značený úsek Tatranskej magistrály od Triganu cez Popradské pleso, sedlo Pod Ostrvou, Batizovské pleso a Sliezsky dom sa tiež opäť uzatvára.

Žltou trasou z Vyšných Hágov smerom na Batizovské pleso sa dostanete len po magistrálu, po nej už na 300 metrov vzdialené Batizovské pleso pokračovať nemôžete.

Baranec po žltej od ústia Žiarskej doliny a ďalej do Žiarskeho sedla a pod Plačlivé ostáva otvorený. Rovnako aj zostup po zelenej značke k Žiarskej chate.

Ruší sa uzávera v Jamníckej doline po rázcestie pod Smrekom.

Pribudla uzávera od polovice Račkovej dolinu po Kolibu pod Klinom. Doteraz bola uzavera až od nej smerom hore.

Škoda, že sa nepribudla možnosť pokračovať v zime Bielovodskou dolinou, ktorá je ideálna na bežkovanie.

Riaditeľ TANAP-u Pavol Majko hovoril aj o možnosti pohybovať sa pod Cestou slobody mimo turistických značiek, táto zmena v návštevnom poriadku nie je. Majko hovorí, že táto téma je stále vecou internej odbornej diskusie v rámci Správy TANAP-u.

Príloha č. 2 – Sezónne uzavreté chodníky
Príloha č. 2 – Sezónne uzavreté chodníky

Rozptylové miesta

Okrem samotného chodníka sa môžete pohybovať ešte v jeho bezprostrednom okolí na vrchole kopca / štítu (25 metrov), v okolí vysokohorských chát, na symbolických cintorínoch či v okolí staníc lanoviek.

Vodná turistika

Splavovanie môžu vykonávať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním na vodnú turistiku alebo vodný slalom; na rieke Belá musí byť aj prítomný aj inštruktor vodnej turistiky alebo tréner vodného slalomu. Na raftových člnoch musí byť odborne spôsobilá osoba členom posádky člna. Členstvo v organizácii sa preukazuje členským preukazom.

Turistika so psom

V sprievode domácich zvierat vrátane psa, fretky či prasaťa sa môžete pohybovať len mimo lokalít s výskytom svištích kolónií, mimo lokalít so stálou prítomnosťou kamzičích čried, mimo lokalít výskytu veľkých šeliem a ďalších vzácnych a ohrozených druhov živočíchov. Lokality sú na svojej hranici v teréne pri všetkých TZCH označené tabuľou.

Zoznam všetkých lokalít, kam sa so zvieraťom nemôže ísť, sa nachádza v prílohách. Zvieratá je zakázané vypúšťať, ponechať bez dozoru a kúpať v plesách a vodných tokoch.

So psom teda môžete ísť najmä úvodné úseky dolín, na Hrebienok, na Žiarsku chatu či po Ťatliakovu chatu.

Predĺžili cyklotrasy dolinami

Návštevníci sa môžu na bicykli pohybovať na území TANAP-u za hranicami zastavaného územia obce po cestách I. II. a III. triedy, miestnych komunikáciách a po cykloturistických trasách vyznačených v zmysle normy STN 01 8028 Cykloturistické značenie (značka "C"). Na území ochranného pásma TANAP-u k tomu pribudli ešte účelové komunikácie.

Národný park predĺžil cyklotrasy niektorými dolinami. Poteší to najmä návštevníkov Bielovodskej doliny, kde sa cyklisti museli otáčať o krátkom úseku už pri horárni, hoci ide o najdlhšiu dolinu v Tatrách a bežne po nej jazdia lesnícke vozidlá. Po novom sa bude dať na bicykli vyjsť po horolezecké táborisko, kde končí lesná cesta.

Predĺžila sa aj cyklotrasa v Kôprovej doline, kde sa doteraz končilo pri Kmeťovom vodopáde, Bobrovecká dolina na oravskej časti Tatier k prístrešku pod Hrubým vrchom. Pribudla krátka cyklotrasa Javorovou dolinou po horáreň.

Príloha č. 8 – Cyklotrasy a vyhradené miesta pre cykloturistiku
Príloha č. 8 – Cyklotrasy a vyhradené miesta pre cykloturistiku

Geocaching

Prvýkrát sa v návštevnom poriadku objavil aj geocaching, teda organizovaná hra, ktorej účelom je hľadanie skrýš schovaných v teréne na určených súradniciach. Venovať sa mu môžete od 1. júna do 31. októbra kalendárneho roka. Ďalšie body sa týkajú umiestňovania skrýš.

Plné znenie návštevného poriadku

Mapové prílohy

 • Príloha č. 1 – Mapa územia TANAP-u a jeho ochranného pásma s vyznačením hranic maloplošnÿch chránenÿch území
 • Príloha č. 2 – Mapa TZCH na území TANAP-u, na ktorých platí sezónna uzávera
 • Príloha č. 4 – Lokality, na ktorych je nežiadúca prítomnosť návštevníkov v sprievode domácich zvierat
 • Príloha č. 6 – Mapa vyhradených miest na vykonávanie horolezectva a skialpinizmu
 • Príloha č. 8 – Mapa značených cykloturistickych trás a vyhradených miest cykloturistiky

Areály zimnej turistiky

Vyhradené miesta pre bežecké lyžovanie

Vyhradené miesta pesieho pohybu v okolí chát a lanoviek

Fotogaléria k článku

Najnovšie